Kontroversiell forskrift utsatt igjen

I 2022 bestemte regjeringen seg for å stramme inn regelverket knyttet til kunnskapsoverføring. Etter høringsrunden velger de nå utsette den nye forskriften i uviss fremtid. 

Prorektor for forskning ved NTNU, Tor Grande
Publisert Sist oppdatert

I mars 2022 sendte Utenriksdepartementet ut forslag til endringer i eksportkontrollforskriften på alminnelig høring. Departementet mottok da mange høringsinnspill.

Høringsrunden avdekket et behov for å ytterligere involvering fra utdannings- og forskningsinstitusjoner som berøres.

Regjeringen har bestemt seg for å opprette en ny etat for eksportkontroll og sanksjoner underlagt Utenriksdepartementet. Planen er at denne etaten skal åpne i 2024, og etableringen av denne vil gi økt kapasitet til saksbehandling, og veiledning av kunnskapssektoren som berøres av regelverket, skriver Regjeringen

Uvisst når endringene skjer 

Regjeringen skriver på sine nettsider «at det på denne bakgrunn er det på nåværende tidspunkt ikke mulig å si konkret når forslagene til endringer vil tre i kraft».

Til Khrono sier prorektor for forskning ved NTNU, Tor Grande at han tar den siste tilbakemeldingen fra UD som et betryggende tegn. 

- Det er på mange måter en anerkjennelse av at denne problemstillingen er ganske utfordrende, og at vi har blitt lyttet til. Vi la mye arbeid ned for å skrive en grundig høringsuttalelse. Det har tydeligvis hatt sin effekt.