Avskjedigelsen av Eikrem

Arve Hjelseth er nytt medlem av ansettelsesutvalget ved SU-fakultetet

Den profilerte samfunnsdebattanten blir dermed en av dem som skal avgjøre om avskjedigelsen av Øyvind Eikrem skal forelegges NTNU-styret.

Stilte til valg, nå innstilt til avskjedigelse: Øyvind Eikrem (til høyre) her avbildet under Universitetsavisas valgdebatt for en plass i NTNU-styret. Nå skal samme styre få avskjedigelsen av ham til behandling senere i høst, dersom ansettelsesutvalget ved SU-fakultetet beslutter å gå videre med saken. Arve Hjelseth, som også stilte til valg, er nytt medlem i dette utvalget. I midten Brita Fladvad Nielsen.
Publisert Sist oppdatert

Hjelseth bekrefter overfor Universitetsavisa at han trer inn i ansettelsesutvalget fra denne høsten av. Førsteamanuensen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ble valgt inn i fakultetsstyret ved fakultetet. Det er i den egenskapen han trer inn i vervet, som én av to ansattrepresentanter. Den andre er Irmelin Kjelaas fra Institutt for lærerutdanning. Fra de midlertidig ansatte stiller Unni Soltun Andreassen fra Institutt for lærerutdanning. Studentrepresentanten er ikke klar ennå. Utvalgets leder er dekan Tine Hestbek.

Hjelseth ønsker ikke å gi kommentarer utover det i sakens anledning. Det er klart at ansettelsesutvalget får avskjedigelsen av førsteamanuensis Øyvind Eikrem opp på sitt første møte.

Kontroversielle synspunkter

Arve Hjelseth har markert seg som en profilert samfunnsdebattant blant annet i spørsmål som har å gjøre med akademikeres ytringsfrihet. Dette tar han opp i kronikken «Kanselleringskultur og fire andre mulige trusler mot ytringsfriheten i akademia» hvor han lister opp fem mulige trusler mot rett og mulighet til å ytre seg fritt.

Her skriver han blant annet at han «er usikker på hvor utbredt det er at forskere vegrer seg imot å formidle kontroversielle funn eller synspunkter i frykt for å bli kritisert eller frosset ut av kolleger. Men jeg er ganske sikker på at fenomenet finnes.»

Blir utfordret

Dette fikk kollega Trond Andresen til å melde seg i kommentarfeltet og utfordre ham på avskjedigelsen av Eikrem.

«Her finnes det jo et meget aktuelt eksempel: NTNUs avskjed av førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved Institutt for sosialt arbeid. På reint politisk grunnlag. En elefant i stua som det samla samfunnsvitenskaps- og humaniora-miljø ved NTNU velger å overse.

Synes du det er rett at han får avskjed, Hjelseth?»

Hjelseth svarer her at «Det har jeg ikke forutsetninger for å ha noen godt begrunnet mening om.»

Tilbakeholdenhet

Andresen kontrer med å vise til at saken «har versert i et par år nå. Du er en godt orientert samfunnsdebattant som flittig bringer dine meninger i det offentlige rom. Dette var på den bakgrunn et påfallende unnvikende svar.»

Hjelseth svarer Andresen slik:

«Det er i og for seg ikke så relevant hvor lenge saken har versert. Jeg har ikke for vane å tilkjennegi sterke meninger om saker hvor jeg har begrenset innsikt i sakens fakta, og når det verserer vilt forskjellige versjoner av disse fakta. Slik tilbakeholdenhet hadde jeg gjerne sett at også de mer skråsikre blant oss viste til tider. Det gjelder folk på begge sider av den påståtte kulturkrigen.»

Etter hva Universitetsavisa erfarer får ansettelsesutvalget avskjedigelsen av Eikrem til behandling i første halvdel av september.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.