Ola Borten Moe

«Det skal være svært høyt under taket»

- Å utfordre etablerte sannheter er noe av det viktigste med universitetet. Hadde man ikke gjort det hadde du og jeg fremdeles bodd i ei steinhule.

Vi kan bli nyttigere, sa Ola Borten Moe da han besøkte NTNU mandag. Her i samtale med Anne Borg
Vi kan bli nyttigere, sa Ola Borten Moe da han besøkte NTNU mandag. Her i samtale med Anne Borg
Publisert

Den som slår fast det er Ola Borten Moe, nylig tiltrådt minister for forskning og høyere utdanning. Han sier det som del i svaret et spørsmål om avskjedssaken mot Øyvind Eikrem.

Uforløst potensial

Moe kjenner NTNU som student, fra tida da han tok bachelor i statsvitenskap. Dette er hans første møte med universitetet som statsråd. I mellomtida har senterpartipolitikeren også gjort karriere i næringslivet. Dermed kjenner han NTNU som disiplinuniversitet og som næringslivspartner. Hvor trengs NTNU mest?

Fakta

Ola Borten Moe

* Senterpartipolitiker, overtok slektsgården som 16-åring.

* Fra 2011 til regjeringsskiftet i 2013 var han statsråd i Olje- og energidepartementet.

* Fra 2013 til 2015 var han direktør for avdelingen for innovasjon i SIVA, med ansvar for eierskap i innovasjonsselskaper, forsknings- og kunnskapsparker.

* I 2015 var han en av fire gründere i oljeselskapet Okea i Trondheim.

* Valgt til første nestleder i Senterpartiet i perioden 2014-2018.

* Fra oktober 2021 forsknings- og høyere utdanningsminister i Jonas Gahr Støres regjering.

- Vi trenger begge deler. NTNU må være begge deler. Det er jo litt av min nye jobb, å legge til rette for at man greier begge deler. Jeg har svært tydelige forventninger til enda tettere koplinger til næringslivet – og for så vidt også offentlig sektor. Å få fram relevante utdanningsløp som møte de behovene samfunnet har. Når det gjelder koplingen du nevner, så mener jeg vi har mer å gå på. Vi kan bli nyttigere. Det er et uforløst potensial her, ikke minst i Trondheim. Dette er noe jeg er opptatt av, både som innbygger, og i andre roller, da jeg jobbet med dette feltet i Siva. Det er jo paradoksalt at vi ikke har fått til mer her i byen, når det gjelder spinoffs, teknologibedrifter og mer til.

- Hvor butter det?

- Det er et godt spørsmål. Her og nå nøyer jeg meg med å konstatere at det er et uforløst potensial. så skal selvsagt også bredden ivaretas, sier Moe.

- Nysgjerrig minister

Rektor Borg bekreftet at innovasjon var et sentralt tema under NTNU-ledelsens møte med Moe. Det var også satsingen på EUs forskningsprogram Horisont Europa og på utdanningsprogrammet Erasmus+.

- Hva var han særlig interessert i?

- Jeg opplevde han som nysgjerrig og vitebegjærlig, og til å ha en bred interesse i hva vi driver med, svarer en diplomatisk rektor.

Sektoren lever ikke i et eget univers

Den nye regjeringen brukte ikke lang tid på å slå fast at høgskoletilbudet på Nesna skal gjenopprettes. Dette fikk blant annet styreleder for Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker, til å utstede en advarsel til Senterpartiet i regjering om å detaljstyre sektoren. «Vår holdning er at det er institusjonene og universitetsstyrene som skal styre dette,» sier hun til VG.

Er dette bare begynnelsen – vil UH-sektoren bli gjenstand for sterkere departemental styring med deg som statsråd?

- Det er jo ikke slik at sektoren eksisterer i et selvstendig univers, og så er det min jobb som statsråd å bruke penger fra toppen, og så krysse fingrene for at dette går bra. Det er en helt sentral sektor for utvikling av hvilket samfunn Norge skal være i framtida. Det gjelder hvilket tjenestetilbud man skal ha – her høyere utdanning – uavhengig av om man bor i Oslo eller på Røst. Dette har alltid vært en del av samfunnsoppdraget, og i den grad det er behov for det så vil sektoren bli styrt, sier Moe.

- Vi ville vært huleboere om vi ikke tenkte fritt

Ola Borten Moe har markert seg også i spørsmålet om akademisk frihet. Tyskervitssaken fra UiB og Woke-kultur ved KHIO er saker som har fått folk til å tenke på hvor høyt det egentlig er under taket ved norske universiteter. Dette har den ferske statsråden ventilert tanker omkring.

Den tredje saken er avskjedigelsessaken mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem. NTNU-styret får etter planen saken på sitt bord i desembermøtet. Hva tenker han om dette?

- Jeg har ingen detaljkunnskap om selve saken, og verken kan eller vil mene noe om den. Men min klare forventning til både NTNU, og til sektoren som sådan, er at det skal være høyt under taket -svært høyt under taket – når det gjelder akademisk frihet og ytringsfrihet. Det er jo noe av det viktigste ved en fri universitetssektor – nettopp muligheten til å tenke tanker som er annerledes, ha ideer som er annerledes, utfordre etablerte sannheter, problematisere de gamle. Hadde man ikke gjort det så hadde jeg og du bodd i ei hule fremdeles og skaffa oss kjæreste med klubbe. Det er ikke et samfunn jeg ønsker meg tilbake til iallfall.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.