Kan bli omvalg:

Mener valgstyret sitter med ansvaret

Flere av kandidatene og personer rundt dem, gir valgstyret kritikk for å opptre uklart. De mener styret selv sitter med ansvaret for situasjonen som har oppstått.

- Jeg handlet i god tro, med et ønske om å skape engasjement rundt styrevalget, sier kandidat Atefe R. Tari.
Publisert Sist oppdatert

— Det vil være veldig synd om denne saken skulle blitt lagt fram som om noen av oss har prøvd å fuske til oss en valgseier, sier kandidat Atefe R. Tari i et intervju med Universitetsavisa (se slutten av artikkelen).

- Det vil være uheldig (og kanskje skadelig) for mitt rykte og DIONs på NTNU dersom vi knyttes til brudd på valgreglementet, skriver Idd Andrea Christensen i en epost til valgstyret (se lenger nede i saken).

Christensen og Tari på topp

Valgresultatet for de midlertidige viser at Idd Andrea Christensen fikk flest vektede stemmer, 213, forholdsvis tett fulgt av Atefe R Tari med 202. Et stykke lenger bak kommer Emil Øversveen med 145 vektede stemmer. Videre følger Amund Bergland Kvalsvik med 75 og Silje Liepelt med 37 vektede stemmer. Liepelt var den eneste kandidaten som ikke er hjemmehørende ved NTNUs campuser i Trondheim.

Grunnet krav om kjønnsbalanse skal representant og vararepresentant tilhøre hvert sitt kjønn. Ut fra de foreliggende stemmetallene er det sannsynlig at Øversveen får varaplass mens kampen om en plass ved styrebordet står mellom Christensen og Tari.

Det er også disse to sistnevnte kandidatene som har fått sine kandidaturer promotert på en måte som fikk NTNUs valgstyre til å reagere.

- Er dette innafor?

Valgstyrets reaksjon og senere beslutning om ikke å godkjenne resultatet kom på bakgrunn av en henvendelse fra kandidaten Silje Liepelt. Den lyder som følger: «Jeg sender denne eposten da jeg undrer meg om disse annonseringene på intranett over eget kandidatur er tillatt. Jeg tillater meg derfor å spørre deg om dette er innafor reglement. Annonseringer har vært gjort av Idd Andrea Christensen for tydelig å sanke stemmer til egen fordel. Dette er vel en demokratisk prosess som ikke skal farges av egne annonseringer på intranett? Om dette er tillat burde vel alle kandidater få mulighet for å poste i samme grad for å sanke inn egne stemmer.»

Etter at valgstyret besluttet å ikke ville godkjenne resultatet, skriver så kandidaten Christensen en e-post hvor hun implisitt kritiserer beslutningen: «Jeg må si jeg ble ganske overasket over at valgstyret valgte å ikke godkjenne valget basert på bekymringsmeldingen som jeg forstår er basert på posten jeg la ut som leder av DION via DION sin innsida kanal.»

Kandidat Christensen, som er leder for Dion, skriver videre: «... jeg har vanskelig for å forstå at den posten jeg la ut er direkte brudd på valgreglementet.»

Christensen ber valgstyret «ta i betraktning at det vil være uheldig (og kanskje skadelig) for mitt rykte og DIONs på NTNU dersom vi knyttes til brudd på valgreglementet.»

- Dette er ikke valgkamp

Hun avviser kategorisk at det hun og Dion her har bedrevet, kan omtales som valgkamp, slik hun forstår reglementet, og «dersom bruk av intranett for å gi informasjon om valget er brudd på reglene måtte dette fremgå tydelig av reglementet.»

Hun anfører også at det virker også som om valgstyret blander reglene om brudd på valgreglementet med de plikter valgstyrets selv har etter. Dersom det er styrets egne plikter som utgjør grunnlaget for omvalg «bør dette klart fremgå slik at det ikke rammer kandidater som i beste mening har forsøkt å informere om valget – uten at de kan klandres for brudd på valgreglementet om å drive "organisert valgkamp etter valgstart".»

- Dette er mer enn rart

Heller ikke ved instituttet hvor kandidat Tari holder til, uttrykkes nevneverdig forståelse for valgstyrets beslutning: «Her er saken oppsummert fra ISB (institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, red.anm.) sin side - vi synes det er mer enn rart om valgkamp ikke er lov slik du antyder i din mail til meg,» skriver professor Ulrik Wisløff ved instituttet i en e-post til Kristin Wergeland Brekke.

Wisløff beskriver videre hvordan kandidat Tari lager og printer ut valgkampplakater til støtte for sitt kandidatur på mandagen, mens valget er i gang, og henger dem opp rundt om på MH-fakultetet, og oppfordrer stemmeberettigede til å ta del i valget.

Neste dag tirsdag, dag 2 av 3 stememdager, skjer følgende, skriver Wisløff: «Konkurrerende kandidat Idd Andrea Christensen legger ut en beskjed på Innsida sin PhD og Post dockanal, hvor hun oppfordrer alle til å bruke stemmeretten, og nevner at hun selv er deres president. Da tenker leder og nestleder i CERG, Ulrik Wisløff og Dorthe Stensvold at det er lurt å bruke den kanalen også, og ber Anders Revdal, kommunikasjonsrådgiver i forskningsgruppen om å legge ut en kort sak om at Atefe er kandidat med link til UA intervjuet og til valgsidene. Dette blir lagt ut tirsdag kveld.»

Avslutningsvis beretter Wisløff hvordan kandidat Tefe går rundt på alle bygg på Øya og deler ut påskegodt og snakker med post-doc-er og stipendiater og forteller om valget og oppfordrer dem til å stemme. «Det er en hyggelig stemning, og flere sier at de ikke var klar over at siste frist var i dag, og sier de skal inn og lese om kandidatene og stemme.

Instituttleder applauderer denne innsatsen, og bemerker at det er mer enn de fleste har gjort for å engasjere i en valgkamp,» avslutter Ulrik Wisløff.

Tari: - Vi ble oppfordret til å være aktive

Atefe R. Tari bekrefter i dette intervjuet med UA at hun var fullt på det rene med at meldingen om hennes kandidatur ble lagt ut på MH-fakultetets innside.

- Ja, mine kolleger som ønsket å legge det ut fortalte det til meg. Det skulle bli lagt ut på instituttets side, men ble uheldigvis krysspublisert på institutt-og fakultetskanalen.

- Var du klar over at det av valgstyret oppfattes til å være i strid med regelverket?

- Nei absolutt ikke. Hadde jeg eller vi visst det hadde det aldri blitt lagt ut. Vi hadde blitt oppfordret til å være aktive. Jeg handlet i god tro, med et ønske om å skape engasjement rundt styrevalget. Jeg hadde merket meg at det tradisjonelt har vært lav oppslutning ved universitetsvalg, spesielt blant midlertidig ansatte. Jeg ønsket å være en synlig kandidat, og også skape engasjement rundt valget!

- Vi jukser ikke

- Hvordan opplever du Valgstyrets håndtering av valget, før og etter at det ble gjennomført?

- Først ble jeg veldig overrasket da jeg innså at valgstyret vurderte å underkjenne valget basert på en klage om at valget hadde blitt promotert på Innsida.

- Innlegget som ble lagt ut på mine vegne på Innsida viste også til de andre kandidatene, og ble avsluttet med «stem på din favoritt her». Jeg anså det heller ikke som organisert valgkamp, jamfør valgreglementet, slik jeg gjorde om det som ble arrangert i regi debatten dere arrangerte i Rådssalen, samt på Teams

Tari understreker at dette ikke må framstå som om noen kandidater har forsøkt seg med juks.

- I og med at spillereglene ikke har vært kommunisert til oss kandidater, hadde det vært veldig synd om denne saken skulle blitt lagt fram som om noen av oss har prøvd å fuske til oss en valgseier. Derfor satte jeg veldig stor pris på at valgstyret tok selvkritikk på dette og erkjente at spillereglene for valgkamp ikke var godt kommuniserte, sier Atefe Tari.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.