Ytring

Kjerneenergi ved NTNU

Vi takker Hogne Hongset for interessen for NTNU sine aktiviteter innenfor kjerneenergi. I sin kronikk har han noen konkrete spørsmål til oss, som vi her svarer på samlet.

Kjernekraftverk i Grohnde i Tyskland. Er dette noe for Norge? Debatten går.
Kjernekraftverk i Grohnde i Tyskland. Er dette noe for Norge? Debatten går.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Hongset etterspør informasjon om Team Kjerneenergi ved NTNU Energi. Her må vi først nevne at NTNU Energi er ett av 5 strategiske satsingsområder (TSO) på NTNU og at ny organisasjon og strategiperiode for TSOen startet 1. januar 2024. NTNU Energi sin strategi for 2024-2032 er derfor fremdeles under utvikling. Dette gjelder også strategien for Team Kjerneenergi og alle våre andre team innenfor energiområdet. De ferske websidene er fortsatt under arbeid og oppdateringer kommer fortløpende på https://www.ntnu.no/energi .

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Team Kjerneenergi startet med et initiativ fra fagmiljøet ved institutt for fysikk våren 2023. Vi har etablert en ledergruppe (Erik Wahlström, Thomas Alan Adams II, Jonas Nøland, Maria Fernandino, Rita Vasconcellos L. d’Oliveira Bouman og Turid Renaas) og har ca 15-20 medlemmer så langt fra 4 fakulteter ved NTNU. Aktiviteter i Team Kjerneenergi har i etableringsfasen fokusert på diskusjoner om god arbeidsform innad i gruppen, strategi og handlingsplan. Øverst i vår midlertidige handlingsplan står en oppdatert hjemmeside med konkret visualisering av NTNUs utdanningstilbud, invitasjon av eksterne foredragsholdere og arrangering av egne kveldsforelesninger for interesserte og studenter, samt annen formidling. Videre planlegges nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt med for eksempel en workshop sammen med KTH i Sverige, som vi har etablert utdannings- og forskningssamarbeid med. Pågående forskningsprosjekt ledet av medlemmer i Teamet er NERES (internfinansiert, med Jonas Nøland, Martin Hjelmeland og prosjektleder Magnus Korpås) og NuProShip I (finansiert av forskningsrådet med Jan Emblemsvåg som prosjektleder). NuProShip I ser på kjernefysisk framdrift i handelsflåten og NERES ser på kjernekraftens rolle i et fornybart energisystem.

 

Hongset etterspør også informasjon om kjernekraftaktiviteter ved NTNU Energy Transition Initiaitive (NETI). NETI er et initiativ ved NTNU Energi som fokuserer på strategier for nullutslipp energisystem og energisystemet sin rolle i samfunnsomstillingen. En av aktivitetene er å legge til rette for og formidle forskningsbaserte analyser. Forskere som er aktive i NETI publiserer blant annet jevnlig analyser og studier utført med NTNU og våre samarbeidspartnere sine energisystemmodeller og kraftmarkedsmodeller. Disse analysene gjennomføres både i både norske og europeiske prosjekter, der kjerneenergi analyseres på linje med andre teknologier i ulike scenarier. Det blir for omfattende å gå i detalj på slike analyser her, men litt forenklet viser ofte studier med slike energisystemmodeller at kostnader for kjerneenergi må dramatisk ned om det skal bli aktuelt i Norge og at kjerneenergi spiller en viktig rolle i noen land i Europa. Ofte initierer NETI utredninger for en tematikk eller teknologi der vi samarbeider med flere forskningssenter og forskningsinstitusjoner for å samle relevant forskning i en rapport. Eksempel på slike tverrfaglige rapporter finnes her. Når det gjelder kjerneenergi i Norge har NETI ikke gjennomført eller deltatt i denne type tverrfaglig utredning.

En viktig kanal for formidling og dialog for NTNU er Energy Transition konferansen og tilhørende workshoper. Hongset etterspør i hvilken grad vi har fokusert på kjernekraft der og begrunnelse for dette. I konferansen og workshopene er sesjonene vanligvis fokusert på en teknologinøytral tilnærming til tematikker relevant for samfunnsomstillingen. Det betyr at teknologier, også for kjerneenergi, er representert i et systemperspektiv. Noen få workshoper/sesjoner har satt søkelys på spesifikke teknologier eller energibærere, for eksempel med tema innenfor solkraft, biodrivstoff, naturgass, hydrogen, karbonfangst og -lagring, og som nevnt av Hongset, kjerneenergi. Programmet for workshopen The Future of Nuclear Energy i 2022 (som etterspørres av Hongset) ligger her. Innleggene var fra University of Cambridge, University of Greenwich, LUT, EdF UK, NTNU/RWTH Aachen, Tractebel og MIT. Workshopen hadde ikke noe spesielt fokus på Norge som Hongset etterspør, men fokuserte på ny utvikling innenfor kjerneenergi og hvordan Small Modular Reactors (SMR) og Advanced Modular Reactors (AMR) kan spille sammen med fornybarteknologier i en karbonnøytral framtid.

 Når det gjelder formidling kan vi og anbefale NTNU Energy Transition Podcast sin episode fra 3. Aug 2023, «Nuclear Energy and its Potential in Norway», og NTNU sin podcast-serie om De Store Spørsmålene og episoden som handler om «Hvor aktuelt er det egentlig å satse på kjernekraft i Norge?»