Forsvarer omfattende bruk av kallelse: 50 ansatt uten utlysning siden 2018

Fakultet for ingeniørvitenskap bruker kallelse mer enn noen andre fakulteter ved NTNU. - Vi bruker det bare når det er nødvendig, sier dekan Olav Bolland.

Dekan for Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) Olav Bolland forsvarer bruken av kallelse ved fakultetet ved at det er eneste måte å rekruttere ansatte med tilstrekkelig høy kompetanse.
Publisert Sist oppdatert

Etter at Universitetsavisa ba alle fakultetene ved NTNU om innsyn i deres bruk av kallelse de siste ti årene, er det klart at det er ett fakultet ved universitetet som skiller seg særlig ut.

Kallelse brukes om ansettelser til vitenskapelige stillinger uten offentlig utlysning. Ifølge NTNUs personalreglement kan dette kun skje når særlige grunner taler for det. 

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap har 50 ansatte fått faste vitenskapelige stillinger ved kallelse siden 2018.

Dekan ved fakultetet, Olav Bolland, forklarer at grunnen er at det innen fagområdene til fakultetet er såpass utfordrende å rekruttere ansatte med tilstrekkelig høy kompetanse, at kallelse er eneste mulighet.

- I noen tilfeller er ikke utlysning mulig

- De aller fleste nye stillinger ved Fakultet for ingeniørvitenskap utlyses. Men i noen tilfeller er det ikke mulig, sier Bolland.

Han forklarer at konkurransesituasjonen rundt de ønskede kandidatene er tøff, og at norsk næringsliv generelt kan tilby høyere lønn enn NTNU.

- I tillegg er det en hard internasjonal konkurranse om de gode hodene, hvor vi ser at søkere til våre stillinger i parallell også søker stillinger ved andre universiteter internasjonalt. Vi ser også at det å beholde ansatte er en økende utfordring. 

Fem av kallelsene ved fakultetet er gitt til midlertidig ansatte i Onsager-stillinger, som er en type innstegsstillinger som følger egne vilkår. 

- Årsaken for kallelse her er at det ligger i ansettelsesvilkårene at kvalifisering til professorkompetanse innen en gitt tid betyr direkteansetting i fast stilling, forklarer Bolland.

Kaller norske undervisere

Samtidig forteller Bolland at noen av ansettelsene er gjort ved instituttet deres på Gjøvik.

- Her har det vært veldig vanskelig å rekruttere, og da spesielt kandidater med tilstrekkelige norsk-kunnskaper. På Gjøvik har vi primært bachelorutdanning, hvor vi ønsker undervisning på norsk, sier han.

Til tross for det store antallet kallelser presiserer dekanen at Fakultet for ingeniørvitenskap alltid har utlysning som hovedprinsipp.

- Konkurransesituasjonen gjør samtidig at vi i enkelte stillinger går til direkteansettelse. Alle ansettelser, uavhengig av om de skjer etter utlysning eller direkteansettelse, skjer innen gjeldende regelverk.

Viktig for å øke kvinneandel

Det er 19 kvinner og 31 menn som er ansatt på kallelse ved fakultetet. Bolland forteller at tolv av de kvinnelige ansettelsene er gjort for å øke kvinneandelen ved instituttene.

Bolland poengterer at det allerede er kjent at NTNU ansetter kvinner uten å utlyse stillingene.

- Det er tolv ansettelser av kvinner i professor-, førsteamanuensis- og lektorstillinger. Det er her viktig at de som ansettes vurderes som meget godt kvalifiserte, og ville ha hevdet seg godt i en søknadsprosess med utlysning, sier han.

Hard internasjonal konkurranse

Omfanget av direkteansettelser i forskerstillinger ved fakultetet må ifølge Bolland også sees i lys av at de har stor forskningsaktivitet sammenlignet med andre fakulteter ved NTNU.

- I perioden 2018-2023 har vi totalt ansatt i cirka 1750 stillinger.

Dekanen forklarer at de i en del ansettelser ønsket å tilknytte seg en bestemt person ut fra faglige kvalifikasjoner. Det gjelder én International Chair-stilling og flere forskerstillinger.

- For disse forskerstillingene er det typiske at vi har hatt meget dyktige ph.d.-kandidater eller postdoktorer i fagmiljøet, som vi har kallet for å jobbe med eksternfinansierte prosjekter innen samme tema som de allerede har jobbet med i fagmiljøet og følgelig er særlig godt kvalifisert for. 

Instituttene som har ansatt forskerne har i de tilfellene vurdert det som lite sannsynlig å finne bedre kandidater gjennom utlysning. Samtidig peker dekanen på at de ved utlysning kan risikere å miste godt kvalifiserte kandidater.

- Dette fordi de aktuelle kandidatene også kan ha tilbud fra andre universiteter nasjonalt eller som oftest internasjonalt, sier Bolland.

Fagforbundet: IV har kallet flest menn

Lisbeth Aune, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved NTNU, er overrasket over hvor utbredt bruken av kallelse har vært ved IV.

Lisbeth Aune Marte Villmo Forskerforbundet

- Selv om det er snakk om stjerneforskere eller fagområder med underrepresentasjon av kvinner – bruk av kallelse skal være unntakstilfeller, og dette høres ikke ut som unntak, sier Aune. 

Hun stiller seg også spørrende til kjønnsbalansen i kallelsene ved IV. 

- IV er jo mannsdominert, så vi kan forstå at de kaller en del kvinner. Men her har de faktisk kallet flest menn, sier hun.

Følg UA på Facebook og Instagram.