Ytring:

En pris til hele NTNU

- EiT har vært et stort pedagogisk utviklingsprosjekt gjennom de siste 20 årene, og at det er svært mange personer på tvers av hele NTNU som har vært og er involvert i EiT. Vi har alle del i denne prisen, skriver Bjørn Sortland.

I år er det 3500 studenter som tar det studentaktive emnet Eksperter i team, skriver Bjørn Sortland
I år er det 3500 studenter som tar det studentaktive emnet Eksperter i team, skriver Bjørn Sortland
Publisert Sist oppdatert

NTNU er tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2021 for tiltaket “tverrfaglig samarbeids- og endringskompetanse for en bærekraftig utvikling”, som er emnet Eksperter i team (EiT). Vi i Fagseksjon for Eksperter i team er veldig stolte over å motta denne prisen! Samtidig vil vi anerkjenne at EiT har vært et stort pedagogisk utviklingsprosjekt gjennom de siste 20 årene, og at det er svært mange personer på tvers av hele NTNU som har vært og er involvert i EiT. Vi har alle del i denne prisen!

Det er våre landsbyledere, læringsassistenter og undervisningsassistenter som legger til rette for at studentene kan utvikle samarbeidskompetanse gjennom EiT. Studenter kan ikke lære å samarbeide kun ved å bli satt sammen i tverrfaglige grupper. Det må legges til rette for at de skal kunne reflektere over konkrete situasjoner i samarbeidet, og det må gjøres trygt og tillatt å snakke om relasjoner. Gjennom øvelser og fasilitering gir EiTs undervisningspersonale de beste forutsetninger til sine studenter for at de skal kunne utvikle ferdigheter i å samarbeide, slik at de kan ta med seg denne verdifulle kompetansen ut i arbeidslivet etter endt utdanning.

I år er det 3500 studenter som tar det studentaktive emnet Eksperter i team. Studentaktivt betyr at det er studentenes samarbeid i gruppa som er utgangspunkt for læringen, noe som krever en annen undervisningsform enn «studentpassive» forelesninger. Hele 110 faglærere og 245 studentassistenter har stått for den praktiske undervisningen dette studieåret. Dette store omfanget er også en av hovedgrunnene til at NTNU tildeles prisen.

Juryen trekker frem at NTNU har klart å holde emnet aktuelt, og at det har vært i kontinuerlig forbedring. Dette hadde vi ikke klart uten innsatsen fra alle som underviser i emnet, som gjør godt studieadministrativt arbeid og som bidrar med empiri til vår forskning, bl.a. gjennom den årlige studentundersøkelsen. Undervisningspersonalet i EiT har i 2020 og 2021 vært i førstelinje i utviklingen av emnet i forbindelse med at Covid-19 fremtvang digital undervisning også i EiT. Jeg vet at det har vært tøffe tak, men omleggingen er et strålende eksempel på hva vi kan få til i et godt samarbeid. På tross av korona har studentene fått gjennomført EiT.

Som sagt er dette en pris som store deler av NTNU har bidratt til. I tillegg til våre faglærere er svært mange studenter involvert i undervisningen av EiT, som læringsassistenter og undervisningsassistenter. Hvert fakultet har egne EiT-koordinatorer, og de fleste institutt er involvert. Fagseksjon for Eksperter i team leder utviklingen av emnet, gjør forskning, lærer opp undervisningspersonalet og koordinerer emnet på tvers av NTNU. Samarbeid mellom så mange mennesker krever også god ledelse, og NTNU har hatt mange kloke ledere som har lagt til rette for utviklingen av EiT.

Gratulerer til oss alle med et godt samarbeid om EiT – vi gleder oss til fortsettelsen!

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

Powered by Labrador CMS