Se den femte utdanningspolitiske konferansen fra Nesna her

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland holder torsdag, sammen med Nesna kommune og Kvinneuniversitetet i Norden, sin femte utdanningspolitiske konferanse.

Publisert Sist oppdatert

Her er programmet:

Kl. 12.00 Velkommen ved Hanne Davidsen, ordfører i Nesna kommune

Kl. 12.05 Rune Slagstad, dr. Philos. og professor emeritus ved Institutt for samfunnsforsking, Oslo og medlem av det norske Vitenskaps-Akademi.

«Populistisk elitisme: universitet overalt. En kritikk av de siste tiårs forfeilede høyskole- og universitetspolitikk.”

Kl. 12. 50 Spørsmål

Kl. 13.00 Gunnar Yttri, Rektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). «Universitet og høgskular si regionale rolle fram mot 2030»

Kl. 13.15 Jon P. Knudsen, professor ved Universitetet i Agder. «Høyere utdanning og regional utvikling – betydning og ansvar.»

Kl. 13.30 Nicoline Frølich, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning «Evaluering av strukturreformen - noen foreløpige observasjoner»

Kl. 13.45 Bjørn Egil Flø, Norsk institutt for bioøkonomi, «Når eit utelet det meste og gir blaffen i det beste- ei forteljing om den nyliberale tenkinga som har heimsøkt Distrikts-Noreg».

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.10 Elise Håkull Klungtveit, leiar for Pedagogstudentane

Kl. 14.25 Anita Karlsen og Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet

Kl. 14.45 Spørsmålsrunde

Kl. 14.55 Pause

Kl. 15.00 Magnar Solbakk, tidlegare styremedlem ved Høgskulen i Nesna. Brønnøy kommune. Med foredraget «Politisk tvangsekteskap - momenter i et forspill».

Kl. 15.15 Aino Olaisen, Vigner Olaisen AS, Nova Sea. Olaisen er initiativtakar til prosjektet «Framtidas distriktsskule» og har eit brennande engasjement for distriktsutvikling og for havbruksnæringa.

Kl. 15.30 Arna Meisfjord, tidlegare rektor ved Høgskulen i Nesna og styremedlem Kvinneuniversitetet i Norden. «Gi meg de brennende hjerter!». Om forsking og utviklingsarbeid som drivkraft i skole og lokalsamfunnsutvikling.

Kl. 15.45 - Pause

Kl. 16.00-17.00 Utdanningspolitisk debatt leia av politisk redaktør i Nationen, Anne Ekornholmen.

Med representantar frå Utdannings- og forskingskomiteen: Marit Knutsdatter Strand (SP), Nina Sandberg (AP), Mona Fagerås (SV), Hanne Dyveke Søttar (FRP) og Mathilde Tybring-Gjedde (H)

Kl. 17.00 Avslutning

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS