Her er NTNUs nye styremedlemmer

21 ansatte ved NTNU stilte til valg for å bli med i NTNU-styret. Her er de nye styremedlemmene.

Aksel Tjora fikk flest stemmer i sin valgkrets og blir dermed med i NTNU-styret.
Publisert Sist oppdatert
Kristin Melum Eide fortsetter som styremedlem i en ny periode.
Kjersti Møller ble valgvinner blant de teknisk-admnistrativt ansatte og fortsetter dermed i en ny periode.
Tim Torvatn rykker opp fra varaposisjon og blir medlem i NTNU-styret.
Nina Helen Aas Røkkum skal representere de midlertidig vitenskapelig ansatte i NTNU-styret.

Sosiologiprofessor Aksel Tjora går rett inn i NTNU-styret. Han skal representere de fast vitenskapelig ansatte (i undervisnings- og forskerstilling) sammen med Kristin Melum Eide og Tim Torvatn. Melum Eide beholder plassen som styremedlem, mens Torvatn rykker opp fra varaposisjon.

Det ble klart da NTNU i dag offentliggjorde valgresultatet.

De tre kandidatenes varaer er Anne C. Elster, Dag Waaler og Monica Lillefjell. Det bør også nevnes at sistnevnte selv har sagt at hun ikke ønsket å stille til valg.

Følg Universitetsavisa på Facebook og Twitter.

Møller fortsetter

Stipendiat Nina Helen Aas Røkkum skal representere de midlertidig vitenskapelig ansatte i NTNU-styret, mens Sigurd Sagen Vildåsen blir hennes vara.

Kjersti Møller fortsetter som representant for de teknisk-administrativt ansatte, mens Thomas Ferstad blir hennes vara.

Tydelig og uredd

- Jeg er stolt, glad og nokså ydmyk, sier Møller til UA.

Hun forteller at den viktigste grunnen til at hun ville ha en ny periode i NTNU-styret er at hun vil fullføre mye av det arbeidet som er satt i gang mens hun har vært styremedlem.

- Det gjelder selvfølgelig campusutviklingen, men det også fortsatt mange baller som skal landes med hensyn til fusjonen. Det å sitte i NTNU-styret er utrolig spennende arbeid, selv om det også er krevende. Det er viktig at vi teknisk-administrativt ansatte har en stemme der, sier Møller, som fikk flest stemmer av alle i styrevalget.

Hun er forsiktig med å spekulere i hvorfor hun ble valgvinner, men tror det handler om at hun har vært tydelig, uredd og stått for det hun mener.

Vil ha flere tilskuere på styremøter

- Hvordan er takhøyden for å være kritisk i NTNU-styret?

- Jeg kom inn som representant etter suppleringsvalget fra HiST, og det var ikke lett å komme inn etter at gruppa hadde satt seg. Men jeg synes jeg ble tatt godt i mot, og det har helt klart vært takhøyde for å komme med sine betraktninger. Jeg skulle ønske enda flere hadde kommet som tilhørere på styremøtene, slik at de hadde hørt hvilke diskusjoner vi faktisk har, sier Møller.

Tjora: - Valgseieren legitimerer kritikken

- Jeg er strålende fornøyd med at de ansatte har stemt på meg. Jeg har jo vært ganske tydelig kritisk til ledelsen. At de stemmer på meg legitimerer kritikken, og viser at det flere som er kritiske, sier Aksel Tjora til UA.

Han forteller at han er ydmyk overfor oppgaven det blir å være styremedlem, men at han ikke har noen planer om å slutte å være kritisk.

- Det blir en annen situasjon, og det blir spennende å se hvordan det blir å fremme kritiske synspunkter i styret. Min strategi er som regel å starte med en fundamental kritikk, og så gå inn i en mer konstruktiv fase. Jeg tror styrerommet vil være en god arena for det. Jeg er jo interessert i at vi skal få et knallgodt NTNU, og det er nok et felles mål for hele styret og ledelsen.

Ønsker mer frihet til fagmiljøer

Tjora forteller at noe av det som engasjerer ham mest er at det ikke skal være for tung vekt på sentrale strategier. Han ønsker mer frihet til fagmiljøene ved at de selv i større grad bestemmer hva de ønsker å bruke ressurser på. Samtidig er campussamlingen et åpenbart viktig tema. Tjora deltok i en campusdebatt sammen blant annet NTNU-rektor Gunnar Bovim og byplansjef Hilde Bøkestad forrige uke. Der sa Bøkestad at hun ønsket mer tid.

- Samtidig som byplansjefen har kommet med klare signaler har flere og flere politikere meldt seg på i campusdebatten. Det har begynt å skje ting som vi må ta hensyn til. Omsider har det også kommet en beslutning om at KAM-senteret ikke kan bygges på Fengselstomta. Plasseringen av senteret blir interessant å diskutere i styret. Jeg mener en plassering i Midtbyen vil være god for NTNU. De utøvende kunstmiljøene vil kunne være et tilbud for byens befolkning. Musikkvitenskap og kunstakademiet er jo allerede, sier Tjora.

Slik fordelte stemmene seg:

I valgkretsen for de fast vitenskapelig ansatte var valgdeltakelsen på 42,23 prosent. Tjora ble valgvinneren med 305,74 vektede stemmer, mens Melum Eide hadde 233,12 og Torvatn 143,74.

Valgdeltakelsen blant de midlertidig vitenskapelig ansatte var på 14,1 prosent. Røkkum ble en knepen valgvinner med 159 vektede stemmer mot Vildåsens 152,33.

Kjersti Møller ble den klare valgvinneren blant de teknisk-administrativt ansatte med 485,33 vektede stemmer. Ferstad fikk 295,67. Valgdeltakelsen blant de teknisk-administrative var 37,27 prosent.

Slik var valgdeltakelsen i styrevalgene i 2005, 2009 og 2013:

2013:
Faste vitenskapelig ansatte: 48,5 prosent
Midlertidig vitenskapelig ansatte: 21,4 prosent
Teknisk-administrativt ansatte: 41,3 prosent

2009:
Faste vitenskapelig ansatte: 50,6 prosent
Midlertidig vitenskapelig ansatte: 25 prosent
Teknisk-administrativt ansatte: 33,5 prosent

2005:
Faste vitenskapelig ansatte: 57,5 prosent
Midlertidig vitenskapelig ansatte: 31,8 prosent
Teknisk-administrativt ansatte: 50,8 prosent

LES OGSÅ: Dette mener de ansattes kandidater til NTNU-styret

Samtlige av de nye styremedlemmene skrev leserinnlegg i Universitetsavisa i forkant av valget. Dette skrev de:

Aksel Tjora: Ta vare på et bredt og tillitsbasert NTNU!
Kristin Melum Eide: Godt valg, NTNU!
Tim Torvatn: Demokrati og medbestemmelse i praksis
Nina Helen Aas Røkkum: Informasjonsflyt: Mellom ideologi og praksis
Kjersti Møller: Effektivisering på ville veier

Les flere leserinnlegg på Universitetsavisa Ytring og send inn leserinnlegg selv.

Resultatet av styrevalget for ansatte:

Ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

* Professor Aksel Tjora (SU) (medlem)
* Professor Kristin Melum Eide (HF) (medlem)
* Førsteamanensis Tim Torvatn (ØK) (medlem)
* Professor Anne C. Elster (IE) (vara)
* Førsteamanensis. Dag Waaler (MH) (vara)
* Professor Monica Lillefjell (MH) (vara)

Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling:

* Stipendiat Nina Helen Aas Røkkum (SU) (medlem)
* Stipendiat Sigurd Sagen Vildåsen (ØK) (vara)

Ansatte i teknisk-administrative stillinger:

* Seniorrådgiver Kjersti Møller (fellesadm.) (medlem)
* Seniorkonsulent Thomas Ferstad (SU) (vara)

Det skal også velges inn to studenter i NTNU-styret. Resultatet fra studentvalget blir klart torsdag kveld.

Her kan du lese presentasjonen av studentkandidatene.