Ny regjering vil gjenopprette fullverdig høyskole på Nesna

Den lille bygda Nesna på Helgelandskysten skal igjen få et høyskoletilbud, ifølge regjeringsplattformen. Men det kan ta tid å få etablert en ny høyskole.

Full jubel på Nesna: Foran fra venstre: Ordfører Hanne Davidsen og Catrine Hole. I midten: Folkeaksjonens leder Jenny Myklebust.
Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er oppdatert 8.40 med kommentarer fra Kristin Vinje og Jenny Myklebust.

Det var Aftenposten som skrev om nyheten. De har fått utlevert det aktuelle avsnittet fra Hurdal-plattformen.

«Vi klarte det!», jublet Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland da nyheten ble kjent tirsdag kveld. De innkalte sporenstreks til feiring og folkemøte på Nesna onsdag ettermiddag.

- Jeg begynner nesten å grine her, sa Hanne Davidsen rørt i et intervju med Helgelendingen.

«Tusen tusen takk Trygve Magnus Slagsvold Vedum og Senterpartiet som har kjørt høyskolesaken på Nesna som en fanesak i valgkampen!», skrev Catrine Hole på Facebook. Hun har vært en av de mest aktive nesnaværingene for å få opprettholdt et utdanningstilbud på bostedet.

Trygve Slagsvold Vedum repliserte «Takk for den strålende jobben dere har gjort!»

Halvor Hilmersen, samfunns- og næringsutvikler for Nesna kommune var heller ikke snau i sin jubel:

«Dæven! Politikk virker! Dette er en historisk dag for Nesna, Helgeland og alle småsamfunn som står med ryggen mot veggen! Det nytter å holde fanen høyt, jobbe tverrpolitisk og kjempe en redelig og konstruktiv kamp for gode formål! Tusen takk til alle som har jobba skjorta av seg i mange år!», skrev han på Facebook.

Tar minst ett år å bli høgskole

Høyskoletilbudet på Nesna, som har 1.800 innbyggere, ble nedlagt av styret i Nord universitet i 2019. Det har vært en viktig sak for Senterpartiet i valgkampen og i regjeringsforhandlingene.

– Sp og Ap sammen er krystallklare på at vi skal gjenopprette og ha en høyere utdanningsinstitusjon på Nesna. Vi skal ha gode utdanningstilbud i hele landet. Dette skal bli et fellesprosjekt for regjeringen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Begrunnelsen for nedleggelsen var at skolen i Nord universitets øyne ikke var attraktiv nok. Studietilbudet var primært samlingsbasert, med 430 studenter. Kun 21 var til stede på campus til vanlig, resten deltok kun på samlinger noen få uker i året. Det var små fagmiljøer blant de ansatte.

– Vi sier at vi skal reetablere en fullverdig utdanningsinstitusjon. Den skal ikke bare et være et studiesenter med noen kurs. Den skal være fullverdig. Målet er at Nesna skal bli et senter for desentralisert og distriktsrettet forskning, sier Vedum.

Prosessen med gjenoppretting skal begynne allerede vinteren 2022.

Selv om Høgskolen i Nesna har vært i drift i over 100 år, må de gjennom den samme søknadsprosessen som andre for å bli høgskole igjen. Det tar minst ett år.

– Denne prosessen vil ta minimum ett år, skriver Nokut-direktør Kristin Vinje, i en epost til NRK.

Prosessen går ikke raskere selv om Helgeland-kommunen har hatt høgskole før.

– I tilsyn og i akkrediteringer vil Nokut forholde seg til regelverket, og det er de samme kvalitetskravene som stilles til utdanningsvirksomheten, uavhengig av hvor i Norge den måtte foregå, opplyser Vinje.

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har laget en åttepunktsplan for reetablering av en uavhengig høyskole på Nesna.

Ett av dem var å bli løftet frem i regjeringserklæringen.

Det neste punktet på handlingslisten er å få forslaget gjennom budsjettbehandlingen i Stortinget i desember, skriver VG.

– Vi har fått konkrete løfter om at seks partier på Stortinget støtter en gjenetablering, sier leder Jenny Myklebust.

Gjenoppretter lærerutdanninga

Tidlig i valgkampen kom Vedum med krass kritikk av Arbeiderpartiets politikk i Nord-Norge. Han lovet tøffe forhandlinger i saker der Ap har støttet regjeringens reformer. Det gjaldt blant annet strukturreformen i høyere utdanning, som Vedum mener beredte grunnen for nedleggelsen av høyskoletilbudet på Nesna.

Aftenposten har gjengitt teksten i regjeringas politiske program, Hurdal-plattformen, som omtaler Nesna. Der står det:

«Reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette grunnskole- og barnehagelærerutdanning og utrede hvilke andre studie- og utdanningstilbud som kan lokaliseres til Campus Nesna. Videre vil vi legge til rette for at utdanningsinstitusjonen på Nesna kan bli et senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning. Prosessen skal starte vinteren 2022.

Underveis i prosessen må interessene til fagfolkene som fortsatt er ved Nesna og til studentene som har påbegynt sin utdanning ved institusjonen før nedleggingsvedtaket ivaretas.»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.