Disse vil bli viserektor i Ålesund

Tre personer har søkt på stillingen som viserektor i Ålesund. Søknadsfristen gikk ut 27.oktober og søkerlisten består av to kvinner og en mann.

Campus Ålesund
Campus Ålesund
Publisert

I en melding på Innsida opplyses det om at det er tre personer som har søkt på stillingen som viserektor i Ålesund. NTNU i Ålesund har ca. 3.000 studenter og 340 ansatte.

Disse har søkt på stillingen:

  • Anniken Karlsen (56). Førsteamanuensis ved Institutt for IKT og realfag, likestillingsombud
  • Anne-Lise Sagen Major (49). Avdelingsleder for innovasjonsstøtte i Ålesund kommune
  • Sashidharan Komandur (44). Forskningsleder (Spill og XR prosjekter), Hamar

Ingen søkere er unntatt offentlighet.

Ifølge meldingen på Innsida vil tilsettingsprosessen pågå de nærmeste ukene og skal etter planen munne ut i en innstilling som legges fram for avgjørelse i NTNUs styremøte 1.desember.