Campusutvikling

Bekymret for om det blir altfor trangt på Gløshaugen

- Det er en tiltakende bekymring for om det blir for trangt og om cellekontor kan opprettholdes, sa styremedlem Aksel Tjora.

Aksel Tjora følte seg ikke helt overbevist om at det blir god nok boltreplass for ansatte. Her i samtale med Merete Kvidal.
Publisert Sist oppdatert

Kommentaren falt da direktør Merete Kvidal orienterte det nye NTNU-styret om rammer og status for NTNUs campussamling.

Før sommeren ble det kjent at kostnadene for campussamling må reduseres fra 13,7 milliarder til 11,6 milliarder. Stortinget vedtok den nye ramma i statsbudsjettet for 2021, og den er absolutt.

Nå fikk det nye styret beskjed om tingenes tilstand.

Både Ingrid Bouwer Utne og Aksel Tjora bekymret seg for om det blir trange forhold på Gløshaugen om noen år. Før styremøtet startet hadde de hatt omvisning på Gløshaugen. I går var de på Dragvoll.

- Samtlige dekaner snakket i går om plass, og da jeg gikk rundt på campus i dag, tenkte jeg: Dette kan bli trangt. Å putte så mange bygg inn på en bestemt plass, er det mulig, undret Utne.

- Cellekontor er viktig for ansatte

Tjora var inne på det samme:

- Når flere av dekanene allerede strever med de arealene de har i dag, da er det en tiltakende bekymring for at det blir trangt, både for studenter og ansatte. Cellekontor er viktig for mange ansatte og vil ha betydelig påvirkning for entusiasmen for campusprosjektet, sa han.

Han spurte:

- Når vil vi kunne se for oss hva slags type undervisnings- og arbeidsarealer vi vil ha, og hvis kutt, hvilke arbeidsforhold får vi hvis vi skal klumpe oss sammen?

- Blir trangere enn i dag

Merete Kvidal sa at det er ingen tvil om at det er trangt. Hun pekte på at NTNU ikke har fått gjennomslag for å gå over 23 kvadratmeter brutto per ansatt. Det inkluderer i tillegg slike ting som kantine og tekniske rom.

- Det kan oppleves trangt, og det blir trangere enn i dag.

Hvilke areal ansatte vil få, kunne vært tegnet i går, ifølge Kvidal.

- Men da hadde vi tegnet gårsdagens løsninger. Vi prøver å ikke tegne for tidlig, men heller ikke for seint.

Dette vil også avhenge av hvilken kontraktsform Statsbygg velger. Noen designer tidlig, mens for andre kontraktsformer er tilbudet hos entreprenør ned designet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.