Ida Munkeby om underkjent valgresultat:

«Vi vil gjøre nærmere avtale med kandidatene om spillereglene»

- Vi har all grunn til å tro at alle involverte handlet i god tro, framholder Ida Munkeby i dette intervjuet, hvor hun gjør rede for hvordan det gikk til at valgstyret ikke vil godkjenne resultatet for styrevalget for de midlertidig vitenskapelige ansatte.

- Likebehandling av kandidatene er et grunnleggende prinsipp i valgreglementet. All institusjonell informasjon om valget må derfor ivareta dette hensynet, sier Ida Munkeby.
- Likebehandling av kandidatene er et grunnleggende prinsipp i valgreglementet. All institusjonell informasjon om valget må derfor ivareta dette hensynet, sier Ida Munkeby.
Publisert Sist oppdatert

NTNU-styret innkalles til ekstraordinært møte om ei uke. Valgstyrets tilråding om å underkjenne stemmeresultatet for de midlertidig vitenskapelig ansatte er én anledning til at møtet arrangeres. Det blir opp til styret å beslutte om resultatet skal godkjennes, eller om nytt valg skal holdes fortløpende.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby, som er leder for valgstyret, satt opptatt i møter gjennom dagen, og svarer på Universitetsavisas spørsmål i et e-postintervju.

- UA erfarer at flere kandidater uttrykker frustrasjon over hva de opplever som et uklart formulert regelverk. Hva sier du til det?

- La meg aller først si at situasjonen er beklagelig, og at jeg forstår frustrasjonen. Vi har all grunn til å tro at alle involverte har handlet i god tro. Engasjement omkring kandidatene og deres synspunkter er avgjørende for å få folk til å stemme. Et veldig detaljert regelverk kan fort bli uoversiktlig, men vi vil helt klart se på det. Vi kan også bli tydeligere i kommunikasjonen til kandidatene før valgkampen starter.

- Valgkamp bør opphøre når valg starter

- Disse to tilfellene viser vel at forvirringen omkring hva som er innafor og hva som ikke er det, er nokså utbredt?

- Ja, vi har allerede begynt å se på dette. Hvis styret beslutter omvalg slik valgstyret anbefalte, vil vi gjøre nærmere avtale med kandidatene om spillereglene. Under selve valgkampen vil kandidatene kunne benytte personlige kanaler og nettverk, inkludert medlemsorganisasjonene de måtte tilhøre, men NTNUs institusjonelle kanaler slik som Innsida og enheters epostlister bør ikke benyttes på en slik måte at det fremmer enkeltkandidater. Også institusjonens ledere bør være forsiktige med dette da likebehandling er et grunnleggende prinsipp for en statlig forvaltningsorganisasjon, så vel som ved valg.

Ved valg i Norge skal det ikke foregå valgagitasjon i stemmelokalet. I en elektronisk tidsalder der man kan stemme alle steder hvor det finnes internett, er det ikke lenger noe fysiske grenser for hvor valglokalet slutter. Vår anbefaling vil derfor være at all valgkamp opphører når selve valget starter. Det tror vi at både velgere og kandidater vil være best tjent med.

Bare én klage på 16 år

- Når ble valgreglementet formulert, og har det noen gang vært oppdatert, i tilfelle når?

- Valgreglementet ble vedtatt i 2005 da NTNU innførte elektronisk valg. Det har siden blitt jevnlig revidert. Valgstyrets avklaringer i tolkningsspørsmål, har gjerne blitt lagt inn som fotnoter.

- Dette dreier seg om valget til den styrende forsamlingen ved Norges største universitet. Nå må styret hastesamkalles for å gå gjennom situasjonen. Kan NTNU være bekjent av en slik uryddighet som man her har erfart?

- Det er som sagt beklagelig når noe slikt hender. I løpet av de siste 16 årene har vi imidlertid bare hatt en formell klagesak. Det var i 2005 da det var noen oppstartsproblemer med nytt valgsystem. Vurderingen den gangen var at dette sannsynligvis ikke påvirket valgtutfallet og derfor ble resultatet stående.

I 2012 hadde vi et tilfelle hvor det ble omtalt i en Innsidamelding at en av kandidatene skulle ha valgmøte. Den gang reagerte andre kandidater raskt, slik at omtalen ble fjernet og feilen rettet. Det var dessverre ikke tilfellet denne gangen siden valgsekretariatet først ble varslet mot slutten av siste valgdag.

- Svært uheldige hendelser

- Fra før har man situasjonen hvor to kandidater for de faste vitenskapelige ble tvunget til å trekke sitt kandidatur fordi valgstyret først på et sent tidspunkt fant ut at reglementet ikke tillot dem å stille til valg. Har dere i valgstyret rett og slett gjort for dårlig jobb ved dette valget?

- Det er ingen tvil om at begge disse hendelsene i tilknytning til årets valg, selv om de har forskjellig karakter, har vært uheldige. Vi skal definitivt trekke lærdom av dem og gjøre endringer i våre kvalitetssikringsrutiner. Det er en stor prosess å gjennomføre valg i en organisasjon med 50 000 stemmeberettigede og det er i alles interesse at spillereglene er så tydelige som mulig.

- Vil det bli lagt fram forslag for styret om å foreta nødvendige endringer i reglementet for å unngå slike hendelser ved framtidige valg?

- Dette er en klagesak, altså en vurdering av om det var feil ved valggjennomføringen som kan ha påvirket valgresultatet. Utvikling av ny nye regler er ikke klageorganets oppgave. Det må vi i så fall komme tilbake til i egen sak. I første omgang satser vi på at erfaringene fra denne saken og kommunisering av klare spilleregler for valgkampen vil være tilstrekkelig for vårens valg.

- Etter valgreglementet skal "organisert valgkamp" avsluttes når valget starter. Organisert valgkamp forstås som institusjonell informasjon og tilrettelegging for valgdebatten. Personlige initiativ fra kandidatene i de kanaler de selv råder over, er ikke regulert. Hvis man skulle gjort det, måtte det vært en eksplisitt regel. Alternativt kan kandidatene bli enige seg imellom om spillereglene for valgkampen. Dersom det skulle bli et omvalg, vil vi snakke med kandidatene om dette.

Likebehandling grunnleggende prinsipp

- Dere anfører at meldinger til støtte for ulike kandidater er lagt ut på Innsida og at Innsida ikke kan brukes til dette, er det riktig? Hvor i valgreglementet finner der i så tilfelle støtte for en slik fortolkning?

- Likebehandling av kandidatene er et grunnleggende prinsipp i valgreglementet. All institusjonell informasjon om valget må derfor ivareta dette hensynet. Siden Innsida er NTNUs offisielle informasjonskanal for valget, er det ekstra viktig at intranettet ikke benyttes på en slik måte at kan påvirke valgresultatet gjennom ulik eksponering av enkeltkandidater, for eksempel i kanaler der ikke alle har tilgang, skriver organisasjonsdirektør Ida Munkeby i sine skriftlige svar på UAs spørsmål.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.