Vil ha Gjøvik og NTNU med på Innlandet Science Park

Sparebank 1 Østlandet vil investere i Gjøvik og NTNU. De ser for seg et nytt signalbygg til oppimot 200 millioner som skal huse et entreprenørdrevet økosystem i Gjøvik.

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Tore-Anstein Dobloug er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad (PhD) i økonomisk geografi fra Universitetet i Lund.
Daglig leder i Sparebankstiftelsen Tore-Anstein Dobloug er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad (PhD) i økonomisk geografi fra Universitetet i Lund.
Publisert

Stiftelsen Innlandet Science Park er etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark og er i dag tilknyttet Høgskolen i Innlandet sine campuser i Hamar, Kongsvinger og Elverum. Nå kan Gjøvik og NTNU bli med på laget når Totens Sparebank blir en del av Sparebank 1 Østlandet. 

- NTNU er uten tvil det teknologiske sentrum i Indre Østlandet, med tanke på utdanning og forskning. Vi har veldig tro på dette, men det er også viktig at både NTNU-systemet og næringslivet ser behovet her, sier direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark, Tore-Anstein Dobloug. 

Om alt går etter planen blir Totens Sparebank en del av Sparebank 1 Østlandet i løpet av året. I intensjonsavtalen står det at Sparebank 1 Østlandet ønsker å være en pådriver for at Sparebankstiftelsen Hedmark etablerer en egen avdeling av Innlandet Science Park med tilknytning til NTNU på Gjøvik, helst sammen med Sparebankstiftelsen som etableres av Totens Sparebank.

Skisser til Innlandet Science Park i Hamar.
Skisser til Innlandet Science Park i Hamar.

 - Når Sparebank 1 Østlandet fusjonerer med Totens Sparebank vil det også komme en ny stiftelse på Gjøvik-siden av Mjøsa. Så tanken er at den stiftelsen, sammen med Sparebank 1 Østlandet og kanskje oss, får til noe sammen på Gjøvik, sier Dobloug til Universitetsavisa.

Signalbygg til 100-200 millioner

Sparebank 1 Østlandet har tidligere støttet NTNU Gjøvik i etableringen av bachelor- og masterstudium i informasjonssikkerhet, og banken kan ifølge intensjonsavtalen bidra med 20 millioner ekstra til en etablering av en egen Gjøvik-avdeling i Innlandet Science Park.

- Men det forutsetter selvfølgelig at den nye Totenstiftelsen og vi er med, og så må det være i samspill med ekte engasjement fra det lokale næringslivet og NTNU, sier Dobloug.

Hvis dette blir realisert ser han for seg en investering på 100-200 millioner kroner til et nytt signalbygg på Gjøvik for å skape et økosystem tilrettelagt for entreprenørskap. 

Modellen er godt testet ut i utlandet og vil fungere hvis det blir gjort riktig, ifølge Dobloug. 

- Men det er innholdet og hvordan dette drives som er nøkkelen, ikke selve bygget, sier han. 

Hva er en Science Park?

Skisser til Innlandet Science Park i Hamar.
Skisser til Innlandet Science Park i Hamar.

Denne uken åpner Innlandet Science Park dørene for en «førpremiere» i Kongsvinger, hvor de viser frem de nye lokalene og forklarer publikum hva en Science Park er og hva det kan bety for regionen.

- Det vi vil få til er å skape et entreprenørdrevet økosystem, hvor forskning og utdanning er selve kjernen, men hvor du har et investeringsmiljø for start-ups og såkalte scale-up-bedrifter, offentlige aktører og lokalt næringsliv, alt på én plass. Hele cluet her handler om å få de ulike aktørene til å spille sammen, dele kunnskap og samarbeide på tvers. Det vil utløse mer kreativitet og bedre resultater enn aktørene klarer hver for seg, sier Dobloug.

Noe av intensjonen er å knytte byene sammen på en helt annen måte med mer fokus på samarbeid og mindre konkurranse seg imellom. 

 - Vi vinner ikke ved å bli kretsmestere. Vi kjemper og slåss mot resten av verden, og da må man bare samle alle gode krefter og jobbe i en retning sammen, sier Dobloug. 

- Er det utfordrende? 

 - Ja, men mulighetene er såpass formidable at det er nok plass til alle hvis vi gjør hverandre gode og tør å satse, sier Dobloug.