Fagforening ved NTNU vedtok akademisk boikott enstemmig

De er ikke fornøyde selv om NTNU sa opp sin eneste utvekslingsavtale med et israelsk universitet: - Det har ingen effekt når man gjør det i stillhet, sier styremedlem.

Ronny Kjelsberg (t.v.) her sammen med leder ved NTL NTNU, Sturla Søpstad.
Publisert

Torsdag 21. mars avholdt fagforeningen Norsk tjenestemannslag (NTL) NTNU årsmøte. Der stemte de enstemmig for en resolusjon å akademisk boikotte Israel. 

- Nå finnes det så mye dokumentasjon av samarbeid mellom israelske universiteter og deres samarbeid med det israelske militæret. Med den framferden Israel har i Gaza er det klart at NTNU må ta sterk avstand, sier styremedlem i NTL NTNU, Ronny Kjelsberg.

Fagforeningen er den største blant teknisk-administrative ansatte ved universitetet. Det var i alt 59 til stede ved møtet. 

Kjelsberg poengterer også at forslaget om vedtak var sendt ut i innkallingen til møtet sånn at alle medlemmer var underrettet om at dette skulle stemmes over.

Avsluttet NTNUs eneste utvekslingsavtale

Universitetsavisa har tidligere omtalt at AD-fakultetet sa opp en utvekslingavtale med Bezalel Academy of Arts and Design. Det forklarte dekan Sara Brinch med at Norges utenriksepartement fraråder reiser til Israel. 

- Nå har vel NTNU ikke lenger noen store institusjonelle samarbeid med israelske universitet etter at Fakultet for arkitektur og design (AD) sa opp sin utvekslingsavtale?

- Problemet er at NTNU har vært helt taus når det kommer til å markere hvor universitetet står i det pågående menneskerettighetsbruddet. Ja, man sa opp utvekslingsavtalen fordi man tenkte det er noe som det kan bli styr rundt, men man turte ikke å markere hvor man står når man gjorde det, sier Kjelsberg.

- Når man gjør det i stillhet, har det ingen effekt å avslutte et samarbeid. Det vil få en helt annen effekt om man tar et standpunkt, legger han til.

NTNU har ellers kun samarbeid på forskernivå eller via større internasjonale prosjekt som Horisont Europa.

- Det virker som at universitetene prøver alt man kan for å slippe å snakke om det. Når ledelsen uttaler seg er det ikke knyttet opp mot noen etiske vurderinger. De lener seg bare på hva staten sier. Samtidig krever forskningsetiske retningslinjer at man tar en egen vurdering på det.

Ikke alle fagforeninger som har vært like engasjert i omverden

Han sier at det er vanskelig å argumentere for at det er rent akademiske samarbeid når man ser på de tette båndene mellom universiteter og stat. Kjelsberg poengterer at de viser til en bok som dokumenterer disse koblingene i sitt vedtak.

Han oppforder også andre fagforbund til å følge NTLs eksempel.

- Dette er først og fremst en oppfordring til NTNU. Samtidig så vil vi gjerne at flere følger etter. Det er ikke alle som historisk sett har vært like engasjert i verden rundt universitetet, så det er nok derfor vi har vært litt frampå her, slår han fast.

For ordens skyld: Journalisten er selv organisert i NTL NTNU, men deltok ikke på årsmøtet.

Fakta

Dette vedtok NTL

NTNU må ta ansvar!

De siste årene har vi sett en stadig mer utrygg verden. Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i 2022 konkurrerer med Israels stadig mer blodige okkupasjon av palestinske områder i mediebildet. Der Russland etter store tilbakeslag nå ser ut til igjen å ha en viss framgang, ser vi en situasjon på Gaza hvor en hel befolkning er i ferd med å bombes, sultes og tørste i hjel. Barn dør av sult daglig på Gaza av den eneste grunn at israelske okkupasjonsmyndigheter nekter å slippe inn tilstrekkelig med mat og vann.

Dette stiller krav til oss alle - også til universiteter og høgskoler. 

De generelle forskningsetiske retningslinjenes punkt 10 påpeker at «Etisk ferdsel er ikke bare enkeltforskerens ansvar, men også forskningsinstitusjonens.» NTNU som institusjon har et selvstendig forskningsetisk ansvar og kan ikke bare peke på andre - verken på enkeltforskere eller nasjonale myndigheter. I de overordede, generelle retningslinjene står det også at forskningen ikke skal bidra til skade, at den skal motvirke global urettferdighet og forholde seg til internasjonale konvensjoner.

På de mer spesifikke retningslinjene står det f.eks. innenfor naturvitenskap og teknologis 1. punkt, 2. og 3. setning at «Forskningen må ikke være innrettet slik at den kommer i konflikt med demokratisk utvikling eller internasjonale konvensjoner som skal trygge fred. Forskningen må ikke bryte med de rettighetene som er nedfelt i anerkjente internasjonale konvensjoner om sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter. »

I tilfellet Russland ble alle formelle bånd med russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner hurtig brutt etter fullskalainvasjonen. Overfor Israel har reaksjonene vært små. I boken Towers of Ivory and Steel dokumenterer Maya Wind hvordan Israelske universiteter inngår i tette, formaliserte samarbeid med det israelske militæret, og hvordan de undertrykker den akademiske friheten både til egne ansatte og studenter på samme vis som den israelske staten systematisk undertrykker friheten til palestinske akademikere og studenter - nå sist og mest eklatant med massiv bombing av utdanningsinstitusjoner på Gaza og drap på studenter og ansatte. Israels okkupasjon av palestinske områder og pågående systematiske bombing- og utsultingskampanje mot palestinere på Gaza er et klart brudd på anerkjente internasjonale konvensjoner, og er i konflikt med enhver demokratisk utvikling for palestinerne. 

Når israelske universiteter fungerer som en integrert del i dette undertrykkelsesapparatet, er det en åpenbar plikt for norske universiteter å kutte alt man måtte ha av formelle bånd, slik at man ikke selv ender opp med å bidra til undertrykkingen. Dette er et ansvar som NTNU og andre norske høyere utdanningsinstitusjoner selv har, og ikke noe som kan outsources til norske myndigheter. 

Det er på tide at NTNU tar det ansvaret!

Følg UA på Facebook og Instagram.