Gunnar Bovim blir NTNUs nye rektor

NTNU-styret har i dag ansatt administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Gunnar Bovim, som universitetets rektor de neste fire årene. Beslutningen var enstemmig.

Publisert Sist oppdatert

Bovim havnet raskt opp i favorittsjiktet da det tirsdag ble kjent at han var den sjette søkeren til rektorjobben. Fram til da var navnet hans unntatt offentlighet, men det var likevel Bovim som var det heteste navnet blant stalltipsene.

Nå etterfølger han Torbjørn Digernes som rektor i de neste fire årene, med mulighet for forlenging i ytterligere fire.

- Alle søkerne var godt kvalifisert, men Bovim var helt klart den best kvalifiserte og en opplagt vinner blant søkerne, sier styreleder Morten Loktu.

NTNU-styret brukte halvannen time på å diskutere ansettelsen av ny rektor, men Loktu forsikrer om at dette ikke var uttrykk for uenighet i styret.

- Vi tok oss god tid for å kvalitetssikre alle sider ved ansettelsen.

Ekstern søker

Dermed må sterke søkere som Kari Melby og Berit Kjeldstad, begge prorektorer, og dekan Ingvald Strømmen, innse at de denne gangen ble slått på målstreken av en ekstern søker.

Gunnar Bovim blir den første rektoren ved NTNU som ikke har teknologiutdanning fra Gløshaugen. Men ellers er ansettelsen tro mot tidligere tradisjoner: Han er mann og professor.

- Antakelig er det de klassiske ingeniørfagene jeg kjenner dårligst, og om jeg får jobben, ser jeg fram til å lære dem bedre å kjenne, sa han til UA tidligere denne uka.

Som ekstern søker er han imidlertid ikke ukjent med NTNUs virksomhet. Fra 1998 til 2006 var han prodekan og dekan ved Det medisinske fakultet.

Han har dessuten sittet i fakultetsstyrene for HF, SVT og gamle NT. Kanskje blir dét et lite plaster på såret for Dragvoll siden søkeren derfra, Kari Melby, ikke fikk rektorposten.

- NTNU får en leder med dokumenterte resultater fra andre virksomheter, samtidig som han har erfaring fra NTNU tidligere. Et lite brudd fra tidligere praksis med rektorer fra Gløshaugen, det er det, men som medisiner kan Bovim skilte med naturvitenskapelig bakgrunn. Han var den best kvalifiserte og da ble det ham, sier Morten Loktu.

Ung rektor

Gunnar Bovim er 52 år og opprinnelig fra Bergen. Han er utdannet lege og tok doktorgraden i nevrologi i 1993. Fem år seinere ble han professor i nevrologi. Han ble ansatt som administrerende direktør for St. Olavs Hospital i 2006. Tre år seinere fikk han direktørjobben i Helse Midt-Norge.

Åremålet til rektor Torbjørn Digernes går ut 31. juli neste år. Fram til da blir det overlapping mellom ny og gammel rektor. Nå framover skal Bovim få eget lederteam på plass, og ha et ord med i laget når NTNU-styret neste år skal ansette prorektorer og dekaner.

Nye koster i ledelsen

2013 kan bli et år med svært stor utskiftning av ledere, men ikke nødvendigvis. Allerede i løpet av januar går trolig søknadsfristen ut for å søke på dekan-stillingene. Ingen av dagens dekaner har sittet i tre perioder, det vil si tolv år, så det er ingenting i veien for at de kan søke en ny periode.

Det samme gjelder de tre prorektorene Kari Melby, Berit Kjeldstad og Johan E. Hustad. De har sittet i fire år, og har anledning til å søke på nytt, og eventuelt bli tilsatt etter vurdering.

Spørsmålet er om Melby og Kjelstad ønsker en ny periode som prorektorer etter at de ikke fikk rektorjobben. Og det gjenstår også å se om Bovim vil vektlegge kontinuitet eller nytt blod når ny ledelse skal snekres sammen.

NTNU-styret avklarer i dag innholdet i utlysningstekstene til dekaner, prorektorer og ny direktør for Vitenskapsmuseet. Det vil også oppnevne innstillingsutvalg, der nyansatt rektor vil sitte.