Tre stemte imot da Nord-styret vedtok å følge instruksen fra Kunnskapsdepartementet

Nord-styret vedtok torsdag at avviklingen av Nord universitet avdeling Nesna skal reverseres.

Først skulle det legges ned, så skulle det videreføres frem til nødvendige godkjenninger var på plass for å etablere en egen utdanningsinstitusjon. Nå skal campus Nesna gjenoppstå under Nord universitet.
Publisert

Jubelen sto i taket da det ble klart Hurdalskameratene i oktober hadde kommet frem til en regjeringsplattform som garanterte for et utdanningstilbud på Nesna. Men jubelen ble kortvarig.

For drøye to år etter at styret ved Nord universitet vedtok nedleggelsen, og under et år før den egentlige sluttdato for campus Nesna, snudde Kunnskapsdepartementet halvveis. Nesna skulle ikke få sin egen utdanningsinstitusjon, Nord universitet skulle reversere avviklingen.

Torsdag ga styret sin tilslutning til at arbeidet med grunnskole- og barnehagelærerutdanning på Nesna skulle starte, og med det blir august 2022 tidspunktet hvor Nesna gjenoppstår i stedet for å legges ned.

- Utviklingen i feil retning

Men vedtaket skjedde ikke uten uenighet. Ifølge Khrono var det tre styremedlemmer som stemte mot forslaget om å starte opp reetableringen av den tradisjonsrike lærerskolen på Helgalandskysten.

En av dem var styrets nestleder, Anders Søderholm.

- Om Kongen i statsråd ikke bare bestemmer hvilke steder som skal ha universitet, men også hvilke typer utdanninger som skal tilbys, så er det et spørsmål hva man trenger et styre til. Om hvert spørsmål skal overprøves og utsettes for en slags popularitetsundersøkelse blant lokale og nasjonale politiske krefter, så er utviklingen på veg i feil retning, sa Søderholm under møtet ifølge Khrono.

I etterkant av lanseringen av regjeringsplattformen ble det klart at en ny utdanningsinstitusjon på Nesna ville måtte ta hele runden gjennom Nokuts byråkrati, noe som ville ta minimum ett år.

Statsråden mener målet er nådd

Nettopp tidsaspektet var årsaken til at regjeringen valgte å instruere Nord universitet om å reverse avviklingen på Nesna i stedet for å bygge opp en ny institusjon.

- En annen løsning ville unektelig tatt veldig mye lengre tid. Det er tid vi ikke har. For lærerne trengs, og vi trenger å komme i gang, sa statsråd Ola Borten Moe til Verdens Gang og siterte det tidligere kinesiske statsoverhodet Deng Xiaoping:

- Han sa at «det er ikke så nøye om katten er svart eller hvit, bare den spiser mus». Det synes jeg er ganske treffende, og presist sitert også faktisk. Vi må ikke ta øynene av målet. Og dette er hundre prosent måloppnåelse.

Vurderte først utsettelse av nedleggelsen

Vedtaket kommer halvannen måned etter sist gang Nesna var oppe til behandling i Nord-styret. Den gangen var det en anmodning fra departementet om å holde campusen åpen ett år lengre enn planlagt i påvente av nødvendige godkjenninger som var på bordet.

«Kunnskapsdepartementet er kjent med at Nord universitet har gjennomført endringsoppsigelser i forbindelse med oppfølgingen av tidligere styrevedtak om avvikling av aktivitet ved Campus Nesna fra 1. august 2022.

I lys av den nye Hurdalsplattformen og regjeringens mål mht Nesna, ber departementet Nord universitet å vurdere om det kan være hensiktsmessig å gi de ansatte som ønsker det, anledning til å videreføre Nesna som kontorsted frem til 1. august 2023.» skrev departementet i et brev til universitetet i forkant av styrebehandlingen.

- Styret har nå fått behandlet saken, og er tydelige på at vi ønsker et godt samarbeid med departementet for å finne løsninger. Styret er også opptatt av å ivareta de ansatte på Nesna, og er positive til at de som ønsker det skal få anledning til å ha kontorsted der, sa styreleder Øyvind Fylling-Jensen en pressemelding etter styremøtet.