SHoT-undersøkelse

12 prosent av studenter har hatt en rusbrukslidelse det siste året

12,3 prosent av studentene at de har hatt en rusbrukslidelse det siste året, ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT). Alkohollidelser er mest utbredt.

Tradisjonelt har fokuset på alkohol vært stort under semesterstarten landet over.
Publisert Sist oppdatert

Ferske tall fra SHoT tilleggsundersøkelse 2023 viser at det særlig blant mannlige studenter er et bekymringsfullt omfang av ruslidelser. 

12,3 prosent av studentene har hatt en rusbrukslidelse det siste året. Blant studentene er det alkohollidelser som er mest utbredt, der tallet er på 8,8 prosent. Samtidig oppfyller 4,4 prosent av studentene kriteriene for stofflidelser.

– I år er første gang vi har gjort en omfattende kartlegging av stoff- og alkoholbrukslidelser blant studenter. Det handler ikke bare om selve rusbruken, men også andre utfordringer som rusrelaterte helseproblemer, misbruk, avhengighet og skadelige rusmønstre, sier leder for SHoT-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning i en pressemelding.

Alkohollidelser er mest utbredt

Det er alkohol som er det mest utbredte ruslidelsen blant studentene.

I følge undersøkelsen har 10,7 prosent av de mannlige og 8 prosent av de kvinnelige studentene har eller har hatt en alkoholbrukslidelse det siste året.

I fjor var det en større andel av studentene som etterlyste flere alkoholfrie tilbud og arrangementer. I fjor svarte seks av ti studenter at de ønsker flere alkoholfrie tilbud og arrangementer.

Ønsker mer alkoholfritt

Denne uka startet fadderuka landet over. Tradisjonelt har fokuset på alkohol vært stort under semesterstarten.

– Semesterstart og fadderuker er fremdeles nært knyttet til festing og alkohol for mange. Men vi ser i økende grad at studentene ønsker et annet fokus, sier Lønning i pressemeldingen.

Leviathan er en av flere linjeforeningene ved NTNU som holder edru-arrangementer i løpet av fadderuka.

Allikavel var en av årets faddere, Christian Ryssdal, ærlig om at det er en overvekt av arrangementene som legger opp til alkoholkonsum.

- Det er selvfølgelig gøy for oss som liker det, og vi kunne nok hatt litt flere edru arrangementer. Men det er absolutt noe som vi bare må være oppmerksom på.