Varsler ved ntnu

22 mulige lovbrudd ved NTNU ble varslet inn i fjor

22 av varslene ved NTNU i fjor omhandlet mulige lovbrudd. De dreide seg om seksuell trakassering, vold eller truende atferd.

HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes sier det ikke finnes noen sentral statistikk over hvor mange av disse 22 sakene som førte til en reaksjon.
HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes sier det ikke finnes noen sentral statistikk over hvor mange av disse 22 sakene som førte til en reaksjon.
Publisert

77 varsler ble meldt inn til NTNU i 2021 gjennom «Si fra-kanalen». Her kan både studenter og ansatte varsle fra om uønskede hendelser og ting som ikke fungerer.

22 av disse varslene dreier seg om mulige brudd på formell lov eller forskrift fastsatt med hjemmel i lov. Disse varslene omhandler blant annet seksuell trakassering, vold og/ eller truende atferd.

UA får ikke innsyn i disse varslene - vi får ikke se hva det er varslet om, eller hvem varslene gjelder. Årsaken er at offentlighetsloven sier at «melding, tips eller lignende dokument om lovbrudd fra private» kan unntas fra offentlig innsyn.

Sakene gjelder både studenter og ansatte.

Trenger ikke være straffbart

Det er ikke noe vilkår at dokumentet gjelder et straffbart lovbrudd, det kan også dreie seg om lovbrudd som bare er underlagt administrative sanksjoner, for eksempel tilbakekalling av autorisasjoner eller oppsigelser.

Men det må dreie seg om brudd på formell lov eller forskrift fastsatt med hjemmel i lov - handlinger som bare strider mot yrkesetiske regler er ikke omfattet.

UA har spurt HR-leder Arne Kr. Hestnes hvordan disse sakene har blitt fulgt opp. Hestnes svarer på mail.

- Er behandlingen av disse sakene ferdig?

- Det har vi ikke sentral oversikt over siden fakultetene behandler sakene selv. Derfor har vi heller ikke sentral statistikk over hvor mange som førte til en reaksjon.

Lavere terskel med «si fra-kanalen»

- Gikk noen av sakene til rettssystemet eller førte noen til oppsigelser?

- Jeg kjenner ikke til at det har skjedd.

- 22 saker som etterforskes som lovbrudd høres mye ut. Hvor viktig er «si fra-kanalen» for at slike saker skal løftes fram?

- Si fra-kanalen har en funksjon og fører nok til at terskelen for varsling er lavere enn hva den ellers ville vært, svarer Hestnes.

Les også: NTNU har mottatt 64 varsler i år.