Har ikke kapasitet til å lære ukrainske akademikere norsk

Universitetslektor Hege Langfjæran ved norskopplæringen ved NTNU sier de er veldig innstilt på å stille opp for akademikere fra Ukrania. Men uten ekstra midler går det ikke.

Hege Langfjæran sier seksjonen allerede har lange ventelister på norskkursene de holder.
Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsdepartementet ønsker nå å vite om norske universiteter har mulighet til å tilby norskopplæring til ukrainske studenter og akademikere. De har sendt et brev der de ber om oversikt over kapasiteten i dag, og muligheten for hurtig oppskalering av tilbudet.

Seksjonskoordinator Hege Langfjæran ved NTNUs norskkurs sier hele seksjonen er veldig innstilt på å stille opp for akademikere fra Ukrania.

Men det er vanskelig å få til noe uten ekstra midler, forteller hun.

– Vi er avhengige av at det kommer penger på bordet. I dag har vi helt klart ikke kapasitet, vi har allerede nå lange ventelister på kursene våre, sier Langfjæran.

Seksjonen fikk før jul midler til å opprette nye kurs for å ta unna noe av ventelistene, men det er foreløpig ikke klart om dette fører til nye faste stillinger og dermed en permanent utvidelse av kurstilbudet.

LES OGSÅ: Foreslår tiltak for raskt å gi flyktningene innpass på universitetene

Har måttet spare de siste årene

Tor Grande sa nylig i UA at kapasiteten på norskkursene skulle økes.

- Vel, det fikk vi høre gjennom UA, og foreløpig har det ikke skjedd noe mer. Tvert imot har vi i de siste årene måttet spare, for eksempel gjennom at de veldig populære sommerkursene for utvekslingsstudenter har blitt redusert fra tre til to uker, sier Langfjæran.

Fredag skal seksjonen ha et møte, der de skal diskutere hvordan de skal få til et tilbud.

Ønsker et mer fleksibelt tilbud

Universitetslektor Tormod Aagaard, lærer ved NTNUs norskopplæring, mener NTNU bør kunne tilby mer fleksible norskkurs. Han mener dette er spesielt aktuelt nå, siden ukrainske flyktninger ikke nødvendigvis ankommer på den tiden et nytt ordinært kurs starter.

– Jeg mener norskopplæringen ved NTNU bør være mer fleksibel. Det er mange behov som ikke passer inn i rammene for et trinndelt kurs. Vi må kunne tilby opplæring uten at det nødvendigvis trenger å føre fram til en eksamen eller studiepoeng, sier Aagaard.

Han mener man for eksempel kunne hatt et grunnleggende kurs for nyankomne når behovet oppstår.

- Noen vil kunne oppnå gode ferdigheter på kort tid og kan da ta en innplasseringstest for å gå rett til et kurs på mellomnivå ved neste ordinære opptak. For andre vil det være nyttig å ha lært litt norsk før de begynner på trinn 1.

Han påpeker at andre igjen kan ha mer bruk for et ordinært kurs eller et intensivt kurs med oppstart når behovet er der, og med en avsluttende eksamen slik at man kommer videre i systemet.

Aagaard har tidligere tatt til orde for at norskopplæringen ved NTNU bør være mer fleksibel, og har ønsket at de skulle kunne tilby et forkurs.

LES MER: Vil tilby forkurs i norskopplæringen.

Er i dialog med HF-fakultetet om midler

Universitetsavisa har spurt prorektor Tor Grande om NTNU vil gå inn med ekstra midler til norskundervisning rettet mot ukrainske flyktninger.

- Vi opplever et meget stort engasjement ved NTNU med tanke på hva vi kan gjøre som institusjon i den situasjonen verden står overfor. Det er flott at vårt fagmiljø som har ansvaret for norskkurs ønsker å stille opp, sier Grande.

Han sier NTNU nå forbereder seg på å ta imot ukrainske flyktninger.

- Vi vurderer en rekke problemstillinger, herunder språkkurs og kostnader knyttet til det. Ledelsen ved NTNU er dialog med HF-fakultetet, som har ansvaret for fagmiljøet for språkopplæring, om dette temaet, sier Grande.