NTNU må tenke nytt rundt rekruttering av internasjonale studenter: - Vi har ikke kompetansen

Innføringen av studieavgift har hatt store konsekvenser for årets opptak av internasjonale studenter ved NTNU. Framover er planen å opparbeide seg en rekrutteringsstrategi.

NTNU har behov for omfattende og grundig målgruppekunnskap for å kunne innrette en rekruttering av internasjonale studenter på en god måte.
Publisert

Forrige uke publiserte Universitetsavisa en sak om at Kunstakademiet i Trondheim (Kit) har mistet 75 prosent av studentene sine, og at de ikke har tatt opp en eneste student fra utenfor EØS.

Innføringen av studieavgift har ført til noe som instituttlederen beskriver som en knockout-situasjon for årets opptak.

Sentralt på NTNU begynner nå diskusjonen om hvordan de skal klare å rekruttere internasjonale studenter til neste opptak.

Må omstille seg

Etter at det ble klart at studieavgiften for internasjonale studenter utenfor EØS mest sannsynlig kom til å bli innført, satt universitetene i vår i gang med å få på plass på det som mest umiddelbart var nødvendig.

Innføringen av studentavgiften skapte utfordringer rundt prissetting, kommunikasjonen med søkerne, og etablering av rutiner for innkreving og fritak for studieavgiften.

Seksjonssjef for Seksjon for opptak og internasjonale relasjoner ved NTNU Anja Linge Valberg forteller at NTNU per i dag ikke har en internasjonal rekrutteringsstrategi.

Samtidig forteller seksjonssjef for Seksjon for opptak og internasjonale relasjoner ved NTNU Anja Linge Valberg at man startet en dialog med fakultetene rundt langsiktige konsekvenser av studieavgiften. Dette innebærer behovet for nasjonale stipendordninger og internasjonal rekruttering i framtiden.

- Dette er en problemstilling som vi nå tar videre til avdelingens ledermøter i august. NTNU må begynne å aktivt rekruttere internasjonale søkere fra og med studieåret 2024/2025, men det er en diskusjon vi ikke har hatt tid til å ta før nå.

Valberg er tydelig på at det er noe som krever en overordnet og større diskusjon.

Per i dag har nemlig ikke NTNU noen form for internasjonal rekrutteringsstrategi.

Har ikke kompetanse

Seksjonssjefen forteller at NTNU ikke tidligere har jobbet med den typen rekrutteringsarbeid som det nå er behov for.

- Dette er rett og slett ikke kompetanse vi har per i dag, og noe vi nå er nødt til å skaffe oss kompetanse på, forteller Valberg.

Hun er også tydelig på at det er snakk om et omfattende arbeid.

- Internasjonale studenter er ingen ensartet målgruppe, og vi kommer til å ha behov for omfattende og grundig målgruppekunnskap for å kunne innrette en rekruttering på en god måte, utdyper hun.

Valberg er tydelig på at det mest sannsynlig trengs et analysearbeid om hvilke søkere NTNU ønsker å tiltrekke seg, samt hvordan de skal arbeide for å holde på søkerne gjennom rekrutterings- og søknadsfasen.

- Dette er noe vi vil se på i samarbeid med fakultetene og Kommunikasjonsavdelingen som arbeider med gjennomføring av overordnede studentrekrutteringstiltak for NTNU.

Hun er ærlig om at arbeidet kan ta tid.

Venter på nasjonale ordninger

Ved Kunstakademiet kommer de framover til å ta sikte på å ta opp flere studenter fra innenfor EØS, selv om konkurransen her er hardere. De flytter dermed fokuset vekk fra gruppen utenfor EØS, som tidligere har vært en stor andel.

Valberg forteller at fakultetene og instituttenes behov vil være avgjørende for hvordan arbeidet innrettes.

Samtidig kommer resultatet av utredningen HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) nå gjør på nasjonale stipendordninger til å ha mye å si for hvor mulig det blir for NTNU å rekrutere utenfra EØS.

- NTNU har hatt en lang tradisjon for å samarbeide med det globale sør. Noen nasjonale tiltak kan dermed hjelpe å avbøte innvirkningen på visse studieprogram.