Studentenes rusbruk bekymrer: - Hjelper lite å skylde på dem 

En ny undersøkelse om ruslidelser og studenter ble lagt fram på Arendalsuka i dag. 

Leder for Norsk studentorganisasjon Oline Sæther sier det ikke er unikt blant studenter å bruke alkohol for å føle seg mer tilpass i sosiale situasjoner.
Publisert

- Dette er noen ganske urovekkende tall, men desto viktigere at vi får snakket åpent om det, slik åpnet leder for SHoT-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning torsdagens presentasjon av undersøkelsen om ruslidelser under Arendalsuka.  

Med en veldig høy responsrate og over 10 000 respondenter føler  Lønning seg sikker på resultatene fra denne tilleggsundersøkelsen til Studentes helse og trivselsundersøkelse.  

I hovedundersøkelsen som ble lagt fram i fjor katalogiserte de rusbruk, men nå har da også kategorisert lidelser. Da også rusrelaterte helseproblemer, misbruk, avhengighet og skadelige rusmønstre.

Resultatene viser på nasjonalt nivå at 10,7 prosent av mannlige og 8 prosent av kvinnelige studenter har eller har hatt en alkoholrelatert lidelse det siste året. I tillegg framgår det at 12,3 prosent av studentene har en lidelse knyttet til rusbruk i løpet av samme periode.

Kari-Jussie Lønning slår fast at det er alkoholisme som er den mest utbredte ruslidelsen blant studentene.

Vil ikke lage paralellt behandlingsystem

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel slo fast at de vil gjøre det de kan.

- Det vi gjør fra regjeringens side er å kome med 22 millioner kroner for å utvikle nye tiltak. Det er viktig å understreke at når det er snakk om lidelser, ting som skal behandles, så skal det inn under det ordinære helsevesenet. Det vi bidrar med fra universitets- og høyskolesektoren skal være forebyggende.

- Vi ønsker ikke å lage et parallelt behandlingssystem, slo Hoel fast.

Under panelsamtalen ble det også uttrykt bekymring fra flere. Blant annet fra Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet.

- Dette er bekymringsfullt for de av oss som bryr oss om studentene. Det er nok en kultur der en risikofyllt alkoholkonsum er spesielt normalisert, sa Audhild Kvam.

Oddmund Løkensgard Hoel er klar på at der det er medisinske behov er det helsevesenet som må ta av seg behandling.

- Unner studentene en fest

Oline Sæther, leder for Norsk studentorganisasjon sa at det er mange ting ved studentenes situasjon å være bekymret over.

- Jeg er bekymret for mye. Jeg er bekymret for prisstigning, dårlig studentøkonomi og jeg er bekymret for at en av tre studenter er ensomme. Det er jo også noe som kan være drivende, sa Sæther. 

Hun sa noe av det viktigste man kan ta med seg er at studentene ønsker en endring og viser til at over 60 prosent av studenter ønsker seg flere alkoholfrie arrangementer under studietiden.

- Det trenger vi midler til og vi trenger at studentene har en økonomi til å prioritere egen helse, slo Sæther fast.

Sæther var også opptatt av at man ikke stigmatiserer.

- Det er viktig å tenke over hvordan vi snakker om alkoholbruk blant studenter. Vi oppnår lite med å legge skyld for dette over på studentene og at de er problemet. De aller fleste i Norge har vel brukt alkohol som et sosialt glidemiddel en gang.

Det ville statssekretær Hoel også støtte under.

- Vi unner studentene en fest. Det er klart at den som sitter på Arendalsuka og moraliserer over alkoholbruk den kaster raskt stein i glasshus, slo han fast.

Panelet under Arendalsuka: (f.v.) Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel, UHR-leder Sunniva Whittaker, leder for Samskipnadsrådet, Audhild Kvam, leder for Organisasjonen for norske fagskolestudenter Thea Tuset, leder for Norsk studentorganisasjon Oline Sæther og leder for Shot, Kari-Jussie Lønning.

Vanskelig å forholde seg til for fagskolestudenter

Thea Tuset, som er leder for organisasjonen for fagskolestudenter problematiserte at det ikke er så mange fagskolestudenter som har svart på undersøkelsen. I tillegg er fagskolestudenter ganske annerledes i form av at de har en høy gjennomsnittsalder og et flertall av studenter som er nett- og samlingsbaset.

- Det er litt vanskelig å forholde seg til resultatene fra vårt ståsted. Derfor trenger vi også mer informasjon om fagskolestudentenes situasjon.

NTNU støtter alkoholfrie arrangement

Prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan uttrykker også bekymring over de høye tallene. Hun mener likevel det er positivt at mange studenter ønsker flere rusfri arrangement.

- Dette er vi opptatt av også fra NTNUs side. Derfor deltar vi fra NTNU i Trondheims side i halvårlige møter i regionalt rusnettverk. Der deltar også politiet, Trondheim Kommune ved skjenkebevilgningen og enhet for psykisk helse og rus, St. Olavs hospital ved Kompetansesenter rus (KORUS), Sit, Velferdstinget, Studentersamfundet, BI, DMMH. Møtene arrangeres av Lykkepromille (Sit).

Reitan understreker at det i dialogen mellom NTNU og studentforeningene har vært et aktivt fokus fra NTNU om alkoholens rolle i fadderuka og under andre studentarrangement. Det er også mye fokus på at studentene må ta hensyn til øvrig befolkning i byen under studiestarten.

 - Dette er tema som jeg som prorektor tar opp med studentene i dialogmøter mellom NTNU og studentforeningene før studiestart, og vi legger stor vekt på at det må legges opp til alkoholfrie arrangementer, sier Reitan.

NTNU støttet økonomisk i år arrangementet Fadderuke kick-off i Trondheim, arrangert av studentfrivilligheten selv, og tilsvarende arrangement i Gjøvik og Ålesund for å synliggjøre studentfrivilligheten.

 - En forutsetning for den økonomiske støtten var at arrangementet skulle være inkluderende, og derfor alkoholfritt fastslår Reitan.