Kallelse ved NTNU

Fakultetet snudde: Hadde retrettstillinger likevel

Også Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk har inngått avtaler med instituttledere om fast vitenskapelig stilling ved endt åremålsperiode. 

Dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk opplyser fredag morgen at også de har brukt kallelse for å gi instituttledere retrettstillinger
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har kartlagt bruk av kallelse ved NTNU. Vi har bedt alle fakultetene ved NTNU samt Vitenskapsmuseet om innsyn i antall faste ansettelser til vitenskapelige stillinger foretatt uten utlysning de siste ti årene. 

Vi har i tillegg spurt om noen av disse stillingene var tilfeller hvor en instituttleder fikk fast vitenskapelig stilling som retrettstilling. 

Instituttleder er en åremålsstilling på fire år. De som allerede har en stilling ved NTNU de kan permitteres fra, går gjerne tilbake til denne ved endt åremålsperiode. Instituttledere som kommer utenfra, altså eksterne instituttledere, har ingen slik ordning. 

UA har nå kartlagt at over halvparten av fakultetene likevel gir eksterne instituttledere faste vitenskapelige stillinger ved NTNU ved endt åremålsperiode, uten at disse stillingene lyses ut. 

Også retrettstillinger ved IE

Dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE), Ingrid Schjølberg, opplyser til UA fredag morgen at også de har hatt retrettstillinger. 

- Vi leste oppslaget i UA og vil gjerne få presisere at to av våre instituttledere, en kvinne og en mann, vil få tilbud om fast vitenskapelig stilling etter endt periode, sier Schjølberg. 

På flere spørsmål fra UA har hun tidligere svart at fakultetet ikke hadde retrettstillinger. Nå forklarer hun at det er sykefravær på HR ved fakultetet, og at de derfor har hatt begrenset med kapasitet til å undersøke bruken av kallelse.

Instituttlederne det gjelder er instituttlederne Rune Volden ved Institutt for IKT og realfag og Anngjerd Pleym ved Institutt for elektrisk energi. Begge startet som instituttledere i 2021, og hadde doktorgrader fra IE.

- Begrunnelsen er den samme som opplyst av de andre dekanene, det var helt nødvendig for å få disse to til å ta stillingene. Det var en del av forhandlingen, sier Schjølberg. 

Hun presiserer at de vil kjøre ordinær ansettelsesprosess på disse to stillingene med stillingsbeskrivelse, sakkyndig vurdering, intervju og prøveforelesning. Stillingene lyses likevel ikke ut.

UA har vært i kontakt med Anngjerd Pleym, som ikke ønsker å kommentere saken utover at det vil gjøres en ordentlig prosess som ved alle andre ansettelser på fakultetet. Rune Volden viser til dekanens uttalelse. 

Flere stillinger ved kallelse

IE hadde heller ikke rapportert forskerstillinger ansatt på kallelse. Nå opplyser Schjølberg at de i perioden 2018 til 2023 hadde 18 forskere ansatt i faste stillinger uten utlysning. 

- Elleve av disse ble ansatt i perioden 2020-2021. Det var generelt krevende å rekruttere i perioden med pandemi og direkte ansettelse var en viktig løsning for å sikre godt kvalifiserte kandidater. Det var vanskelig å rekruttere fra utlandet, og vi hadde mange oppgaver som måtte løses, sier hun. 

Av forskerstillingene var det seks kvinner og tolv menn. 

- Ansettelsene handlet om å få tak i spisskompetanse, og det er gjennomgående i teknologimiljøet at det er flere menn med riktig bakgrunn, sier dekanen. 

Til sammenligning hadde IE 412 årsverk i undervisnings- og forskerstillinger i 2022. 

Følg UA på Facebook og Instagram.