Avspark for Ph. D-program på bærekraft

Med 130 millioner avsatt utgjør programmet NTNUs største innen tverrfaglig forskning på bærekraft. Onsdag denne uka møtte prosjektlederne hverandre og prorektor for forskning Tor Grande til felles avspark.

Fra venstre: Marius Korsnes, Siv Marina Flø Grimstad, Mats Ingulstad, Siri Granum Carson, Casper Boks, Babak Farshchian, Sulalit Bandyopadhyay, Helge Brattebø, Irja Ratikainen, Heidi Rapp Nilsen, Francesca Verones, Pasi Aalto, Soba Abbas Petersen, Tor Grande og Bernt-Erik Sæther.
Publisert

Prorektoren redegjorde blant annet for programmets kjerneaktiviteter – et doktorgradskurs i bærekraft og sosial endring i regi av Institutt for tverrfaglige kulturstudier, seminarer om tverrfaglig samarbeid i regi av Eksperter i Team, samt coaching i formidling på ulike arenaer.

Tiltaket skal bidra til økt forståelse om systemeffekter, samfunnsendringer og interessekonflikter knyttet til bærekraftutfordringene. Disse stillingene er fordelt på 10 tverrfaglige prosjekter med 3-7 stipendiater i hvert prosjekt, samt et følgeforskningsprosjekt i regi av Eksperter i Team med en ph.d-stipendiat. Over halvparten av stillingene er besatt og de fleste stipendiatene vil ha startet opp i løpet av høsten.

Største satsing

Kandidatene skal få innsikt og samarbeide på tvers av disipliner slik at de kan møte sammensatte bærekraftutfordringer. Initiativet er en del av en større mobilisering innen bærekraft hvor NTNU gjennom forskning, nyskaping og formidling håper å bidra til en økt forståelse om ringvirkninger, samfunnsendringer og interessekonflikter knyttet til utfordringene verden står overfor.

130 millioner er satt av til satsingen. Så vidt vites er dette en av de største satsningene på tverrfaglig bærekraftforskning som har funnet sted ved norske universiteter, sa Anne Borg i forbindelse med utlysningen.

- Dette er en målrettet satsing som vil bidra til omstilling ved for eksempel å endre tjeneste og produksjonssystemer i en grønn retning, sa rektor.