Det blir delvis digital eksamen til høsten

- Det blir en blanding av eksamen med tilsyn og digital eksamen til høsten, fortalte prorektor Marit Reitan på NTNUs styremøte onsdag.

Det blir vaksinering framfor eksamen på Sluppen i høstsemesteret, forteller prorektor Marit Reitan.
Publisert Sist oppdatert

Klargjøring: Med digital eksamen i denne artikkelen snakker vi her om digital hjemmeeksamen. Saken er oppdatert torsdag med opplysning om hvor lenge avtalen med Trondheim kommune er forlenget.

Bakgrunnen for dette er blant annet at NTNU har forlenget avtalen med Trondheim kommune om å bruke eksamenslokalene på Sluppen til massevaksinering, opplyste Reitan på styremøtet onsdag.

- Trondheim kommune har bedt om å få forlenget avtalen om bruk av Sluppen til vaksinering, og det har NTNU-ledelsen sagt ja til. Vi mener det er riktig at NTNU bidrar til en effektiv vaksinegjennomføring når kommunen ber om det. Det ser vi som en del av dugnadsarbeidet, sier hun i et intervju med UA etter styremøtet.

NTNU inngikk tidligere i år en avtale med kommunen om å bruke eksamenslokalene på Sluppen gratis. Massevaksinering pågår for fullt og skal altså fortsette etter sommeren.

- Har dere noen tanker om hvilke eksamener som skal gå digitalt og hvilke som blir eksamen med tilsyn?

- Vi er i dialog med fakultetene om hvilke eksamener som skal prioriteres for skriftlig eksamen med tilsyn. Akkurat hvilke eksamener som blir avholdt på Sluppen til høsten, er ikke endelig bestemt enda.

- Noen fagmiljø har ytret et sterkt ønske om at NTNU snarest må gå tilbake til eksamen med tilsyn: Hva vil du si til dem?

- Jeg opplever at det er bred enighet i organisasjonen om at Trondheim kommune skal få forlenget avtalen om bruk av Sluppen-lokalene. Når det er sagt, så har jeg stor forståelse for at noen eksamener har større behov for tilsyn enn andre, og det prøver vi å legge til rette for på best mulig måte ut i fra den kapasiteten vil har tilgjengelig til høsten, svarer prorektor for utdanning Marit Reitan.

- Er ikke vaksinering for lengst ferdig når vi kommer til eksamensperioden på tampen av året? Hvor lenge er avtalen med kommunen forlenget?

- Avtalen er forlenget ut året. Det er usikkerhet knyttet til både vaksineleveranser og geografisk fordeling av vaksiner. Trondheim kommune mener at det kan være behov for å bruke lokalene på Sluppen ut året, og vi forholder oss til kommunens vurderinger i dette.

Etter gjennomføringa av digital eksamen våren 2020, var det en opphetet diskusjon om skoleeksamen versus digital hjemmeeksamen. Særlig fagmiljø på Gløshaugen mente det var uforsvarlig å ha hjemmeeksamen. Andre igjen var glade for denne muligheten.

Heller ikke første dagen med studiestart blir helt som vanlig. Og vanlig her betyr nye studenter tett i tett under immatrikuleringene i Ålesund, Gjøvik og Trondheim. I stedet skal de samles på studieprogramnivå. Fortsatt vil regelen om en meter gjelde. Samtidig forsikret Reitan på styremøtet at NTNU planlegger for at livet på campus blir mer normalt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.