GJØVIK Campus

Gjøvik befester sin rolle som Norges spydspiss innen cyber-sikkerhet

Onsdag ble åpningen av Cyberhuset feiret på Gjøvik. 

Prosjektleder Katrine Hveem Gjørvad, viserektor på NTNU Gro Dæhlin og Gjøviks ordfører Anne Bjertnæs åpnet Cyberhuset på Gjøvik campus onsdag.
Publisert

Med rød løper og Mozell på NTNUs campus, inviterte Gjøvik kommune onsdag til åpning av Cyberhuset i prosjektet som har blitt omtalt som Cyber city.  

Cyberhuset er 400-500 kvadratmeter som er spesielt tilrettelagt cyber-virksomhet og som allerede huser tre oppstartsbedrifter og cirka 30 ansatte. 

- Vi skal synliggjøre det miljøet som er her på campus og som er verdensledende innen cybersikkerhet. To av tre cybersikkerhetseksperter i Norge er utdannet her, sa prosjektleder Katrine Hveem Gjørvad fra Gjøvik kommune. 

- Vi har et tydelig samfunnsoppdrag

Hun takket alle bidragsyterne fra lokalt næringsliv som har vært med på å gjøre dette mulig, før hun ga ordet til viserektor på NTNU Gro Dæhlin.

- En stor dag, må jeg si. Her på NTNU har vi et veldig tydelig samfunnsoppdrag. Vi må legge til rette for at studenter, næringsliv og forskning kan møtes. Men det handler også om å skape nyetableringer på bakgrunn av forskning. Da kan det være lurt å være i nærheten av akademia, sa Dæhlin.   

- Nå er vi i gang, sa Kathrine Hveem Gjørvad til de som hadde møtt opp denne onsdags formiddagen.

Og med den økonomiske situasjonen som NTNU er i for tiden, så kan den planlagte nye «Totenstiftelsen» vise seg å bli en viktig partner.

- Kanskje er det håp om mer støtte derfra. Hvem vet? Vi skal være på, sa hun før ordføreren i Gjøvik, Anne Bjertnæs, tok over mikrofonen. 

- Godt gjort for Gjøvik

Hun begynte med å sitere FNs fem trender for hvordan fremtidens arbeidsliv kommer til å ta seg ut.

- De er å utnytte teknologimulighetene, bygge broer over de digitale skillene, fremme økt motstandskraft i samfunnet, styrke sårbare grupper og sette på plass det globale samarbeidet. Her tror jeg vi huker av på alle fem punktene. Det er ganske godt gjort for Gjøvik, så jeg er kjempestolt over å kunne klippe denne snoren, sa hun før hun klippet snoren og erklærte Cyberhuset for åpnet. 

Følg UA på Facebook og Instagram.