NTNU med nye tilbud til flyktinger

Vårsemesteret 2023 vil det være nært 400 ulike emner som tilbys gratis til flyktninger.

NTNU tilbyr en rekke nettbaserte nybegynnerkurs i norsk. Blant annet på ukrainsk.
NTNU tilbyr en rekke nettbaserte nybegynnerkurs i norsk. Blant annet på ukrainsk.
Publisert

Tilbudet gis til alle flyktninger som har ankommet til Norge i 2022 og som er innvilget opphold av myndighetene. Søknadsfristen vil være 1. desember Utdanningen er gratis for de som ønsker å ta det, da det er Staten som betaler for studieplassene. NTNU melder dette i en pressemelding.

Fakta

Dette er tilbudet

  • 112 emner (kortere kurs) på bachelornivå
  • 261 emner (kortere kurs) på masternivå
  • Lengre kurs i norsk for utlendinger

Det vil bli gitt undervisning på engelsk, men universitetet har også satt av studieplasser til flyktninger som vil lære seg norsk. Fagene fordeler seg på de tre byene der NTNU har tilhold, Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Det er opprettet en egen side der man finner informasjon og søknadsskjema.

Dette er tilbud om enkeltemner som ikke fører fram til en fullverdig grad. Nye gradgivende studieprogram startes opp først høsten 2023. NTNU tilbyr også nettbaserte nybegynnerkurs i norsk, basert på selvlæring og uten eksamen. Her gis det opplæring i norsk på seks ulike språk, blant annet ukrainsk.

NTNU presiserer at søkere må ha fullført videregående skole i hjemlandet og at de må ta en test for å vise at de behersker engelsk godt. Universitetet tilbyr slike tester gratis i samarbeid med Folkeuniversitet i Trondheim. Testene kan gjennomføres uten fysisk oppmøte.

Det vil også bli vurdert individuelt om de er faglig kvalifisert, for eksempel om de har tilstrekkelig kunnskap i matematikk og fysikk, som kreves i enkelte utdanninger ved NTNU, skriver universitetet.