Kommunikasjonsavdelingen evaluert

- Man må våge å prøve noe nytt

- Om ikke et universitet skal ta mål av seg å teste ut nye organisasjonsformer, hvem skulle da våge seg på det? Spør NTNUs direktør for organisasjon og infrastruktur, Bjørn Haugstad.

Bjørn Haugstad forsvarer et universitets rett og plikt til å prøve ut nye måter å gjøre ting på.
Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er oppdatert onsdag morgen med endret info om Røv og Munkebys nåværende stillinger.

OI-direktøren kommenterer den eksterne evalueringen av måten universitetets kommunikasjonsavdeling har vært organisert på. Organisasjonsmodellen ble besluttet evaluert som følge av betydelige arbeidsmiljøproblemer ved avdelingen, som blant annet førte til at mange sluttet over et begrenset tidsrom.

Sentrale stikkord for valgt organisasjonsmodell har vært matrise og selvledelse. Evalueringen gir organiseringen det glatte lag.Uklare roller og ansvar, manglende faglig ledelse, høy utskifting av ledere og høy turnover er stikkord for hva evaluererne mener ikke har fungert.

Grundig arbeid

Etter at omorganiseringen ble iverksatt har kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv gått over i stilling som seniorrådgiver ved avdelingen mens organisasjonsdirektør Ida Munkeby gått over i annen stilling. Munkeby er fungerende leder for kommunikasjonsavdelingen fram til ny leder overtar. Haugstad tiltrådte først på et senere tidspunkt.

- Hva er det å si om denne rapporten, tenker du?

- Det er en grundig og vel fundert undersøkelse, med høy svarprosent, og noe som gir et godt grunnlag for videre organisering av avdelingen, svarer direktøren.

Ifølge rapporten er det takket være kompetente medarbeidere at arbeidet har gått rundt i avdelingen.

- Er det noe godt å si om en organisasjonsmodell som vel ble tredd ned over hodene på medarbeiderne?

- Å si at den ble 'tredd ned over hodene' deres er feil. Den ble tatt i bruk etter en grundig intern prosess. Så kan du naturligvis spørre hvordan jeg vet det siden jeg ikke jobbet her da, men det mener jeg kommer tydelig fram i den dokumentasjon som foreligger.

Pandemi

Rapporten feller etter hans vurdering ingen klar dom over tanken bak valgte organisasjonsform for avdelingen.

- At det ble som det ble skyldes et sett av årsaker, hvor blant annet pandemien inngår, sier Haugstad.

- Men det kommer altså ikke på tale å rulle organiseringen tilbake til slik det var før reorganiseringen – snakker man heller om å 'rulle fram' til noe nytt?

- Ja. Uten at jeg skal kortslutte den prosessen, som vil skje under ledelse av den nye kommunikasjonsdirektøren i samråd med avdelingen etter at hun har tiltrådt, sier Haugstad.

Han legger til at det må være lov å prøve, og eventuelt feile.

- Om ikke et universitet, av alle former for organisasjoner, skulle våge seg på å prøve ut nye organisasjonsmodeller, hvem skulle da påta seg en slik oppgave?