Lars Lundheim er en av NTNUs ni første meritterte undervisere

For første gang ved NTNU får ansatte status som meritterte undervisere. Av 37 søkere ble 9 ansett som godt nok kvalifisert i denne søknadsrunden.

Merittert underviser: Lars Lundheim. Han har en tydelig og dokumentert utvikling fra tradisjonell forelesning til omvendt undervisning og prosjektbasert læring, heter det i begrunnelsen.
Publisert Sist oppdatert

- Dette er et signal fra ledelsen om at utdanning blir lagt vekt på. Tidligere har undervisning kommet i skyggen av forskning og slik har det vært ved de fleste universitetene, sier nyutnevnt merittert underviser Lars Lundheim ved Institutt for elektroniske systemer.

Professor Lundheim forteller at han de siste årene har nedprioritert egen forskning:

- Jeg har lurt på om jeg burde gjøre det. Denne anerkjennelsen viser at det er av og til i orden å gjøre en slik prioritering, sier han.

Hilde Lea Lein er også såre fornøyd med at hun fra nå av kan titulere seg som merittert underviser:

- Dette er ganske stort, faktisk, og veldig artig, sier førsteamanuensen til Universitetsavisa.

- Det er stort at NTNU nå har begynt med en slik praksis for merittering av undervisning, og utrolig artig at jeg har blitt valgt ut av sikkert mange søkere, sier hun.

Innebærer lønnsøkning

Et langvarig arbeid for å gjøre stas på dyktige undervisere fikk sitt klimaks torsdag formiddag da rektor inviterte til feiring av de 9 første meritterte underviserne og offentliggjorde hvem de utvalgte er.

Det er snart to år siden ei arbeidsgruppe kom med sine anbefalinger for hvordan faglig dyktige undervisere kan belønnes og få økt status. NTNU og Norges arktiske universitet i Tromsø har samarbeidet tett om å utvikle et system for merittering. Målsetting: Å styrke kvaliteten på undervisninga.

Nå ligger det an til at NTNU vil tilby meritterte undervisere to til tre lønnstrinn ekstra. Dette har vært drøftet i dekanmøtet og blir sett på som en rimelig uttelling for merittert kompetanse. I tillegg vil enheten der underviseren er tilsatt, få ei engangsutbetaling på 30 000 kroner. Dette beløpet skal brukes til videre utvikling av den meritterte.

LES OGSÅ: Pedagogiske talenter fortjener høyere lønn

LES OGSÅ: Nytt system for merittering ute på høring

LES OGSÅ: De elsker å undervise, men er uenige om belønning

De meritterte underviserne er:

- Førsteamanuensis Henning Fjørtoft, Institutt for lærerutdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap:

Fjørtoft har spesielt utmerket seg med å ta i bruk digital teknologi, video og omvendt undervisning.

- Førsteamanuensis Jan Frode Hatlen, Institutt for historiske studier, Det humanistiske fakultet:

Hatlen har tatt mange inititiativ til utvikling av undervisning, som for eksempel samarbeidslæring i historie, digital eksamen og arbeid med innovative læringsareal.

- Førsteamanuensis Frank Alexander Kraemer, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk:

Kraemer har vist en tydelig og dokumentert utvikling fra tradisjonell forelesning til teambasert læring (PBL).

- Førsteamanuensis Hilde Lea Lein, Institutt for materialteknologi, Fakultet for naturvitenskap:

Lein framstår som en meget engasjert og dyktig underviser med et solid utviklingsarbeid som også omfatter bruk av teknologi.

- Professor Lars Lundheim, Institutt for elektroniske systemer, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk:

Lundheim har en tydelig og dokumentert utvikling fra tradisjonell forelesning til omvendt undervisning og prosjektbasert læring.

- Professor Eirik J. Irgens, Institutt for lærerutdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap:

Irgens viser en tydelig vitenskapelig forankring av sitt arbeid med med undervisning- og læringsarbeid og kan dokumentere et stort engasjement i pedagogisk utviklingsarbeid.

- Professor Hans Georg Schaathun, Institutt for IKT og realfag, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Schaathun har i flere år arbeidet systematisk for å prøve ut nye og mer studentaktive læringsformer, blant annet omvendt undervisning og ulike former for interaktivitet.

- Professor Jan Ketil Rød, Institutt for geografi, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap:

Rød er en innovativ underviser og en ivrig bruker av teknologi og digitale løsninger i sin undervisning.

- Professor Jonathan Wright, Institutt for biologi, Fakultet for naturvitenskap:

Wright har tatt inititativ til å erstatte forelesninger med problemløsende seminar og gruppediskusjoner. Medstudentvurdering er også en metode.

LES OGSÅ: Bare én kvinne nådd opp blant søkerne

LES OGSÅ: Slik begrunnes valget av de ni underviserne

Vitenskapelig tilnærming

Fristen for å søke status som merittert underviser gikk ut 15. oktober i fjor. En komité bestående av fem medlemmer vurderte de 37 søkerne og kom fram til en samstemt konklusjon i desember. Det skal atskillig mer til enn å være en populær foreleser for å få en slik status. Flere kriterier må være oppfylt. Søkerne må dokumentere at kravene til praktisk-pedagogisk basiskompetanse er innfridd, og de skal ha undervist i høyere utdanning i minst 5 år.

Søkerne må i tillegg dokumentere at de har et tilstrekkelig nivå innenfor følgende tre hovedkriterier:

- En merittert underviser har utviklet sitt arbeid kvalitativt over tid.

- En merittert underviser har en vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring.

- En merittert underviser er en engasjert og dyktig pedagogisk lærer.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Vi må ta studentene på største alvor

Hilde Lea Lein blir beskrevet som en dyktig og engasjert underviser. Her forteller hun hvorfor hun gløder slik for å undervise:

- Fordi det er morsomt å undervise og fordi vi må ta studentene våre på største alvor. Undervisning og utdanning av dem er noe at det viktigste vi gjør ved et universitet. Det er også viktig at studentene kan faget sitt når de skal ut i arbeidslivet. Møtet med studentene gir meg mye og når de får det til og ser sammenhengene, er det veldig tilfredsstillende, forteller hun.

Hilde Lea Lein har i de siste fire årene vært en av to prosjektledere for det innovative prosjektet «Virtuelle kjemiske rom», som nå er i ferd med å avrundes. Prosjektet gikk ut på at nye innovative tiltak skal introduseres i fagene i generell kjemi. Studentene skal aktiviseres før og etter forelesningene ved bruk av selvtesting, quiz og studentrespons. Kontakten mellom foreleser og studenter skal bedres, og teori og praksis skal kobles sammen gjennom virtuelle innovative læringsaktiviteter. De har laget mange ulike videoer, blant annet introduksjonsvideoer til lab-arbeid og demonstrasjonsvideoer med forklarende tekst som kan brukes på øvinger.

Professor Lars Lundheim er opptatt av at studentgruppa er mangfoldig. Det er ikke slik at en størrelse passer alle.

- Tradisjonelt har ikke sivilingeniørutdanningen vært egnet for alle. Det er flere typer studenter som skal oppleve mestring hos oss. Det tilbudet vi gir studentene må derfor imøtekomme ulike læringsstiler. Vi må legge opp til mer mangfold, sier han.

LES OGSÅ: Høgskolene får æren for at det satses mer på undervisning

LES OGSÅ: Prorektor Berit Kjeldstad: Vi har manglet metoder

IE-fakultetet mest ivrig

Ivrigst til å sende inn søknader var Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, der 9 søkte om status og tre fikk. Fra Det humanistiske fakultet kom det 6 søkere og én av dem nådde opp. Like mange søknader kom det fra Fakultet for medisin og helsevitenskap. Ingen derfra ble merittert denne gangen. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap fikk god uttelling. Av 6 søkere fikk tre napp, og to kommer fra samme institutt: Institutt for lærerutdanning.

Nå er målet at det blir årlige utlysninger, der ansatte kan søke om å bli merittert underviser. Allerede til våren kan det komme en ny utlysning.

Fakta

Disse satt i komitéen:

Komitéen som har vurdert de 37 søknadene, har bestått av fire faste medlemmer:

 • - Marit Allern fra Norges arktiske universitet – UiT. I Tromsø ligger de litt foran i løypa og har allerede iverksatt systemet for merittering. Allern leder arbeidet med utdanningsfaglig merittering ved UiT.
 • - Ingrid Svensson fra Lunds Tekniska Högskola, som i lang tid har praktisert et meritteringssystem.
 • - Bendik Deraas har ivaretatt studentenes perspektiv
 • - Frode Rønning ved Institutt for matematiske fag har ledet komitéens arbeid.
 • Det femte medlemmet har variert ut fra hvem som ble vurdert, og har bestått av en representant fra det samme fakultetet som søkeren.
Merittert underviser: Henning Fjørtoft.
Fakta

Disse satt i komitéen:

Komitéen som har vurdert de 37 søknadene, har bestått av fire faste medlemmer:

 • - Marit Allern fra Norges arktiske universitet – UiT. I Tromsø ligger de litt foran i løypa og har allerede iverksatt systemet for merittering. Allern leder arbeidet med utdanningsfaglig merittering ved UiT.
 • - Ingrid Svensson fra Lunds Tekniska Högskola, som i lang tid har praktisert et meritteringssystem.
 • - Bendik Deraas har ivaretatt studentenes perspektiv
 • - Frode Rønning ved Institutt for matematiske fag har ledet komitéens arbeid.
 • Det femte medlemmet har variert ut fra hvem som ble vurdert, og har bestått av en representant fra det samme fakultetet som søkeren.
Merittert underviser: Jan Frode Hatlen.
Fakta

Disse satt i komitéen:

Komitéen som har vurdert de 37 søknadene, har bestått av fire faste medlemmer:

 • - Marit Allern fra Norges arktiske universitet – UiT. I Tromsø ligger de litt foran i løypa og har allerede iverksatt systemet for merittering. Allern leder arbeidet med utdanningsfaglig merittering ved UiT.
 • - Ingrid Svensson fra Lunds Tekniska Högskola, som i lang tid har praktisert et meritteringssystem.
 • - Bendik Deraas har ivaretatt studentenes perspektiv
 • - Frode Rønning ved Institutt for matematiske fag har ledet komitéens arbeid.
 • Det femte medlemmet har variert ut fra hvem som ble vurdert, og har bestått av en representant fra det samme fakultetet som søkeren.
Merittert underviser: Frank Kraemer.
Fakta

Disse satt i komitéen:

Komitéen som har vurdert de 37 søknadene, har bestått av fire faste medlemmer:

 • - Marit Allern fra Norges arktiske universitet – UiT. I Tromsø ligger de litt foran i løypa og har allerede iverksatt systemet for merittering. Allern leder arbeidet med utdanningsfaglig merittering ved UiT.
 • - Ingrid Svensson fra Lunds Tekniska Högskola, som i lang tid har praktisert et meritteringssystem.
 • - Bendik Deraas har ivaretatt studentenes perspektiv
 • - Frode Rønning ved Institutt for matematiske fag har ledet komitéens arbeid.
 • Det femte medlemmet har variert ut fra hvem som ble vurdert, og har bestått av en representant fra det samme fakultetet som søkeren.
Merittert underviser: Hilde Lea Lein.
Merittert underviser: Lars Lundheim.
Merittert underviser: Lars Lundheim.
Fakta

Disse satt i komitéen:

Komitéen som har vurdert de 37 søknadene, har bestått av fire faste medlemmer:

 • - Marit Allern fra Norges arktiske universitet – UiT. I Tromsø ligger de litt foran i løypa og har allerede iverksatt systemet for merittering. Allern leder arbeidet med utdanningsfaglig merittering ved UiT.
 • - Ingrid Svensson fra Lunds Tekniska Högskola, som i lang tid har praktisert et meritteringssystem.
 • - Bendik Deraas har ivaretatt studentenes perspektiv
 • - Frode Rønning ved Institutt for matematiske fag har ledet komitéens arbeid.
 • Det femte medlemmet har variert ut fra hvem som ble vurdert, og har bestått av en representant fra det samme fakultetet som søkeren.
Merittert underviser: Lars Lundheim.
Fakta

Disse satt i komitéen:

Komitéen som har vurdert de 37 søknadene, har bestått av fire faste medlemmer:

 • - Marit Allern fra Norges arktiske universitet – UiT. I Tromsø ligger de litt foran i løypa og har allerede iverksatt systemet for merittering. Allern leder arbeidet med utdanningsfaglig merittering ved UiT.
 • - Ingrid Svensson fra Lunds Tekniska Högskola, som i lang tid har praktisert et meritteringssystem.
 • - Bendik Deraas har ivaretatt studentenes perspektiv
 • - Frode Rønning ved Institutt for matematiske fag har ledet komitéens arbeid.
 • Det femte medlemmet har variert ut fra hvem som ble vurdert, og har bestått av en representant fra det samme fakultetet som søkeren.
Merittert underviser: Eirik J. Irgens.
Fakta

Disse satt i komitéen:

Komitéen som har vurdert de 37 søknadene, har bestått av fire faste medlemmer:

 • - Marit Allern fra Norges arktiske universitet – UiT. I Tromsø ligger de litt foran i løypa og har allerede iverksatt systemet for merittering. Allern leder arbeidet med utdanningsfaglig merittering ved UiT.
 • - Ingrid Svensson fra Lunds Tekniska Högskola, som i lang tid har praktisert et meritteringssystem.
 • - Bendik Deraas har ivaretatt studentenes perspektiv
 • - Frode Rønning ved Institutt for matematiske fag har ledet komitéens arbeid.
 • Det femte medlemmet har variert ut fra hvem som ble vurdert, og har bestått av en representant fra det samme fakultetet som søkeren.
Merittert underviser: Hans Georg Schaathun.
Fakta

Disse satt i komitéen:

Komitéen som har vurdert de 37 søknadene, har bestått av fire faste medlemmer:

 • - Marit Allern fra Norges arktiske universitet – UiT. I Tromsø ligger de litt foran i løypa og har allerede iverksatt systemet for merittering. Allern leder arbeidet med utdanningsfaglig merittering ved UiT.
 • - Ingrid Svensson fra Lunds Tekniska Högskola, som i lang tid har praktisert et meritteringssystem.
 • - Bendik Deraas har ivaretatt studentenes perspektiv
 • - Frode Rønning ved Institutt for matematiske fag har ledet komitéens arbeid.
 • Det femte medlemmet har variert ut fra hvem som ble vurdert, og har bestått av en representant fra det samme fakultetet som søkeren.
Merittert underviser: Jan Ketil Rød.
Fakta

Disse satt i komitéen:

Komitéen som har vurdert de 37 søknadene, har bestått av fire faste medlemmer:

 • - Marit Allern fra Norges arktiske universitet – UiT. I Tromsø ligger de litt foran i løypa og har allerede iverksatt systemet for merittering. Allern leder arbeidet med utdanningsfaglig merittering ved UiT.
 • - Ingrid Svensson fra Lunds Tekniska Högskola, som i lang tid har praktisert et meritteringssystem.
 • - Bendik Deraas har ivaretatt studentenes perspektiv
 • - Frode Rønning ved Institutt for matematiske fag har ledet komitéens arbeid.
 • Det femte medlemmet har variert ut fra hvem som ble vurdert, og har bestått av en representant fra det samme fakultetet som søkeren.
Merittert underviser: Jonathan Wright.