Folkemøte om valgordningen

Bør terskelen for å få en plass på Stortinget senkes, eller bør sperregrensa heves? Hvordan bør stortingsmandatene fordeles mellom valgdistriktene?

Dette er noen av spørsmålene Stortinget skal ta stilling til før sommeren, fordi dette er noen av grunnlovsforslagene som kom inn i forrige stortingsperiode, og som skal behandles av dette Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen som behandler alle grunnlovsforslag, går nye veier for å få inn flest mulig innspill før den avgir innstilling.

For første gang arrangerer en komité på Stortinget folkemøter forskjellige steder i landet. Arrangementet i Trondheim skjer i samarbeid med NTNU.

- Jeg må berømme NTNU som på svært kort varsel har laget et spennende opplegg for folkemøtet, sier Svein Harberg (H), første visepresident og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, i en pressemelding.

Harberg er saksordfører for grunnlovssakene i komiteen.

Møtet, som strømmes, holdes i Hovedbygget klokka 18-19.30.

Grunnloven krever at alle forslag til endringer i Grunnloven skal ligge ubehandlet over et valg. Flere av grunnlovsforslagene fra forrige periode dreier seg om hvordan stortingsvalget skal gjennomføres. Det er disse spørsmålene som blir tatt opp i folkemøtene.

Harberg understreker at han og kollegene kommer til Trondheim for å lytte, ikke for å snakke. Derfor er det blant annet lagt opp til korte dueller mellom studenter.

Den første halvtimen av folkemøtet blir det en duell om sperregrensen. Den er i dag på fire prosent. Bør den senkes til 3, eller heves til 5? Deretter blir et en faglig betraktning om det samme temaet. Så møtes to andre unge stemmer for å drøfte størrelsen på valgdistriktene. Skal valgdistriktene fortsatt være parallelt med fylkene?

Den siste delen av møtet blir en paneldebatt der både politikere og eksperter deltar.

- Jeg håper virkelig på fullt hus. Vi trenger en mest mulig levende debatt om hvordan vi skal sikre at demokratiet vårt er rustet for fremtiden, sier Svein Harberg.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er ute på turné og har besøkt både Bergen og Tromsø og hatt tilsvarende folkemøter der mandag 14. mars og tirsdag 15. mars.