Fra Dragvoll til Gløshaugen:

Humsam vil flytte til disse tomtene

Alternativ C fremstår som det klart beste med hensyn til samlet lokalisering, synlighet, tilgjengelighet og tydelig faglig forankring, mener Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).
Humsam påpeker at alternativ C er det klart beste forutsatt at Sentralbygg 1 utelates fra løsningen. 

Humsam påpeker at alternativ C er det klart beste forutsatt at Sentralbygg 1 utelates fra løsningen. 

Alternativ C betyr en lokalisering av humaniora og samfunnsfagene (Humsam-klyngen) sør på Gløshaugplatået i området fra Oppredningen/Skiboli til Sentralbygg 1 og mellombyggene i sentralaksen. Dette krever en utvikling av tomt C.4 (Oppredningen) med nybygg i tillegg til ombygging.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Derfor er C favoritten

HF og SU bemerker i høringsinnspillet at sentralbyggene fremstår lite egnede for deres virksomhet. Derfor påpeker de at alternativ C er det klart beste forutsatt at Sentralbygg 1 utelates fra løsningen.

Utvalg for faglig lokalisering ønsker å samle fagmiljøene i ulike klynger for å skape økt tverrfaglighet. Utvalget har nylig skissert løsninger for hvor fagmiljøene kan plasseres i NTNUs samlede campus. Flere av klyngene har sin naturlige plassering fra før og det er hvor Humsam skal plasseres som er det store spørsmålet.

KAM-klyngen (kunst, arkitektur og musikk) er i alle alternativene lokalisert langs Høyskolebakken. Dette er en svært god løsning om det lar seg realisere med hensyn til uavklart problematikk knyttet til grunnforhold og bygningsvern, mener HF og SU.

Alle de fire alternativene innebærer at deler av fagmiljøene under de to fakultetene vil være adskilt fra Humsam-klyngen, men det mener de selv er overkommelig.

Favoritten, alternativ C, møter Humsams grunnleggende premisser om sentral beliggenhet som vil gi fagmiljøene som skal flyttes fra Dragvoll en synlig tilstedeværelse på campus.Alternativets kompakte lokalisering med tett integrasjon av Humsam-miljøene fremmer en tydelig profil som henvender seg til studenter og andre fagmiljøer på campus, skriver de i høringsuttalelsen.

HF og SU påpeker at et viktig hensyn vil være mulighetene for utvikling av tidsriktige og fleksible nybygg. De mener det er en forutsetning med optimal utnyttelse av nybygg på hele tomtearealet i C4 (se illustrasjon). Videre mener de at ulempene for fagmiljøene som eventuelt må flyttes fra Oppredningen, fremstår som klart mindre enn tilsvarende for fagmiljøene som er berørt i alternativ A.

LES OGSÅ: Usikre på hvor gode lokalene blir på Gløs
LES OGSÅ: HumSam kan havne i NTNUs hovedbygning

Vil ikke inn i Hovedbygningen

Alternativ A innebærer blant annet at Humsam flyttes inn i Hovedbygningen på Gløshaugen. HF og SU mener det er usikkert om auditoriene i Hovedbygningen i tilstrekkelig grad vil kunne tilpasses mer moderne undervisningsformer. De peker videre på at bygningens vernegrad gir begrensninger som gjør at den etter deres oppfatning vanskelig vil kunne tilfredsstille fremtidige behov.

Videre skriver de at rapporten forutsetter at læringsarealene realiseres vesentlig langs sentralaksen, noe de oppfatter som en ulempe sammenlignet med alternativ B og C.

HF og SU opplever at alternativ A ikke tilfredstiller deres ønsker om synlighet og tilgjengelighet.

En samlet fagbevegelse ved NTNU er også negative til å plassere Humsam i Hovedbygningen. LO, YS, Unio og Akademikerne representerer 6000 ansatte ved NTNU, og har gått sammen om en felles høringsuttalelse. De foreslår å plassere Humsam langs Sem Sælands vei, som i stor grad dekker samme område som alternativ C. Dette er den trafikkerte gata som går på tvers av universitetsområdet, med kjemiblokkene og Realfagbygget på den ene sida og sentralbyggene på den andre. Gata starter i Høgskoleringen rett ved de nye metrobusstasjonene og ender i toppen av Vestskråningen

LES OGSÅ: Samlet fagbevegelse vil ha ny universitetsgate
LES OGSÅ: Kommunen fraråder bygging av HumSam i Vestskråningen
LES OGSÅ: Bekymret for støy og ferdsel på campus

«Som å bygge et nytt Dragvoll i utkanten av campus»

Heller ikke alternativ B fremstår som attraktivt for HF og SU. «Lokalisering langs det som betegnes som sentralaksen gir en geografisk nærhet til læringsarealene, men forslaget innebærer også at HumSam-klyngen får en betydelig horisontal og vertikal utstrekning som etter vår oppfatning vil bidra til fragmentering av fagmiljøene. Denne spredningen vil heller ikke bidra til ønsket synlighet med tydelig tilstedeværelse på bakkeplan. Sentralbyggene fremstår som uhensiktsmessige for samlede institutter, og har strukturelle begrensninger som ikke vil kunne utbedres nevneverdig med ombygging (eksempelvis utilstrekkelig heiskapasitet og lite fleksible planløsninger)», skriver de i høringsuttalelsen.

Mens A og B er lite aktuelle for Humsam, avvises alternativ D blankt. Tilbakemeldingene fra instituttene og medvirkningsorganene på Dragvoll er entydige i at dette alternativet må avvises. Spesielt mener de avstanden til øvrige fagmiljø ved begge fakulteter blir en utfordring.

Høringsuttalelsen sitererer studentrepresentantene som har adressert hovedproblemet: «Det blir som å bygge et nytt Dragvoll i utkanten av campus, og står i motsetning til hensikten og begrunnelsen for å flytte». Dessuten peker høringsuttalelsen på at motstand mot bygging i parkområdet kan gjøre alternativ D sårbart i den videre beslutningsprosessen.

Utover å vurdere de fire alternativene bemerker HF og SU at de savner en vurdering av lokalisering for dagens idrettsarealer på Dragvoll. De påpeker at to internasjonale masterprogram i dansevitenskap, bachelor i bevegelsesvitenskap, bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap, og lektor i kroppsøving- og idrettsfag, benytter hallflatene på Dragvoll i en rekke emner.

LES OGSÅ: NRK vil til Høyskolebakken
LES OGSÅ: Dette skjer med campusprosjektet i 2019

Les rapporten om faglig lokalisering her: Delrapport 3: Hovedgrep, modeller og løsningsforslag

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor ved UiB tiltalt for å ha levert falske reiseregninger

En professor ved Universitetet i Bergen er tiltalt for grovt bedrageri.

Rekordlav flytende rente hos Lånekassen

Fra 1. september vil den flytende renta på studielån ligge på 1,539 prosent. Så lav har den aldri vært før.

Digital fotoautomat skal opprettholde smittevern på campus

En nettbasert løsning skal hindre kø blant studenter og ansatte som trenger adgangskort til semesterstart.

Ytring:

Kan vi gjøre Norges framtid til NTNUs sommervisjon?

NTNU-tankesmien bør ikke bare studere virkeligheter, men få nye virkeligheter til å oppstå, skriver Arne B. Johansen.