samordna opptak

Flere vil til NTNU: - Mange har sett lyset

Søkertallene for NTNU øker med 1,9 prosent sammenlignet med fjoråret. Industriell økonomi og teknologiledelse er NTNUs mest attraktive utdanning

Statsråd Ola Borten Moe la fram tallene fra Samordna opptak mandag, han sier det er fint flere har sett lyset og velger seg NTNU.
Publisert Sist oppdatertFakta

De ti mest søkte grunnstudiene ved NTNU i 2023

Studieprogram

Antall førstevalgssøkere

Industriell økonomi og teknologiledelse

1245

Økonomi og administrasjon, bachelor, Trondheim

991

Sykepleie, Trondheim

852

Medisin, Trondheim

795

Psykologi, profesjonsstudium

781

Fysioterapi

548

Økonomi og administrasjon, bachelor, Gjøvik

472

Datateknologi, master, Trondheim

437

Psykologi, bachelor, Trondheim

436

Økonomi og administrasjon, integrert master, Trondheim

429

23 981 søkere har NTNU som sitt førstevalg til høyere utdanning i 2023. NTNU fikk dermed en større prosentvis økning enn det nasjonale gjennomsnittet på 0,7 prosent. I hele landet har totalt 135 980 søkt høyere utdanning i år – litt i overkant av 1000 flere enn i 2022, skriver NTNU i en pressemelding.

Mandag formiddag ble søknadstallene lagt fram på NTNU, med Ola Borten Moe til stede, han sier NTNU kan si seg fornøyde med resultatet.

- NTNU samla sett kan jo notere seg en bra vekst i søkertalla. Vanskelig å ta det som noe annet enn et klapp på skuldra og et kvalitetsstempel til at man har lyktes. Og at mange har sett lyset og funnet ut at NTNU og Trøndelag er et bra sted å være da, sier han og ler.

Statsråden for forskning og høyere utdanning sier det også generelt er mye man kan være fornøyd med.

- Det er mye som er bra med dette opptaket. Det er flere som søker og det har aldri vært tilbudt flere studieplasser. Det betyr at det aldri har vært flere som har fått oppfylt ønsket sitt om høyere utdanning. Det vil jeg kalle gledelig på absolutt alle vis. Og så som jeg var inne på så er det også noen utfordringer. Spesielt vil jeg trekke frem søkertallene til læreryrket. Det er bekymringsfullt, sier han.

Les også: Stor nedgang i søkere på medisin ved NTNU: - Er ikke bekymret.

Fire av de ti mest populære studiene

Mange søker seg til Fakultet for økonomi ved NTNU. Industriell økonomi og teknologiledelse er NTNUs mest attraktive utdanning, 1 245 søkere har Indøk som førstevalg.

– Med kombinasjonen teknologi og ledelse, og med sterk vekt på bærekraft, er dette kandidater næringslivet etterspør, og som vil bidra til omstillingen av Norge, sier dekan Monica Rolfsen ved Fakultet for økonomi i en pressemelding.

Andre populære utdanninger ved dette fakultetet er bachelor i økonomi og administrasjon i Trondheim, bachelor deltid i økonomi og administrasjon i Gjøvik, og den nye Integrert master i økonomi og administrasjon. Alle disse er blant NTNUs ti på topp i popularitet.

Monica Rolfsen kommenterer at hun er glad og stolt over å ha så mange populære studier ved sitt fakultet, som er NTNUs nest minste.

Reitan fornøyd

Marit Reitan er også fornøyd med at NTNU går oppover.

- Det er gledelig at vi fra i fjor til i år ser en økning i søkertallene til NTNU, og vi forventer å ha godt kvalifiserte søkere til hovedtyngden av våre studier, sier prorektor for utdanning Marit Reitan.

Statsråd Ola Borten Moes presentasjon av tallene fra Samordna opptak fant sted ved NTNU

Etter rekordhøye søkertall under pandemien, er søkertallene både til NTNU og på landsbasis på vei opp igjen etter at søknadene til høyere utdanning falt i 2022.

Økning innenfor teknologiområdet

En rekke studier opplever stor interesse fra søkerne. På teknologiområdet øker søkertallene til NTNU med 4,9 prosent.

- Det er veldig positivt at vi får en økning av søkere til teknologiområdet. Dette er et område som er sentralt for å legge til rette for nødvendig bærekraftig omstilling av samfunnet, fastslår Reitan.

Reitan trekker spesielt fram stor økning av søkere til området informasjonsteknologi og sivilingeniørstudier, innenfor kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet i tillegg til ingeniørvitenskap og IKT.

Også de nye sivilingeniørstudiene georessurser, ingeniørgeolog og maskin og energiteknologi har gode søkertall.

Færre vil bli lærere

Annerledes ser det ut for lærerutdanningene. Nasjonalt går søkertallene ned med 21,8 prosent. Ved NTNU er nedgangen på 17,1 prosent. Det er nedgang både på grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningene. Reitan legger ikke skjul på at situasjonen er alvorlig for framtidig rekruttering av lærere i Norge.

- Det er svært bekymringsfullt at vi har en kraftig nedgang av søkere til lærerutdanningene. Dette er først og fremst et nasjonalt problem, men det berører også NTNU i stort omfang. Det er lavere søkertall på studieprogrammer både innenfor lektorutdanningene og grunnskolelærerutdanningene. Vi har fortsatt mange kvalifiserte søkere, men det ser dessverre ikke ut som vi har kvalifiserte søkere til å fylle plassene på alle programmene, sier hun.

Mindre nedgang for helsefagene

For helsefagene under ett er det nedgang i søkere. På landsbasis 7,5 prosent, ved NTNU en drøy prosent mindre.

For NTNUs del skyldes dette i hovedsak en nedgang i søkere til medisinstudiene.

Les mer: Stor nedgang i søkere til medisin ved NTNU.

- Vi er bekymret for nedgangen i søknader til helsefag, selv om vi i hovedsak regner med å fylle plassene ved NTNU. Spesielt gledelig er det at sykepleierstudiet i Trondheim fortsatt er det tredje mest populære studiet ved NTNU, sier Reitan.

Økning i samfunnsvitenskap og humaniora

Innenfor samfunnsfagene har NTNU en økning i antall søkere som er større enn det nasjonale snittet. Den største prosentvise oppgangen er innenfor bachelorstudier i sosiologi, statsvitenskap og psykologi.

- Det er også gledelig, og mot den nasjonale trenden, at vi ved NTNU registrerer en økning av søkere innenfor estetiske fag, historie og språkfag, sier Reitan.