STRAMMERE ØKONOMI VED NTNU

Innførte ansettelsesstopp, likevel har de ansatt tolv årsverk

- Vi kan ikke ha en nulltoleranse for nye ansettelser, sier dekanen. Ansettelsesstoppen ved MH-fakultetet har ikke blitt tolket helt bokstavelig.

Siri Forsmo sier det må argumenteres godt for nødvendigheten av ansettelser.
Publisert Sist oppdatert

14. juni i år kunne Universitetsavisa melde at Fakultet for medisin og helsevitenskap innførte øyeblikkelig ansettelsesstopp. Dette med bakgrunn i at utgiftene må ned med minst 30 millioner, helst innen utgangen av 2024.

Det viser seg at dette har vært en regel med en del unntak.

- Vi har gjort unntak tilsvarende tolv årsverk siden i mars, sier dekan ved MH-fakultetet Siri Forsmo.

Fakta

Strammere økonomi ved NTNU

  • I 2022 hadde NTNU en realnedgang i bevilgninger, og alt tyder på at bevilgningene ikke vil øke i tiden som kommer.
  • Fakultetene ved NTNU må nå kutte i budsjettene sine. NTNU planlegger en realnedgang på 70 millioner i året i flere år framover.
  • Organisasjonsdirektør Bjørn Haugstad mener NTNU trolig må ned med 600 stillinger i løpet av noen år.

Skjer på instituttnivå

Det var i mars hun først besluttet å innføre en restriktiv ansettelsesordning. Stoppen ble senere vedtatt i fakultetsstyret. Nøyaktig når de ulike ansettelsene er gjort kan ikke Forsmo si på stående fot, men hun forteller at de gjør vurderinger fortløpende.

- Alle ønskede ansettelser blir vurdert på instituttnivå. Dersom det blir vurdert som viktig nok og som virksomhetskritisk, blir det tatt til meg og prodekan Jon Magnussen. Vi tar den endelige beslutningen.

Da har det noen ganger endt med at instituttene får avslag og noen ganger med at de får godkjent. 

Har blitt færre stillinger

Forsmo sier antallet stillinger har gått ned, selv om det lekker litt i ansettelsesstoppen.

- Instituttene ber gjerne om å få ansette i mindre stillinger etter en avgang, da går vi ned i årsverk. Det som tidligere har vært en 100 prosent-stilling blir en mindre stilling. Det er gjerne nødvendig for å beholde kritisk kompetanse. 

- Det er ikke mange med kompetanse i for eksempel helsesykepleie. Da er det kritisk om en slutter, legger Forsmo til.

Flere tomme stillinger i administrasjonen

Hun sier oppgaver blir omfordelt til andre ansatte så langt det er mulig, men at det ikke alltid går. Til tross for at hun foreslo det som ble kalt en ansettelsesstopp, er hun klar på en ting:

- Vi kan ikke ha en nulltoleranse for nye ansettelser, sier Forsmo.

 - Vil det ikke da ta mer tid å spare inn det dere må?

- Nei, det vet jeg ikke helt. Vi skal ned i stillinger og vi går ned i stillinger. Vi har flere ubesatte stillinger i administrasjon. Men vi kan ikke tømme oss helt for spesifikk fagkunnskap. Det raskeste hadde jo vært å si opp folk og legge ned studieprogram, men vi har ikke begynt i den retningen, sier hun.

 - Så om noen slutter av andre grunner så kan dere eventuelt legge ned studieprogrammet da?

- Det må i så fall være et studieprogram vi ikke er pålagt å ha. Vi kan ikke uten videre legge ned en profesjonsutdanning med kandidatmåltall bestemt gjennom statsbudsjettet.

- Glad for hver krone

I disse dager snakkes det også om hva som eventuelt skal komme i neste statsbudsjett. Forsmo har ikke store forventninger, men håper det ikke blir verre. 

- Jeg håper det ikke blir videre reduksjon over budsjettet. Jeg håper vi får like mye, men blir glad for hver krone ekstra, sier hun.