Rektorer: Skuffet Margareth Hagen, blandet fra Anne Borg

NTNU-rektor Anne Borg gir tommel opp for nytt finansieringssystem, mens rektoren ved Universitetet i Bergen reagerer med skuffelse.

- Dette har vi advart mot, sier UiB-rektor Margareth Hagen, her fotografert i Stortingets vandrehall under budsjettframlegg.
Publisert Sist oppdatert
Borg savner EU-incentiver.

- NTNU ønsker forslaget til nytt finansieringssystem velkommen, og vi er fornøyde med at regjeringen legger opp til et tillitsbasert system, med mindre grad av sentral styring og mer autonomi til UH-institusjonene, skriver Borg i en epost.

NTNU-rektoren forutsetter at finansieringssystemet blir budsjettnøytralt.

Hun framholder at NTNUs samfunnsoppdrag er å bidra til å oppfylle kompetansebehovet.

- Vi er landets største leverandør av teknologistudier og en stor tilbyder av helse- og lærerutdanning. Alle våre studieplasser fylles med høyt kvalifiserte kandidater, sier hun.

NTNU-rektoren er imidlertid svært skuffet over at EU-insentiver ikke er inkludert i finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren.

- EU-forskningen er ikke fullfinansiert, og det gjør det ekstra viktig å beholde incentiv på dette området også for UH-sektoren. Deltakelse i EUs rammeprogram er svært viktig for kvaliteten i norsk forskning og for Norges bidrag til kunnskapsbaserte løsninger på de utfordringene verden står overfor. Bortfall av EU-insentivene vil svekke sektorens evne til å oppnå målet om en sterk økning i norsk deltagelse i Horisont Europa, sier Anne Borg.

- Uklokt

Det er som forventet. Jeg er skuffet over at forskningsindikatorene forsvinner. Det tror jeg ikke er et klokt valg. Konsekvensene kan bli at forskning nedprioriteres, sier rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen til Forskerforum.

UiB har advart mot forslaget, som først kom i Hatlen-utvalgets innstilling om finansiering av universiteter og høgskoler. Hun mener det betyr en nedprioritering av forskning.

− Dette gir et sterkt politisk signal om at dette ikke er så viktig, sier Hagen.

UiB-rektoren sier at signalene i stortingsmeldingen om prioriteringer av studieplasser ikke er overraskende. Hun sier at hun regner med at det fortsatt vil være et mangfold av utdanningstilbudet over hele landet, og at det vil være en dialog om hvordan studietilbudet skal dimensjoneres.