MH-fakultetet

Fikk nei på budsjett som var 100 millioner i minus, nå er fakultetet i balanse

Forrige uke sa fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap nei til et stort budsjettert underskudd. Å gå i balanse vil kreve flere sparetiltak.

Dekan Siri Forsmo ved en tidligere anledning. Nå har hun og MH-ledelsen på bestilling av sitt styre levert et budsjett i balanse. Det betyr at 100 millioner ekstra må spares inn i 2024.
Publisert

Universitetsavisa meldte forrige uke at fakultetsstyret ved NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap avviste et foreslått budsjett som gikk 100 millioner i underskudd. Nå skriver fakultetsledelsen på sin Innsida-kanal at de har levert et budsjett i balanse.

Det betyr enda flere innstramminger. Et sentralt poeng for styret var at fakultetsledelsen må kommunisere for rektor hvor store konsekvenser det vil ha å kutte seg ned til et budsjett i balanse. 

Det har tidligere blitt sagt at det ikke er aktuelt med en redningspakke fra NTNU sentralt.

Vet før påske hvordan de kan nedbemanne

Som dekan Siri Forsmo tidligere har skissert for UA, betyr dette en varig nedbemanning på rundt 70 årsverk. Samtidig åpnes det for at tallet kan bli mindre om man får spart andre steder. 

«Det antas å være urealistisk å klare en slik nedbemanning ved naturlig avgang alene. I samråd med ledelsen ved NTNU vurderes hvilke virkemidler som kan tas i bruk. Vi håper at dette kan være avklart før påske,» står det i Innsida-meldingen.

Linjeledere vil ha ansvar for å gjøre risikovurdering av arbeidsmiljø ved ulike enheter. De skal også identifisere hvor og hvordan det kan nedbemannes. 

Ansettelsesstoppen ved fakultetet strammes også ytterligere inn. 

«Det betyr at også stillinger som i langtidsbudsjettet er planlagte videreført ved avgang som hovedregel vil bli holdt ledig.»

Studieprogram kan stå for hogg

Tidligere har det blitt meldt at noen studieprogram ved fakultetet ikke skal ta opp nye studenter. Flere studieprogram kan nå stå for hogg.

«Forslag til ytterligere endringer i form av samling av program som går over flere byer og/eller nedleggelse av studieprogram vil legges fram for instituttlederne i møte 19. mars.»

Fakultetet skal også gjennomgå hvilke forpliktelser de har i dag når det kommer til forskning.

Følg UA på Facebook og Instagram.