SU må spare 28 millioner

Instituttet vil spare penger på kaffe og julegrøt

SU-fakultetet må spare 28 millioner kroner i 2023. For Institutt for lærerutdanning skjer sparingen helt ned på kaffenivå, forteller instituttleder Ingfrid Thowsen. 

Instituttleder Ingfrid Thowsen ved ILU sier dette er strakstiltak som kommer i tillegg til mer langsiktig sparing.
Publisert Sist oppdatert

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap må spare 28 millioner resten av kalenderåret 2023. 

- Fakultetet befinner seg i en ny økonomisk virkelighet. Vi fikk før sommeren, i likhet med andre NTNU-fakulteter, pålegg av rektor om å spare. For SU innebærer dette at vi må spare 28 millioner fra fakultets opprinnelige innmeldte budsjett, sier dekan ved SU, Tine Arntzen Hestbek, til UA.

Hun sier SU har levert en prognose ved første tertial som viser tiltak der fakultetet sparer 14 av 28 millioner.

Tine Arntzen Hestbek, dekan ved SU-fakultetet

- Vi jobber nå med ytterligere innsparinger, og har dialogmøter med instituttledelsene om hvordan man kan spare på kort sikt, samtidig som vi legger en plan for lengre sikt, sier Hestbek.

Strakstiltak

Institutt for lærerutdanning (ILU) er et av instituttene som hører til under SU-fakultetet. 

Ved ILU må det nå spares mellom 1,5 og 1,7 milioner kroner resten av året, og tiltakene skal innføres umiddelbart. Instituttet må stramme inn kraftig, forklarer instituttleder Ingfrid Thowsen til UA.

Hun har utarbeidet et notat med sparetiltak, som er sendt ut til de ansatte.

- Vi har allerede spart inn en god del, så dette er strakstiltak som kommer i tillegg til mer langsiktig sparing, sier Thowsen.

Ta med kaffe selv

Eksempler på sparetiltak er at folk oppfordres til å ta med kaffe eller te selv på møter med varighet mer enn tre timer. Bevertning utover kaffe eller te for studenter kuttes helt. Nå skal det heller ikke bestilles møtemat til kortere møter for deltakere fra NTNU. 

- Har det egentlig noen effekt å spare inn på kaffen? 

- Ja, NTNU bruker nok for mye penger på bevertning. Her bør vi bli mer bevisste. For eksempel brukes det ganske mye penger på vafler som ikke blir spist opp, sier Thowsen. 

Ved alle arrangement og samlinger innfører instituttet nå at drikke bestilles og betales av den enkelte. Det skal foreligge en rekvisisjon før man drar ut og spiser på ILUs regning. Rekvisisjonskrav når man spiser ute er en påminnelse om praksisen som allerede er gjeldende, ifølge Thowsen. På disse tiltakene regner ILU med å spare 150.000 kroner.

I tillegg avlyses den planlagte julegrøtavslutningen i desember, og det håper ILU å spare 120.000 kroner på.

- Her er det altså ikke bare grøten som koster penger, men at vi er så mange at vi må leie lokale, forklarer Thowsen.

Begrenser annuum

I tillegg vil ILU begrense hva den enkeltes annuum kan brukes til. Dette er en pott med penger som hver vitenskapelige ansatt disponerer selv.

Det som dekkes av annuum resten av inneværende år vil kun være det som allerede er bestilt av konferansereiser og konferanseavgifter. 

Alt annet av reiser, kontingenter, språkvask, innkjøp av bøker og utstyr dekkes ikke i høst. På dette regner instituttet med å spare ca 400.000 kroner.

Thowsen sier hun forstår at akkurat denne innsparingen nok kan svi for den enkelte som blir rammet.

- Kan det være at noen ergrer seg over at de ikke brukte pengene i vår?

- Ja, det kan nok hende. Samtidig, hvis noen har planlagt og bestilt en konferanse, kan den gjennomføres, sier Thowsen.

Hun presiserer at for nødvendig utstyr, språkvask og pensumlitteratur har instituttet felles prosjektnummer der slike ting dekkes. 

Jobber med langtidsplan

Så er det også satt i gang et arbeid for å redusere kostnader til reise i forbindelse med praksis, og dette estimerer instituttet å spare 400.000 kroner på. 

Dessuten blir resterende fagseksjonsmidler avkortet med 60 prosent, her bestemmer fagseksjonsleder selv hvordan det skal gjøres. Instituttet vil spare ca 430.000 kroner på dette.

Thowsen understreker at disse tiltakene bare skal vare ut året.

- Nå skal vi i gang med arbeidet med en langtidsplan for hvordan vi skal få ned utgiftene på instituttet, slik at vi slipper å ta slike hastegrep senere, sier Thowsen.

Har dialogmøter med instituttene

Tine Arntzen Hestbek sier sparetiltakene vil være forskjellige mellom instituttene.  

- Slike sparetiltak kan være kutt i reiser, drift og arrangementer, men tiltakene vil variere fra institutt til institutt, sier Hestbek. 

Når det gjelder omstilling og økonomisk bærekraft på lengre sikt arbeider SU blant annet med gjennomgang av studieprogramportefølje og prioriteringer av strategiske midler på fakultetsnivå.