Endelig: Åpen publisering av bachelor- og masteroppgaver er tilbake

Siden 2020 har få bachelor- og masteroppgaver vært publisert åpent ved NTNU. Ansatte har lett frustrert etter oppgaver. Etter flere utsettelser lover eksamenskontoret at systemet for automatisk publisering fungerer igjen.

Snart vil digitale utgaver av bachelor- og masteroppgaver fra NTNU fra de siste par årene være å finne i Universitetsbibliotekets systemer.
Snart vil digitale utgaver av bachelor- og masteroppgaver fra NTNU fra de siste par årene være å finne i Universitetsbibliotekets systemer.
Publisert Sist oppdatert

I august 2020 ble automatisk publisering av masteroppgaver og bacheloroppgaver levert ved NTNU skrudd av. Siden den gang har ansatte og andre slitt med å finne oppgaver ettersom de måtte publiseres manuelt, og dette var det få som gjorde.

- Nå har det gått nesten ett og et halvt år uten publisering for de oppgavene som ble levert inn i mai 2020. Det skjærer meg litt i hjertet, må jeg si. Det er forferdelig synd, både for studentene og omverdenen, sier Kaja Borthen

Hun sier hun har selv referert til to til tre av disse masteravhandlingene fordi hun som veileder tilfeldigvis har visst at de eksisterer. Men har fått problemer når lesere av arbeidene ikke har kunnet finne de masteravhandlingene hun har referert til.

- Både jeg og kollegaer har brukt utrolig mye tid på å lete etter bachelor- og masteroppgaver i universitetsbibliotekets databaser. De fleste av oss har nok konkludert med at det må være vår IT-kompetanse det må være noe i veien med. E-poster er blitt sendt rundt, til studenten som har forfattet oppgaven, til kollegaer, til administrasjonen og til universitetsbiblioteket – helt forgjeves. Jeg skulle ønske det hadde vært informert bedre om dette og tilrettelagt bedre for manuelle løsninger for å få arbeidene publisert.

Tatt vesentlig lenger tid å rette opp enn forutsatt

Professor Kaja Borthen har savnet den enkle tilgangen på oppgaver de siste par årene.
Professor Kaja Borthen har savnet den enkle tilgangen på oppgaver de siste par årene.

Arild Sørum Hjelle som er rådgiver ved avdeling for studieadministrasjon og jobber med videreutvikling av digital vurdering. Han sier at systemet nå nettopp igjen har blitt skrudd på og fungerer som det skal. Det ble i utgangspunktet skrudd av fordi 481 studentoppgaver hvor studenten ikke ønsket publisering lå åpent ute på grunn av en teknisk feil.

- Studenter som svarte «nei» på spørsmålet om publisering fikk likevel publisert sine oppgaver. Fordi oppgavene er studentenes åndsverk, tok vi dette på største alvor, og valgte å skru av integrasjonen inntil feilen var fikset. For studenter som har tatt kontakt på grunn av manglende publisering, har saken løst seg raskt, ved at vi har publisert oppgaven manuelt. Integrasjonen fungerer nå igjen som den skal, og mandag forrige uke ble oppgaver fra de fire første enhetene publisert.

Å slå på systemet igjen har vært utsatt flere ganger. Da Universitetsavisa var inne på en informasjonsside om publisering av eksamensoppgaver tidligere i september sto det både at systemet ville være klart februar 2021 og sommeren 2021.

- Det har tatt vesentlig lenger tid enn forutsett å rette opp i og verifisere at den nye løsningen fungerte. Det skyldes blant annet at vi har bygget om hele logikken, slik at standardløsningen er å ikke publisere oppgavene, og vi er nå avhengige av at studenten velger «ja» til publisering i Inspera Assessment. Endring i tilgjengelige personellressurser, både hos NTNU og leverandøren, Unit, har også bidratt til at det har tatt så lang tid, svarer Hjelle.

Han sier de har forsøkt å få ut informasjon om problemene, men anerkjenner at de nok ikke har nådd alle.

- Det er informert om feilen og status på framdrift i tre meldinger på Innsida, i oktober 2020, januar 2021 og mars 2021. I tillegg har representanter fra fakultetene fått informasjon om framdrift i studieadministrative fora. Vi erkjenner imidlertid at dette ikke er godt nok for å nå ut til studentene som er rammet, spesielt ikke de som har sluttet på NTNU. Vi beklager dette, og tar det med som et læringspunkt inn i evalueringen av feilhåndteringen.

Viktig at samfunnet får ta del i kunnskap

Kaja Borthen er glad for at systemet nå skrus på igjen.

- Det at NTNU har et system for å legge ut bachelor- og masteravhandlinger offentlig, er svært positivt og en viktig ting. Særlig masteravhandlinger har potensial for å bidra med ny, forskningsbasert kunnskap. Og slik kunnskap bør selvsagt samfunnet få ta del i så snart oppgaven er ferdig, så sant oppgavene ikke inneholder klausulbelagte opplysninger.

Hun mener også det er motiverende for studentene å vite at de – dersom de ønsker det – kan velge å publisere oppgaven offentlig, og dermed gjøre den tilgjengelige for både forskere og andre. Blant annet kan studentene vise til oppgavene når de søker jobber etter studiene, slik at potensielle arbeidsgivere kan gå inn og kikke på dem.

- Et tredje positivt aspekt med denne publiseringen, gjelder undervisning: Det er veldig nyttig for oss forelesere å ha lett tilgang til mange gode bachelor- og masteroppgaver innenfor ulike temaer og metodetradisjoner – som kan fungere som forbilder for nye oppgaver.

Arild Sørum Hjelle sier at oppgavene som skulle ha vært publisert siden systemet ble skrudd av nå vil komme.
Arild Sørum Hjelle sier at oppgavene som skulle ha vært publisert siden systemet ble skrudd av nå vil komme.

Noen få kan oppleve oppgaven ikke publiseres

Det viktigste nå mener hun er at de oppgavene som skulle vært publisert siden 2020 kommer nå.

- Det verste er selvsagt den urett som er begått mot studentene her, som har krysset av for at oppgaven skal publiseres, men som ikke har fått beskjed om at så ikke har skjedd. Jeg synes Digital eksamen, eller de som har vært underleverandører av systemet, skal gjøre sitt ytterste for å beklage det som har skjedd overfor studentene og sørge for at oppgavene blir gjort tilgjengelige nå. Man kan ellers mistenke at denne saken ikke har vært prioritert høyt nok.

Hjelle forsikrer om at det er intensjonen, men ber studentene ta kontakt om de skulle oppleve noen videre problemer.

- Unit har nå høy prioritet på å få ut oppgavene fra de resterende enhetene, og regner med at mesteparten vil være på plass i løpet av september. Alle oppgaver som er levert siden integrasjonen ble skrudd av vil da publiseres. Noen få studenter kan likevel oppleve at deres oppgave ikke har blitt publisert. Dette skyldes i så fall en annen feil, og vi ber de det gjelder om å ta kontakt på [email protected] slik at vi får undersøkt saken nærmere.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.