Holbergprisen til afrikansk forsker for første gang

Holbergprisen 2024 går til Achille Mbembe. Hans banebrytende forskning innen historie og politikk drøfter hva det innebærer å se og tenke om verden fra Afrika.

Achille Mbembe er sett som en pioner innen fagfeltene afrikansk historie, postkolonialisme og politisk filosofi.
Publisert

Achille Mbembe fra Kamerun er den første vinneren av Holbergprisen fra Afrika.

Han er sett som en pioner innen fagfeltene afrikansk historie, postkolonialisme og politisk filosofi. Ikke minst ser han avkolonisering i sammenheng med globale temaer som rasisme, pandemi, klimakrise og kunstig intelligens.

– Hvordan kan vi tenke på nytt om verden og om alternative måter å befolke den på? Hvordan kan vi gi næring til en global bevissthet som tar hensyn til at våre liv og handlinger er sammenvevde? Hvordan kan man tenke seg en åpen fremtid som strekker seg forbi nåtidens forbindelser til rasehistorie, kolonialisme og segregering? Disse spørsmålene har vært kjernen i min forskning i hele min karriere, sier prisvinneren i en pressemelding.

Jordas tåleevne og menneskehetens framtid

Mbembe er professor i historie og politikk ved Wits Institute for Social and Economic Research, ved University of the Witwatersrand, Johannesburg, og anerkjent som en av verdens fremste bidragsytere på feltet det postkoloniale Afrika

Holbergkomiteens leder Heike Krieger sier Mbembe setter en universalistisk forståelse av mennesket i sentrum.

– For ham innebærer dette en forpliktelse til å anerkjenne historiske sannheter, samtidig som en lærer og minner på tvers av skillene mellom sør og nord, sier Krieger.

Bak Mbembes forskning ligger en større problemstilling: Hvordan kan man reparere, reprodusere, opprettholde og ha omsorg for fremtidig liv? Hvordan kan det deles av alle og gjøres varig?

Nils Klim-prisen til energi- og klimaforsker

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris verdt 6 millioner kroner. Prisen dekker fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisvinneren ble kunngjort torsdag formiddag i Universitetsaulaen i Bergen.

Onsdag ble også vinneren av Nils Klim-prisen kunngjort. Prisen på 500.000 kroner tildeles hvert år en yngre forsker som har utmerket seg innen Holbergprisens fagområder.

Årets pris går til Siddharth Sareen, professor i miljø og energi ved Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger.

– Vi lever i en urettferdig verden som står overfor konkurrerende kriser. Min forskning retter seg mot å fremme innovasjon og praktisk kunnskap som kan skape felles goder mens vi tar tak i globale samfunnsutfordringer. Målet er å synliggjøre de prioriteringer som er nødvendige for å oppnå en mer inkluderende energifremtid, sier Sareen.

Nils Klim-prisen og Holbergprisen overrekkes under samme seremoni den 6. juni i Bergen.

Følg UA på Facebook og Instagram.