- Eksamen ligger i bakhodet hele tiden

Det er mai, og eksamenstiden er nært forestående. I Sentralbygg 1 møter UA tre kvinnelige studenter som tar seg en velfortjent pause i eksamensforberedelsene.

Studenter rundt ett bord
Studentene Anniken Robertsen, til venstre, Lisa Moshagen og Darja Lukjanova passer på å ta seg regelmessige pauser i eksamenslesinga.
Publisert

Vi er inne i mai måned, men lite minner om mai skal man basere det på været, med snø, sludd og lave temperaturer. Selv om været ikke oppfører seg slik det bør i mai, så er en ting som det pleier. Mai betyr eksamenstid, og i dette semesteret skal over 6000 studenter ved NTNU ta eksamen, og det skal arrangeres 1368 eksamener ved Eksamenshuset på Sluppen.

Eksamen er alltid i bakhodet

UA møter tre kvinnelige studenter i et av oppholdsrommene i Sentralbygg 1 på Gløshaugen. To av dem, Lisa Moshagen og Darja Lukjanova skal ha fire eksamener dette semesteret. Moshaugen går på masterstudiet i energi og miljø, mens Lukjanova tar en mastergrad i marin teknikk. Anniken Robertsen studerer europastudier og skal kun skrive bachelor dette semesteret.

Det er tre uker til Lisa Moshaugen skal ha sin første eksamen. Ifølge henne selv kjenner hun det på kroppen at eksamenstiden nærmer seg.

- Tanker om eksamen ligger hele tiden i bakhodet i denne perioden, og når jeg kommer hjem etter 7-8 timer på universitetet tenker jeg alltid på om jeg burde fortsette å jobbe hjemme, forteller hun.

Moshaugen forsøker å skille mellom skole og fritid også i eksamensperioden, og lever tilnærmet som normalt når det kommer til det sosiale også i denne perioden.

- Jeg fester og treffer venner som jeg pleier i eksamensperioden, men jeg gjør det muligens i litt mindre grad enn jeg pleier, sier hun.

Anniken Robertsen, til høyre, er glad for å slippe eksamener dette halvåret. Hun skal kun levere bacheloroppgave dette semesteret. Her sammen med Darja Lukjanova.

Darja Lukjanova nikker samtykkende til det venninnen forteller. Hun lever også tilnærmet normalt i eksamenstiden.

- Jeg tror det er ekstra viktig å treffe studievenner som er i samme situasjon. Man finner da gjerne litt trøst i hverandre, og får blåst litt frustrasjon, sier Lukjanova.

Ingen av de tre kvinnene lider av eksamensangst ifølge dem selv, men de kjenner på et stress i ukene før eksamen. Ifølge Moshagen slipper mye av stresset på selve eksamensdagen.

- Når man sitter på eksamen er det ikke mer man kan gjøre, man kan det man kan, sier hun.

17 prosent plages svært mye av eksamensangst

I Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHOT) fra i fjor, oppgir 17 prosent av landets studenter av de plages svært mye av eksamensangst. 31 prosent oppgir at de plages en del av eksamensangst. Fra 2018 til 2022 har det vært en klar økende tendens i eksamensangst. Flere kvinner enn menn oppgir i undersøkelsen at de lider av eksamensangst, og de yngste studentene sliter i i større grad enn eldre studenter med dette.

På spørsmål om hvilke konsekvenser eksamensangsten ga, svarte 30 prosent av studentene at eksamensangsten resulterte i dårligere eksamensresultat enn forventet. 3-6 prosent av studentene oppga at de resulterte i at de ikke møtte til eksamen, avbrøt eksamen, fikk utsatt eksamen, eller fikk tilrettelegging under eksamen.

Går inn i bobla i eksamenstiden

I Elektrobygget på Gløshaugen finner Universitetsavisas utsendte to studenter dypt konsentrert foran hver sin datamaskin. Studentene Marte Lier og Elias Lysø Sommerseth studerer datateknologi andre året. Om knapt en måned starter eksamenstiden deres.

- Jeg er ikke kjempestressa enda. Det er fremdeles litt tid til første eksamen. Stresset kommer vel mer etter hvert, sier Lier.

Hun sitter lengre på skolen i eksamenstiden, men prøver utover det å leve tilnærmet som normalt i tiden før eksamen.

Marte Lier og Elias Lysø Sommerseth skal ha tre skoleeksamener og en hjemmeeksamen dette halvåret.

Lysø Sommerseth går derimot inn i sin egen boble i ukene før eksamen.

- Jeg er ganske asosial av meg, og liker godt å sitte alene. Under eksamensforberedelsene dropper jeg derfor mye av det sosiale. Jeg trives godt med å gå inn i min egen verden i ukene før eksamen, forteller han.

- Hvordan forbereder du deg til eksamen i ett fag?

- Jeg starter med å gå gjennom hele pensumet i faget. Dette tar tid, og det er ikke interaktivt. Videre går jeg gjennom tidligere eksamenssett. Hvis det er noen jeg ikke kan, eller lurer på går jeg tilbake i pensum for å lete det opp - kynisk og pirkete, sier Lysø Sommerseth.

Elias Lysø Sommerseth og Marte Liers eksamensperiode begynner om fire uker. Når UA treffer dem jobber de på en innleveringsoppgave.

Marte Lier begynner derimot i den andre enden.

- Jeg starter som regel med å gå gjennom tidligere eksamenssett. Når jeg er ferdig med det starter jeg med å gjennomgå pensum, forteller hun.