Kristin Melum Eide

- Historieforfalskning om campussamling

- Jeg er lyn hakke forbannet på hvorfor det ikke lenger nevnes at det prosjektutløsende behovet var tilstanden på Dragvoll-byggene, sa styremedlem Kristin Melum Eide på onsdagens styremøte.

Kristin Melum Eide mente Merete Kvidal bagatelliserte kritikken hun kom med (arkivbilde).
Publisert Sist oppdatert

Utgangspunktet var ei orientering fra prosjektdirektør Merete Kvidal om at kostnadene for campussamling må reduseres fra 13,7 milliarder til 11.6 milliarder. Stortinget vedtok den nye kostnadsramma i statsbudsjettet for 2021 og den nye ramma er absolutt.

På denne bakgrunnen har Statsbygg startet arbeidet med å sikre at campussamling kan realiseres innenfor kostnadsramma.

Vedlagt i styrepapirene lå det dokumenter med vurdering av nedskalert og/eller trinnvis gjennomføring og revidert oppdragsbrev for forprosjektet.

Det var da hun leste disse dokumentene Kristin Melum Eide så rødt. Hun har tidligere kritisert i et annet styremøte hvordan begrunnelsen for flytting har endret seg fra å handle om trangboddhet og tilstanden til bygningsmassen på Dragvoll til å nå handle om tverrfaglighet og andre forhold.

- Dette er historieforfalskning. Det prosjektutløsende behovet var situasjonen på Dragvoll. Det vil jeg ha protokollført. Jeg sier dette så sterkt, slik at det framtidige styret skal vite historien bak. Jeg veit at Statsbygg fører penna, men NTNUs logo står også på papiret, sa hun.

LES OGSÅ: Frykter trangboddheten på Dragvoll er tryllet bort

- Jeg tar kritikken til meg

Aksel Tjora delte Eides bekymring. Han så i tillegg mørkt på utsiktene til et totrinns byggeprosjekt med nødvendig stortingsbeslutning for hvert trinn.

- Da kan man risikere at trinn to aldri blir noe av.

Kvidal beroliget med at utrederne mente et totrinns prosjekt var så usikkert at det ikke ble vedtatt. NTNU fikk gjennomslag for et helhetlig prosjekt.

Til kritikken fra Eide sa hun følgende:

- Langt bak i tid var det prosjektutløsende behovet dette og det løftes for sjelden fram. Jeg er enig i at vi skal bli flinkere til å løfte fram hva som var opprinnelig begrunnelse.

Hun viste til at da den første kvalitetssikkerhetsrapporten kom (KS1), mente utrederne at kun å igangsette campussamling for å flytte fra Dragvoll på grunn av tilstanden der, ikke var tilstrekkelig.

- Vi måtte ha en merverdi, derfor kom det prosjektutløsende behovet som ble beskrevet i starten mer i skyggen. Det tar jeg til meg, sa Kvidal.

Eide svarte:

Igjen føler jeg at det bagatelliseres hva som var den utløsende årsaken. Prosjektleder skal ha fokus på dette. Jeg vil derfor ha en protokolltilførsel på at dette er omdefinert underveis, sa hun.

Tim Torvatn var bekymret for det kuttet som har skjedd i kostnadsramma.

- Det er enkelt å forestille seg at det må bety prioritering. Disse må styret være med på. Framover må vi få løpende orienteringer om hva konsekvensene blir og hvilke prioriteringer vi blir bedt om å gjøre. Da må grunnlaget være godt.

Rektor Anne Borg sa at hele campussaken vil komme opp i styret i sin fulle bredde fra høsten av når det nye styret har tiltrådt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.