ARK 2020:

AD: 2 av 5 enheter sliter med dårlig arbeidsmiljø

To av fem enheter ved Fakultet for arkitektur og design sliter med dårlig arbeidsmiljø.

- Ansvarert for det dårlige arbeidsmiljøet ligger hos meg, fastslår dekan Fredrik Shetelig. bildet er fra et allmøte på fakultetet i fjor.
Publisert Sist oppdatert

Det er dekan Fredrik Shetelig som opplyser om dette til Universitetsavisa. AD-fakultetet skårer lavest blant NTNU-fakultetene på ARK-undersøkelsen. Dekanen er åpen om at fakultetet har utfordringer, og har hatt det slik over tid.

AD har fire institutter. Et av dem, Kunstakademiet i Trondheim (KiT), samt fakultetsadministrasjonen, skårer dårlig på ARK.

Ved de øvrige enhetene viser ARK at AD-fakultetet har et bra arbeidsmiljø, ifølge dekanen.

- Vi hadde noen utfordringer med arealsituasjonen på Gjøvik (Institutt for design, red.anm.), men dette er nå løst ved at vi har flyttet inn i nye lokaler i Mustad næringspark, sier Shetelig.

LES OGSÅ: Arbeidsmiljø: Store forskjeller mellom fakultetene

LES OGSÅ: Her trives de best på jobb

- Bruker betydelige ressurser

Ved fakultetsadministrasjonen har man særlig slitt med en tidkrevende omstilling for både institutt og fakultet i forbindelse med fusjonen, som nå begynner å komme på plass, forklarer han.

- Når det gjelder KiT er konfliktene kjent i media. Det jeg kan si, er at vi har satt inn betydelige ressurser i å få bukt med problemene. Midler stilles til disposisjon, samt relevante HR-ressurser. Blant annet gjennomføres det nå samtaler med samtlige ansatte på KiT for å kartlegge problemene, sier dekanen.

Dette dreier seg om å kartlegge terrenget og legge opp til systematisk forbedring. Shetelig forteller at en prosjektgruppe og en referansegruppe er på plass og satt i arbeid.

- Ansvaret ligger hos meg

- Hvilket ansvar tar du som dekan for det dårlige arbeidsmiljøet ved fakultetet du leder?

- Det er klart at ansvaret ligger hos meg. ARK er et viktig verktøy for ledelsen. Nå er mitt hovedfokus at vi skal bruke resultatene for å sette i verk tiltak slik at vi kan forbedre oss. Dette har vært tema på alle institutter der resultatene har blitt presentert.

- Men misnøyen med situasjonen som ventileres i denne undersøkelsen rettes i første rekke mot nærmeste ledelse, altså ved instituttet?

- Jeg ser på dette i et langsiktig perspektiv. Det er mitt ansvar som dekan å legge opp til en systematisk profesjonalisering av ledelse, arbeidsflyt, mandat og ansvar ved alle enheter. Denne prosessen har vi drevet kontinuerlig i flere år. I dette bommer jeg sikkert fra tid til annen, men vi beveger oss fremover sier han.

- Vi må finne balansen

Dekanen tror pandemien og den påfølgende nedstengningen har bidratt til å skjerpe motsetningene og misnøyen i enkelte miljø.

- Samtidig ser vi en enorm mobilisering i hele organisasjonen for å håndtere utfordringene ved alle enheter, sier han.

- Du leder et fakultet befolket av fagfolk med bakgrunn innen arkitektur og kunst. Er dette grupper det er særlig utfordrende å få til å jobbe friksjonsfritt sammen?

- Vi har de samme utfordringene som andre avdelinger med å finne balansen mellom hensyn til institusjonens mål og individets frihet og skapertrang. Man skal kunne være en kritisk og rå kunstner, samtidig som man skal finne sin funksjon som en del av NTNU, sier AD-dekan Fredrik Shetelig.