Språkseminar

Skal diskutere bruken av norsk og engelsk språk ved NTNU

Språkutvalget ved NTNU vil stimulere til debatt og arrangerer webinar for språkinteresserte ansatte. Første del av debatten foregår på engelsk.

Professor Terje Lohndal innleder nettseminaret med å snakke om hvorfor språk er viktig i akademia.
Publisert

Webinaret - eller skal vi kalle det nettseminaret? - tar opp to språklige tema. Det første er hva balansen mellom norsk og engelsk bør være på NTNU. I den andre delen av møtet vil det bli en debatt om hva arbeidslivet trenger av språklig kompetanse hos studentene.

Språkutvalget, som ledes av Terje Lohndal, skal revidere de språkpolitiske retningslinjene ved NTNU.

LES OGSÅ: Nå skal NTNUs språkpolitiske retningslinjer revideres

– Disse to temaene er ganske representative for arbeidet vi driver med, sier Terje Lohndal.

To debattpanel skal 24. mars sitte sammen fysisk og diskutere de ulike temaene.

– Vi håper alle språkinteresserte NTNU-ere vil delta. Vi får dessverre ikke til å inkludere ansatte i debatten på direkten, men vi inviterer folk til å sende inn spørsmål i forkant, sier Lohndal.

Balanse mellom norsk og engelsk

Debatten om hvor mye som skal foregå på engelsk og hvor mye på norsk ved NTNU, har tidligere gått hett i UAs diskusjonsforum.

LES OGSÅ: - Mener engelsk fortrenger norsk som arbeidsspråk

– Denne balansen er noe vi også jobber med i utvalget, og vil komme med retningslinjer på. Jeg har fått innspill fra flere ansatte som mener vi bruker for mye engelsk ved NTNU, og fra ansatte som mener vi bruker for lite. Her er det svært ulike meninger ved NTNU, sier Lohndal.

Denne delen av seminaret vil foregå på engelsk.

– Vi ønsker også å inkludere de ansatte som ikke mestrer norsk, for eksempel doktorgradskandidater og postdoktorer, som heller ikke er pålagt å lære seg norsk. Vi får ikke vite hva de mener hvis vi ikke holder samtalen på engelsk, og deres meninger er relevante, sier Lohndal.

– Tror du noen kan oppleve det provoserende at språkdebatten foregår på engelsk?

– Jeg håper ikke det, jeg håper at man ser at dette er for å inkludere alle. Så er det kanskje også et signal om at vi vil være nødt til å forholde oss til både engelsk og norsk ved NTNU i tiden framover, men vi må se nærmere på i hvilke situasjoner man velger hva, sier Lohndal.

LES OGSÅ: Risikerer at norsk blir kjøkkenbordspråk.

Deltakerne i debatten vil være dekan Monica Rolfsen, instituttleder Vikas Thakur ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, doktorgradsstipendiat Payel Chatterjee og Terje Lohndal vil være moderator.

Arbeidslivets språkønsker

Den andre delen av debatten handler om hva arbeidslivet trenger av språklig kompetanse. Denne delen går på norsk.

– Dette er interessant for de enkelte instituttene - hvor mye norskundervisning trenger studentene, og hvor mye engelskundervisning. Hit kommer representanter fra arbeidslivet, og vi håper at det vil være inspirerende, sier Lohndal.

Her deltar Tord Lien, regiondirektør NHO, Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne, Lillian Fjerdingen, daglig leder Næringslivsringen og Terje Lohndal som moderator.

Han håper seminaret vil føre til at flere diskuterer språk ved NTNU.

– Vi vil at språk skal bli noe man jobber med, og som kan stimulere til debatt og diskusjon. Vi er nå omtrent halvveis i prosessen med ny språkpolitikk. Innspillene vi får her vil spesielt være viktige når vi skal se på tiltak til hvordan vi kan oppfylle de nye retningslinjene, sier Lohndal.

Forslaget til ny språkpolitikk skal leveres til rektor før sommeren.