Rektor deltatt i to av 31 møter i Sentral beredskapsledelse

NTNU-rektor Anne Borg sier hun har vært med på de viktigste avgjørelsene, men møtereferatene fra Sentral beredskapsgruppe viser at hun knapt har vært med i møtene hvor beslutningene fattes.

Anne Borg, her avbildet under styremøtet ved NTNU samme dag som beslutningen om å stenge campus ble tatt, har kun deltatt i to av møtene i Sentral beredskapsledelse mellom 12. mars og 29. juni.
Publisert Sist oppdatert

NTNU-rektor Anne Borg har kun deltatt i to av totalt 31 møter i Sentral beredskapsledelse mellom 12. mars og 29. juni. Det viser en gjennomgang Universitetsavisa har gjort av referater fra møtene de har hatt under koronapandemien.

LES OGSÅ: Retter hard kritikk mot sentral beredskapsledelse

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Da Khrono skrev om hvordan direktørene har tatt over universitetene under pandemien, uttalte NTNU-rektoren at hun har vært med på de viktigste avgjørelsene som er tatt underveis.

Ved NTNU er det organisasjonsdirektøren som er øverste leder av Sentral beredskapsledelse, og med det har fått delegert ansvaret for håndteringen av krisen.

Var med på de to førstet

Universitetsavisas gjennomgang viser at rektor Anne Borg var tilstede under møtene 12. og 13. mars, som også er de første møtene vi har fått innsyn i referater fra. Det var under det første av disse to møtene at avgjørelsen om å stenge campus med umiddelbar virkning ble tatt.

På spørsmål om hvordan hun kan ha vært med på å ta avgjørelsene uten å være til stede på møtene, svarer rektor at Sentral beredskapsledelse har lagt til rette, og gitt den informasjonen som er nødvendig for at hun skal kunne ta gode beslutninger.

- Jeg har ikke prioritert å være særlig til stede i møtene i Sentral beredskapsledelse, men jeg har tett kontakt med beredskapsledelsen nesten daglig, og vurderer de rådene som gis. Det er rektor som tar beslutningene. Jeg er helt oppdatert og orientert om arbeidet og diskusjonene som pågår, skriver Borg i en e-post til Universitetsavisa.

Der understreker hun at det er hun som er øverstet leder, og hun som tar de viktige beslutningene basert på rådene fra Sentral beredskapsledelse.

Har diskutert arbeidsfordeling

Denne arbeidsfordelingen var også beredskapslederen, organisasjonsdirektør Ida Munkeby, klar på da professor Helge Holden stiltet spørsmål om hvorvidt det ikke er på tide at rektor også tar over ledelsen av Sentral beredskapsledelse.

Munkeby påpekte blant annet at det er mye som skal tas stilling til på detaljnivå, og at det derfor ikke alltid er hensiktsmessig at rektor er med på beslutningsprosessene.

- Vi diskuterte tidlig i pandemien hvordan arbeidsfordelingen mellom rektor og sentral beredskapsledelse skulle være, og vi har jobbet mye med å tydeliggjøre hvilke beslutninger som kan fattes der, og hva som må besluttes av rektor, sa Munkeby.