Reagerer på NTNUs begrepsbruk

Norsk Redaktørforening mener NTNU bidrar til å skape forvirring om hva som er uavhengig journalistikk. - Lite kontroversielt, svarer NTNU om bruken av begrepet «nyhetsredaksjon».

- Jeg finner det betenkelig at et universitet på denne måten bidrar til å skape et inntrykk av at kommunikasjonsavdelingen deres driver på samme premisser som uavhengige nyhetsmedier, sier generalsekretæren Norsk Redaktørforening.
- Jeg finner det betenkelig at et universitet på denne måten bidrar til å skape et inntrykk av at kommunikasjonsavdelingen deres driver på samme premisser som uavhengige nyhetsmedier, sier generalsekretæren Norsk Redaktørforening.
Publisert

- Vi er generelt svært skeptiske til at kommunikasjons- og informasjonsavdelinger i private eller offentlige virksomheter tar i bruk betegnelser og navn hentet fra de redaktørstyrte, journalistiske mediene, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

NTNU har nylig lyst ut et toårig engasjement som «leder for nyhetsredaksjon», og det er bruken av begrepet «nyhetsredaksjon» Jensen reagerer på.

- Problematisk

- Det bidrar bare til å skape forvirring med hensyn til hva som er uavhengig journalistikk og hva som ikke er det, sier han.

Jensen understreker at verken journalist, redaktør eller nyhetsredaksjon er beskyttende titler, men mener likevel det er problematisk at spesielt et universitet bruker de begrepene om deler av sin egen kommunikasjonsvirksomhet.

- Jeg finner det betenkelig at et universitet, som særlig burde være opptatt av å formidle korrekt informasjon, på den måten bidrar til å skape et inntrykk av at kommunikasjonsavdelingen deres driver på samme premisser som uavhengige nyhetsmedier, sier han.

- Lite kontroversielt

- NTNU kommuniserer på mange flater, og produserer ulike typer nyheter og informasjon daglig fra universitetet. Nyhetsredaksjonen er ei arbeidsgruppe som sorterer og bearbeider stoff til ulike kanaler og målgrupper, sier kommunikasjonssjef ved NTNU, Siv Anniken Røv, på spørsmål om hun har kommentarer til Jensens innvendinger.

- Dette arbeidet gjøres i alle større organisasjoner og virksomheter, under ulike betegnelser. Nyhetslederen leder redaksjonen og vil ha en bred rolle. Vedkommende skal lede og koordinere ikke bare nyheter, men også innhold og saker i mangfoldet av NTNUs kanaler, både eksternt og internt.

- Hvorfor velger dere å bruke begrepet «nyhetsredaksjon» om kommunikasjonsarbeidet ved NTNU?

- Kommunikasjonsarbeidet ved NTNU er stort og mangfoldig og går langt utover å organisere deler av arbeidet i en redaksjon. Men enkelte oppgaver er hensiktsmessige å legge til en redaksjon for å sikre god informasjonsflyt, unngå dobbeltarbeid og avklare kanaler og publisering.

- Ser dere at begrepsbruken på noe vis kan være problematisk?

- Jeg tenker at dette er lite kontroversielt og helt i tråd med den generelle medieutviklingen. Vi har i mange år hatt en etablert redaksjon ved Kommunikasjonsavdelingen gjennom samarbeidet med Sintef om Gemini. Det har ikke vært problematisk.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.