NTNU-styret

- Studentene må tvinges til å komme på campus

Styrerepresentanter for ansatte kritiserte at det legges opp til hybridløsninger. - Behandle studentene som voksne, svarer studentrepresentant.

Aksel Tjora ønsker studentene tilbake på campus selv om det kan kreve strenge tiltak.
Publisert

Under dagens styremøte behandlet NTNU-styret NTNUs kvalitetsmelding for utdanning. En ting som fikk representant Bjørn Skallerud til å reagere var en oppfatning om at det ble lagt opp til flere hybridløsninger.

- Å bevege seg fra fysisk til flere hybridløsninger er en stor endring, som vi ikke har diskutert i fagmiljøene, sa Skallerud.

Her fikk han støtte av Aksel Tjora.

- Det er en mangfoldig rapport der digitalisering går igjen i alle punkter. Det er mye mas om det digitale for tiden, men vi må vokte oss vel fra å standardisere hybridløsninger. Man er bekymret for at studentene ikke vil komme tilbake til campus, men der burde vi fjerne muligheten til å ikke gjøre det. Studentene må skjerpe seg og komme tilbake på campus, sa Tjora.

Han mente det er to kriterier man da må oppfylle.

- Det første er å tilby god undervisning. Det andre å tvinge dem til å oppsøke forelesninger for å få det undervisningsmaterialet. Det handler om å ikke legge ut alt tilgjengelig digitalt på ubestemt tid. Her må vi hjelpe fagmiljøene ved å tydelig si fra at man ikke skal ha den samme tilgangen på videoforelesninger når det ikke er nødvendig.

Han konkluderte med at pandemien på lang vei har ødelagt studiekulturen.

- Da snakker jeg ikke om studentkulturen og det som skjer på Samfundet, men det faglige felleskapet studentene har og at de lærer av å jobbe sammen med hverandre.

Amalie Farestvedt ba om at man behandler studentene som voksne.

Gulrot, ikke pisk

Studentrepresentant Amalie Farestvedt var ikke like interessert å ta i bruk de samme virkemidlene.

- Jeg er helt enig i at vi må få studentene tilbake på campus, men da burde man heller bruke gulrot enn pisk. Vi må behandle studentene som voksne, gi dem tilgang på for eksempel digitale forelesninger. La de gjøre egne vurderinger. Det gjør det lettere for studentene å ha verv eller jobb ved siden av, sa hun.

Også Jørgen Valseth var kritisk til Tjoras kraftige språk.

- Jeg synes vi skal være forsiktige med å be studentene om å skjerpe seg. Førsteårsstudenter og andreårsstudenter har ikke kjent til noen annen hverdag enn koronapandemien. De vet ikke hvorfor de burde dra på campus og da er det opp til universitetet å formidle det, sa Valseth.

Rektor Anne Borg uttrykte forståelse for styrerepresentantenes bekymringer om hybridløsninger.

- Forskningen sier det funker dårlig med hybridløsninger, jeg vil trygge styret med at vi også vil ha studentene tilbake på campus. Men jeg anbefaler ikke styret å komme med en tydelig anbefaling her nå, sa Borg.

Jørgen Valseth mente man må være forsiktig når man ber studentene skjerpe seg.

Studentperspektiv manglende i rapporten

Styremedlem Nina Refseth la til at hun synes studentperspektivet var noe som jevnt over var manglende i NTNUs rapport.

- Det skrives om at studenter i mindre grad tar ordet i digitale forelesninger, men det gås ikke videre inn på hvorfor eller hva dette har å si for studentene. Jeg savner å høre mer direkte fra dem i denne rapporten.

Styreleder Remi Eriksen konkluderte til slutt med at studentstemmen måtte tydeligere fram. Prorektor for utdanning Marit Reitan presiserte at de hadde snakket mye med studenter i arbeidet med rapporten, men vedkjente at det kanskje ikke kom tydelig nok fram i den endelige rapporten.