- NTNU tar ikke HMS-arbeidet på alvor

Under styremøte torsdag uttrykte flere representanter bekymring for at NTNU ikke lærer fra gamle konfliktsaker.

Kjersti Møller oppfattet NTNUs HMS-rapport som mangelfull på flere punkter.
Publisert

Under torsdagens styremøte ble NTNUs HMS (helse, miljø og sikkerhet)-rapport presentert. Resultatene etterlot representant Kjersti Møller lite imponert.

- Jeg leser det her og er veldig bekymret for at NTNU ikke tar HMS-arbeidet på alvor. Det er verdt å spørre seg om ambisjonsnivået her er tilstrekkelig høyt, sa Møller.

Les mer om NTNUs styremøte: Tilfluktsrom i svært varierende tilstand ved NTNU.

De fleste enheter har ikke mål

Hun berømmet ledere for å svart ærlig på selvrapporteringen, men poengterte at det var ganske nedslående tall.

- Over 81 prosent av ledere har ikke deltatt på HMS-plattformen de siste tre årene. De fleste enhetene har ikke noe HMS-arbeidsplan eller noen HMS-mål. Mens mange vet ikke om de har det en gang. Når lederne ikke engang vet om det finnes mål, er det åpenbart at det er mye å gå på her, sa hun.

Møller stilte også spørsmål ved om man ikke undervurderte risikoen for avvik og at det har vært bekymring for problemer med rapporteringsverktøy blant verneombud. Hun stilte også spørsmål om rapporten hadde det riktige fokuset.

- Det er svært lite fokus på det psykososiale miljøet. Så ser jeg ikke så mye tegn til at man har tatt lærdom fra de dyrekjøpte erfaringene vi har fått fra konflikter ved NTNU. Styret har sagt spesifikt i vår beretning nå at vi ønsker å bidra med lederstøtte og kompetanse for å hindre konflikter. Vi har nettopp hatt rapporten fra Safetec som også påpeker hvor mye slitasje det er i organisasjonen.

Les mer om NTNUs styremøte: - Studentene må tvinges til å komme på campus.

Nevnte ingen spesifikke konflikter

Hun fikk støtte fra medrepresentant Bjørn Skallerud.

- Jeg er fullstendig enig. Det lille som er om det psykososiale arbeidsmiljøet er veldig vagt og puslete. Så ser vi ikke tegnene på at man har lært etter vi har hatt alvorlige konflikter som har påvirket hundrevis av ansatte, sa Skallerud.

Tidligere på dagen hadde styret behandlet sin beretning hvor de også hadde uttrykt bekymring for kompetanse og kapasitet på ulike nivå når det kommer til konflikthåndtering. Under begge punkter ble ingen spesifikke konfliktsaker nevnt, men det ble blant annet henvist til ulike saker med ulikt utfall.

Desember i fjor behandlet det sittende styret den svært profilerte Eikrem-saken, der konflikten ble løst med et forlik.

Seniorrådgiver Roar Tobro, som presenterte HMS-rapporten, svarte på kritikken.

- Vi er nå i starten av en lang reise for å lage mer systematikk der det ikke har vært noe særlig tidligere. Konflikthåndtering er noe som står helt sentralt i det arbeidet vi skal inn i framover. Alle vet nok hva dette dreier seg om og at dette er problematikk vi må ta tak i, sa Tobro.