midlertidig ansettelse

NTL krever at NTNU innfører maks lengde på 6 måneder

- Vi er svært forundret over omfanget av NTNUs bruk av ansettelse uten forutgånde kunngjøring, og vi kommer til å kreve at midlertidig ansettelse for framtida skal begrenses oppad til seks måneder, sier NTLs Sturla Søbstad.

- Vi har sett oss lei på NTNUs bruk av midlertidig ansettelse, sier Sturla Søpstad, NTL.
Publisert

I november kunne Universitetsavisa avsløre omfattende bruk av kallelse til faste, vitenskapelige stillinger ved NTNU de siste årene. 

Lisbeth Aune, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved NTNU, var da overrasket over omfanget. 

- Bruk av kallelse skal være et unntak, men her ser det ut som det er ganske vanlig. Det bekymrer oss, og vi har bedt om om å få en oversikt over kallelse i Sentralt samarbeidsutvalg (Sesam), sa Aune til Universitetseavisa da.

Nå foreligger full oversikt over all bruk av ansettelse uten forutgående kunngjøring for hele NTNU i perioden 2018 – 2023. I tillegg til kallelsene til faste stillinger ved NTNU, som UA rapporterte, er også andre hjemler for å unnta kunngjøring kartlagt. 

Oversikt NTNU perioden 2018 – 2023

Ansettelsestype Hjemmel Menn Kvinner Totalt
Kallelse fast stillingPers. regl. pkt. 3.6394584
Kallelse II-stillingPers. regl. pkt. 3.6255160530
Mindre deltidsstillingerStatsansatteloven § 7 (3) b4886721160
Direkteansettelser mindre enn ett årPers. regl. pkt. 2.1179616893485
EksternfinansiertForskrift til sal § 3 (3)118159277
InnstegInnstegsforskriften § 79312
FortrinnsrettStatsansatteloven § 24 og 13 + forskrift til sal § 8111021
Krav på fast etter 3 årStatsansatteloven § 9 (3)6078138
RetrettstillingerStatens personalhåndbok 2.3.2369

Forskrift til sal: Forskrift til lov om statens ansatte

Alle former for direkte ansettelse

NTNUs bruk av ansettelser uten forutgående kunngjøring og innstilling skal behandles i Sentralt samarbeidsutvalgs (Sesam) møte onsdag 14. februar. Det er NTL som har meldt inn saken, som omfatter bruken av kallelse samt alle former for direkte ansettelse. 

Her refereres det til NTNUs personalreglement punkt 2.1 for teknisk/administrative: «Bruken inkludert begrunnelse for ansettelser uten offentlig utlysing skal kvartalsvis rapporteres til IDF LOSAM og evalueres av SESAM innen ett år»

I tilsvarende punkt i versjonen for vitenskapelig ansatte er Sesam ikke nevnt, her står det: «Bruken inkludert begrunnelse for ansettelser uten offentlig utlysing skal kvartalsvis rapporteres til IDF LOSAM.»

NTL: - Gått lei

Hovedtillitsvalgt i NTL NTNU, Sturla Søpstad, sier til UA at man der har sett seg lei på NTNUs bruk av midlertidighet over hele feltet.

- Hovedregelen i staten er fast ansettelse. Lov om statens ansatte mv. (SAL) åpner for at det er unntak for ansettelse for inntil seks måneder. I denne typer saker er det gjort unntak for kravet om offentlig kunngjøring, innstilling og ansettelse, sier Søpstad.

Ved NTNU har partene åpnet for at dette unntaket er gjort gjeldene for inntil 12 måneder. 

- Men partene har forutsett at dette bare skjer unntaksvis, samt der det ikke har vært mulig å forutse behovet, sier NTL-lederen.

Forundret

Av hensyn til kvalifikasjonsprinsippet skal likevel ansettelser inntil 12 måneder lyses ut der ordinær ansettelsesprosess kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten, og det har vært mulig å forutse behovet. 

Fagforeningene aksepterte denne utvidelsen under tvil, og krevde tatt inn i reglementet at bruken inkludert begrunnelse for ansettelser uten offentlig utlysing skulle kvartalsvis rapporteres til IDF Lokalt samarbeidsutvalg (Losam) for å ha kontroll med bruken. I tillegg skulle bruken evalueres innen ett år.

Han konstaterer at så ikke har skjedd før nå. 

- Vi er svært forundret over omfanget av bruken, og vi kommer til å kreve at midlertidig ansettelse for framtida skal begrenses oppad til seks måneder, sier Sturla Søbstad.

Følg UA på Facebook og Instagram.