– Ledelsen ved NTNU overvåker ikke ansattes epost

Organisasjonsdirektør Roar Tobro sier det er svært sjelden at ledelsen ber om innsyn i eposten til ansatte i konfliktsaker.

Roar Tobro
Publisert

Datatilsynet har gitt et forhåndsvarsel om at NTNU vil få en bot på 150.000 kroner for å ha gått inn i eposten til Øyvind Eikrem.

Dette innsynet var ulovlig, mener Datatilsynet.

Les saken her.

NTNU har fire uker på seg til å påklage vedtaket.

– Annen fortolkning

Konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro sier de vil gi tilsvar til Datatilsynet.

NTNU baserte sitt innsyn på to bestemmelser i den såkalte epost-forskriften, mens Datatilsynet bygger sitt svar på kun en av disse. De har dermed vurdert saken ut fra en annen fortolkning av forskriften enn det NTNU har gjort. Nå vil vi trenge noe tid på å gå nøye gjennom Datatilsynets brev og argumentasjon før vi gir tilsvar, sier Tobro til UA.

Her kan du lese saken på Datatilsynets sider.

UA har bedt om kommentar til saken også fra rektor Anne Borg, men har fått beskjed om at det er Tobro som svarer på vegne av ledelsen.

Det var daværende organisasjonsdirektør Ida Munkeby som godkjente innsynet i Øyvind Eikrems eposter.

– Slik vi så det hadde vi juridisk grunnlag for å gå inn i epostkontoen for om mulig å få bekreftet om han stod bak den omstridte Facebook-siden. Beslutningen var basert på «Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale» og NTNUs IKT-reglement, sier Tobro.

LES OGSÅ: Eikrem tør ikke bruke privat epost på jobb.

– Overvåker ikke ansattes epost

– Kan de ansatte ved NTNU føle seg trygge på at ikke de blir utsatt for innsyn i epostene sine av arbeidsgiver?

- Dette har vært en spesiell sak og det forekommer svært sjelden at ledelsen ber om innsyn i eposten til ansatte i konfliktsaker. Ida Munkeby kan ikke huske at hun behandlet noen lignende saker i de ni årene hun var organisasjonsdirektør. Ledelsen ved NTNU overvåker ikke ansattes epost, sier Tobro.

– Hadde Datatilsynets avgjørelse noen innvirkning på styrebehandlingen av saken mot Øyvind Eikrem?

- NTNU fikk brevet oversendt på epost fra Datatilsynet om ettermiddagen fredag 3.desember, det vil si dagen etter at styremøtet var ferdig, etter at Datatilsynet har brukt over halvannet år på å behandle saken, sier Tobro.

Han sier forholdene som klagen omhandlet var ikke en del av grunnlaget for avskjedssaken da denne ble behandlet av Ansettelsesutvalget ved SU-fakultetet.

– Ansettelsesutvalget ble orientert om at flere klager fra Eikrem lå til behandling hos Datatilsynet, men la ikke vekt på dette i sitt vedtak. Dermed var heller ikke dette en del av saksfremlegget til styret da de behandlet klagen fra Eikrem, sier han.

Ikke en positiv sak for NTNU

– Hva betyr Datatilsynets konklusjon for NTNUs omdømme?

- Det er klart at fremstillingen utad av de ulike sidene av Eikrem-saken ikke har vært en positiv sak for NTNU. Saken er sammensatt og det er svært begrenset hva arbeidsgiver kan uttale seg seg om i media. Internt har saken vært en stor belastning for de mange involverte og den har krevd mye ressurser. Nå er ledelsen ved NTNU mest opptatt av å se fremover. Det ligger helt klart viktige læringspunkter etter denne saken. Disse får vi komme tilbake til etter hvert, sier Tobro.