Tjora tar gjenvalg til NTNU-styret, men må kanskje trekke seg

Aksel Tjora ønsker å stille opp som kandidat til NTNUs styre, men blir han instituttleder må han trekke seg før styrevalget.

I spagat mellom lederjobb og styrevalg: Får Aksel Tjora jobben som instituttleder, er han ikke aktuell som styrekandidat. Men hvis han ikke får den, derimot, da er han klar for nye fire år i styret.
Publisert

Tjora er en av to søkere til stillingen som instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Den andre søkeren er Johan Fredrik Rye.

Nå står styremedlemmet overfor følgende dilemma: Han vil gjerne gå på en ny periode i styret hvis han ikke får jobben som instituttleder. Problemet er bare at han ikke veit det før fristen for å nominere kandidater går ut den 4. mars.

- Det er litt sært at jeg skulle havne i en slik situasjon, men jeg stiller opp på det ene og det andre, så får vi se hvordan det blir. Hvis folk vil nominere meg, vil jeg gjøre det klart at det kan være at jeg må trekke meg.

Tjora har allerede vært inne til et intervju. 3. mars skal han inn til et annengangsintervju for stillinga som instituttleder. Dagen etter går fristen for å foreslå kandidater ut. Når selve styrevalget foregår, 22.-24. mars, har han trolig fått beskjed om han blir instituttleder eller ikke.

Fakta

NTNUs styrevalg

  • Frist for å foreslå kandidater er 4. mars.
  • Valget skjer 22.-24. mars.
  • Valgkomitéen ønsker kandidater av begge kjønn, fra alle campus og deler av NTNUs virksomhet.
  • Kandidatene må være ansatt i minst 50 prosent stilling.
  • Kandidaten må stå i manntallet.
  • Kandidaten må beherske norsk skriftlig og muntlig.
  • Forslag undertegnes av tre stemmeberettigete fra samme velgergruppe.
  • Kandidatene bør forespørres om de er villige til å stille.
  • Kilde: Innsida

- Blir ikke dette vanskelig for velgere som har lyst til å stemme på deg?

- Jeg veit i god tid før styrevalget om jeg er kandidat eller ikke. Jeg håper at folk er aktive i å nominere, slik at det fortsatt er mange å velge mellom hvis jeg må trekke meg. Det er uansett et poeng å ha mange gode kandidater som de ansatte kan stemme på.

Motivert av positive kommentarer

Tjora sier han har fått flere hyggelige tilbakemeldinger under hele styreperioden. Mange har satt pris på det arbeidet han har gjort i NTNU-styret. Han forteller at seinest på onsdag da han var på Høgskolen i Molde, kom en tilfeldig person bort til ham og hadde lagt merke til hans rolle i styret.

- Det har vært små drypp av positive kommentarer hele veien, og særlig det siste året. Det har vært motiverende og gir meg lyst til å ta en ny periode, sier han.

Han ser en sammenheng mellom at han har søkt instituttlederjobben og tar gjenvalg til NTNU-styret. Det handler om ansvar.

- Når man har vært ei stund i institusjonen, er man godt kjent med hvordan ting fungerer. Etter hvert skjønner man at man er en av de mest erfarne og at man bør ta ansvar utover det faglige. Det kan være brått og brutalt plutselig å innse at du er en av seniorene, men det er også noe trygt ved det, sier han.

UA følger opp styrevalget snart med en artikkel om hvem av ansattrepresentantene som tar gjenvalg og hvorfor. For Tjora er ikke den eneste som ønsker en ny fireåresperiode i NTNUs styre.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.