Nord-styret åpner for at ansatte kan beholde Nesna som kontorsted frem til august 2023

Nord-styret vedtok å stenge Nesna 1. august 2022. Nå stiller de seg positive til departementets anmodning om å holde Nesna gående ett år ekstra.

Styreleder Øyvind Fylling-Jensen ved Nord universitet sier de ønsker et godt samarbeid med departementet for å finne løsninger i Nesna-saken.
Publisert Sist oppdatert

Styret ved Nord universitet ønsker dialog med Kunnskapsdepartementet etter at departementet anmodet universitetet om å la de ansatte som ønsker det beholde Nesna som kontorsted frem til 1. august 2023.

Det ble resultatet etter at Nord-styret diskuterte saken i et styremøte torsdag, kommer det frem av en pressemelding fra universitetet.

LES OGSÅ: Høgskoletilbudet på Nesna må gjennom søknadsprosess på minst ett år
LES OGSÅ: Ny regjering vil gjenopprette fullverdig høyskole på Nesna
LES OGSÅ: Nord-styret vedtok nedleggelse av tre studiesteder

Styret vedtok at rektor skal følge opp anmodningen fra departementet.

«Den praktiske gjennomføringen drøftes med tillitsvalgte. Styret ber også rektor vurdere hvorvidt det er mulig å legge til rette for at de studentene som har Nesna som studiested i dag, kan videreføre sin utdanning på Nesna frem til 1. august 2023. Dette skal gjøres i tett dialog med de aktuelle studentene og deres tillitsvalgte.» står det i pressemeldingen.

I meldingen refereres også et brev sendt fra departementet til Nord universitet torsdag forrige uke:

«Kunnskapsdepartementet er kjent med at Nord universitet har gjennomført endringsoppsigelser i forbindelse med oppfølgingen av tidligere styrevedtak om avvikling av aktivitet ved Campus Nesna fra 1. august 2022.

I lys av den nye Hurdalsplattformen og regjeringens mål mht Nesna, ber departementet Nord universitet å vurdere om det kan være hensiktsmessig å gi de ansatte som ønsker det, anledning til å videreføre Nesna som kontorsted frem til 1. august 2023.»

- Styret har nå fått behandlet saken, og er tydelige på at vi ønsker et godt samarbeid med departementet for å finne løsninger. Styret er også opptatt av å ivareta de ansatte på Nesna, og er positive til at de som ønsker det skal få anledning til å ha kontorsted der, sier styreleder Øyvind Fylling-Jensen i pressemeldingen.

- Siden dette blir en pågående prosess en tid fremover er det viktig at vi også har en dialog med de ansatte og studentene. Det er viktig at de blir ivaretatt på en god måte, sier styrelederen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.